Är ni redo för Valborg? / Ready for Valborg?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hem    |    Bli Medlem    |    Kontakt
APRIL APRIL!
 
Men låt dig inte luras! Våren hos kåren (badum tss) är fylld av spännande aktiviteter.

Valborg! Härliga Valborg. I år blir valborgsfirandet i Växjö hela fyra dagar långt och dessutom så introducerar vi vårt första officiella valborgsfirande i Kalmar! Läs mer om din studieorts firande längre ner.
Under våren sker också kårvalet, där du som medlem har en viktig roll. Du ska nämligen vara med och se till att rätt personer sitter med i kårens styrelse och kan lyfta studenternas hjärtefrågor. Mellan 24 april och 7 maj har du möjlighet att rösta för vilken kandidat du vill ska sitta i styrelsen – så kika in på Hitract mellan 24 april och 7 maj för att göra din röst hörd!

Har du önskemål på events, förmåner eller annat som vi på Linnékåren kan utveckla för studenternas bästa? Mejla oss på info@linnek.se.

Trevlig läsning!
 
NY I VÄXJÖ?
 
Är du student och folkbokförd i Växjö – eller ska folkbokföra dig? Då har vi ett nice välkomstpaket till dig!

För hur bra låter det inte med 500 kr i presentkort Växjö City, 500 kr reskassa hos Länstrafiken Kronoberg, 100 kr att donera till valfri studentförening + lite extra förmåner till dig som medlem?

Läs mer här!
 
FÖLJ @LEKSTUGAN_KALMAR PÅ INSTAGRAM!
 
Vi är så spända och taggade för Kalmarstudenternas nya självklara mötesplats – det nya kårhuset LékStugan!

Är du också nyfiken? Då ska du börja följa studentföreningen @lekstugan_kalmar på Instagram! Träffa styrelsemedlemmarna, se utvecklingen och var beredd när öppningsdatumet bekräftas!
 
RÖSTA I KÅRVALET: 24 APRIL–7 MAJ
 
Du hittar mer info i Hitract när det närmar sig!
 
Du vet väl att Kalmar blev utsedd till Årets Studentstad 2023?
Se SVTs intervju från pressträffen när utmärkelsen utdelades.
 
 
VALBORG I VÄXJÖ
 
27–30 april – Amfium / Campus

I Växjö är Valborgsfirandet utsträckt över fyra dagar, från torsdag till söndag och det firas på Amfium. Föreningarna håller i många roliga evenemang under tiden såsom konsert, sittningar och mycket mer. Enligt tradition har även de båda studentpubarna storkvällar under veckan. Det finns mycket kul att göra – men glöm ej din ovve och brassestol/picknickfilt!
VALBORG I KALMAR
 
30 april – Kalmarsundsparken

I Kalmar samlas vi i Kalmarsundsparken, lyssnar på musik och hänger, 10.00–16.00! Det finns gott om plats för att ta med egna aktiviteter, såsom kubb eller liknande, om man vill. Ta med egen, valfri dryck. Matvagn finns på plats för de som inte tar med egen mat!
 
ÅRETS LÄRARE!
 
Detta priset delas ut till en lärare på respektive campus, och baseras på era nomineringar och motiveringar.
 
Årets lärare är ett prima exempel på studentinflytande där ni studenter får chans att hylla de som förtjänar det lite extra. Utnämnandet ger stor glädje till de lärare som blivit nominerade och vunnit! På bilderna ser ni vinnarna från 2022, Mats och Cecilia.

Vet du en lärare på Linnéuniversitetet som förtjänar utmärkelsen? Nominera här!
 
MEDLEMSKAFFE VARJE TORSDAG
 
 
Du vet väl att vi bjuder våra medlemmar på kaffe varje torsdag? Ibland har vi även med oss lite extra god fika och trevliga gäster, som företag och föreningar!
 
Växjö: K-huset kl. 12:15-13:15 Kalmar: Radix kl. 12:00-13:00
 
Buddyprogrammet
 
Varje år börjar ca 1200 studenter från andra länder studera på Linnéuniversitetet. Linnékåren samverkar med Linnéuniversitetet liksom med föreningar, i Kalmar och Växjö, för att inresande studenter ska känna sig välkomna och få en bra start.
 
Alla studenter vid Linnéuniversitetet kan, och är välkomna, att bli buddies i Kalmar eller Växjö. Intresserad av att träffa studenter från andra länder och ha kul? Bli buddy!

Läs mer om Buddyprogrammet här!
 
Campusbokhandeln
 
Sälj din använda kurslitteratur – via oss!

Du som Kalmarstudenter kan enklare spara pengar genom att sälja sin gamla kurslitteratur. Det är enkelt, bra för miljön, och bra för både din och andra studenters ekonomi!
  1. Börja med att värdera böckerna på Campusbokhandelns hemsida så du vet att de tar emot dem.
  2. Kom förbi vårt kontor under våra öppettider och lämna böckerna.
  3. Vi skickar regelbundet böcker till Campusbokhandeln, och när de har registrerat dina böcker får du en notis via mejl. Förhoppningsvis säljs dina böcker snart, och du får lite påfyllning på kontot. Kan det bli bättre?
(I Växjö kan du enkelt besöka Campusbokhandeln själv på Tufvan.)
 
Bli medlem i Linnékåren!
 
Studentkårens verksamhet möjliggörs tack vare er studenter som blir medlemmar, och ett högt medlemsantal ger även studenterna större inflytande. Tycker du att det är viktigt med studentinflytande, vill du vara en del av våra roliga aktiviteter och ta del av alla rabatter för studenter?

Att vara medlem kostar bara 175 kronor per termin eller 300 kr per helår.
Medlemskortet finns tillgängligt i Hitract-appen.

 
 
Vill du komma i kontakt med någon som kan påverka?
 
Ordförande
 
Facebook: Linnékåren Ordförande
Studiesocial Växjö
 
Facebook: Studiesocial Växjö
 
Studiesocial Kalmar
 
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Utbildningsbevakare Växjö
 
Mejl: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Utbildningsbevakare Växjö
 
Facebook: Utbildningsbevakare Kalmar
Äldre nyhetsbrev hittar du längst ned på denna sida
 
 
 
IN ENGLISH
 
APRIL FOOLS!
 
Just kidding, we would never fool you! We make sure that your time at LNU is authentic, fun and honest.

Valborg! Beautiful Valborg. This year, the Valborg celebration in Växjö will be four days long, and we are also introducing our first official Valborg celebration in Kalmar! Read more about your place of study's celebration below.
In the spring, the union board election also takes place, where you as a member have an important role. You're involved in making sure that the right people sit on the union's board and can raise the students' main issues. Between April 24th and May 7th, you have the opportunity to vote for which candidate you want to sit on the board - so pop into Hitract between April 24th and May 7th to make your voice heard!

Do you have requests for events, benefits or other things that we at Linnaeus Union can develop for the students? Email us at info@linnek.se.
 
NEW IN VÄXJÖ?
 
Are you a student and registered in Växjö - or will register? Then we have a nice welcome package for you!

How does SEK 500 in Växjö City gift card, SEK 500 travel fund with Länstrafiken Kronoberg, SEK 100 to donate to any student association + some extra benefits for you as a member sound? Nice!

Read more here!
 
 
FOLLOW @LEKSTUGAN_KALMAR ON INSTAGRAM!
 
We are so excited for the Kalmar students' new place to be - the student club house LékStugan!

Are you also curious? Then you should start following the student association @lekstugan_kalmar on Instagram! Meet the board members, see the progress and be prepared when the opening night is confirmed!
 
VOTE IN THE UNION ELECTION: APR 24–MAY 7
 
You'll find more info in Hitract closer to the start date
 
VALBORG IN VÄXJÖ
 
April 27–30 – Amfium / Campus

In Växjö, the Valborg celebration is extended over four days, from Thursday to Sunday, and it is celebrated at Amfium. The associations arrange many fun events in the meantime such as concerts, dinner parties and much more. According to tradition, the two student pubs also have big party evenings during the week. There's a lot of fun to be had - but don't forget your ovve and picnic chair/blanket.
VALBORG IN KALMAR
 
April 30 – Kalmarsundsparken

In Kalmar we gather in Kalmarsundsparken, listen to music and hang out, 10.00–16.00! There is plenty of space to bring your own activities, such as ring toss or similar, if you wish. Bring your own drink of your choice. A food cart is available for those who do not bring their own food!
 
TEACHER OF THE YEAR!
 
This award is given to a teacher on each campus, and is based on your nominations and motivations!

The teacher of the year is a prime example of student influence where you students get the chance to pay tribute to those who deserve it a little extra. The award brings great joy to the teachers who have been nominated and won! In the pictures you see the winners from 2022, Mats and Cecilia.

Do you know a teacher at Linnaeus University who deserves the award? Nominate here!
 
 
Get your Linnaeus coupon booklet!
 
The Linnaeus booklet is your key to a richer student life in Växjö and Kalmar – a coupon booklet filled with discounts at restaurants, shops and other businesses in both cities. And it is exclusive for you who are members of the Linnaeus union!

Come to us at office hours (Wednesdays 12-14 and Thursdays 10-12) in Växjö or Kalmar, ask for the Linnaeus booklet, show your membership in the Hitract app and then enjoy the feeling of saving money!
 
Buddy Program
 
Each year about 1200 international students begin their exchange journey by Linnaeus University. The Linnaues Union is in close collaboration with the university, as well as associations, in Kalmar and Växjö to make sure these new students get a warm welcome and a great start in Sweden.
 
All local students at Linnaeus university may become buddies. Are you interested in meeting students from other countries, network and to have fun? Then register to become a Buddy!

Read more about the Buddy Program here!
 
MEMBERS' COFFEE EVERY THURSDAY
 
Did you know that we treat our members to free coffee and tea every Thursday? Sometimes we have some baked goods or other treats and almost everytime we have a visitor or theme to tell you about!

Växjö: K Building kl. 12:15-13:15 Kalmar: Radix kl. 12:00-13:00
 
Join Linnaeus Union!
 

Our work is only made possible by student joining us, and the more members we have the more influence we have. So if you think student influence is important, want to take part in vibrant student life, fun events and student discounts you should definitely join!  

Becoming a member only cost 175 SEK per semester or 300 SEK for a whole year. Find out more about membership here and remember to download Hitract to get your membership card.  

 
 
Do you need to talk to someone who can influence?
 
President
 
E-mail: president@linnek.se
Facebook: Linnékåren Ordförande
Responsible for Social Matters Kalmar
 
E-mail: social.k@linnek.se
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Responsible for Social
Matters Växjö
 
E-mail: social.v@linnek.se
Facebook: Studiesocial Växjö
Responsible for Educational
Matters Växjö
 
E-mail: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Responsible for Educational
Matters Växjö
 
E-mail: edu.k@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö
Access old newsletters at the bottom of this page