Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev april 2023
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det andra nyhetsbrevet för 2023!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del utav följande:
  • Seminarium om hot och hat mot förtroendevalda
  • 2023 är Europaåret för kompetens
  • Översyn av EU:s avloppsdirektiv
Trevlig läsning önskar SKR:s Internationella sektion!
 
Bildkälla: SKR
Anders Henriksson ny ordförande för SKR
 
Den 21:a mars samlades 451 ombud från kommuner och regioner på Münchenbryggeriet i Stockholm för att bland annat välja ny styrelse och ny ordförande.

Anders Henriksson (S), Region Kalmar län, valdes till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner. Henriksson har haft uppdrag inom organisationen sedan 2010, inte minst som 2:e vice ordförande i SKR under föregående mandatperiod.

"Jag är stolt och glad över att få leda SKR under kommande mandatperiod. SKR behöver fortsätta att konstruktivt driva på för att utveckla välfärden samtidigt som vi hela tiden påverkar riksdag och regering att ta sin del av ansvaret för att kommuner och regioner ska ha rimliga förutsättningar", säger Anders Henriksson.

Ta del av hela artikeln här!
 
Bildkäälla: :EC - Audiovisual Service
På gång inom EU, våren 2023
 
Inom kort publiceras vårupplagan av SKR:s skrift ”På gång inom EU”. Där kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Internationella sektionen. ”På gång inom EU” kommer ut två gånger om året och i samband med publiceringen arrangerar Internationella sektionen ett webbinarium, håll utkik efter inbjudan.

I vårens upplaga kan du bland annat läsa om aktuella EU-direktiv på energiområdet, det senaste inom händelseförloppet för ett europeiskt hälsodataområde, samt om EU:s nya asyl- och migrationspakt. Du kan även läsa mer om det svenska EU-ordförandeskapet och ta del utav SKR:s prioriterade EU-frågor för 2023.
 
Bildkälla: Pixabay
Kunskapshöjande seminarium angående hot och hat riktat mot förtroendevalda
 
Som politiker och förtroendevald får allt fler möta en hatfull retorik, trakasserier och hot i sitt uppdrag. Detta är inte enbart synligt i Sverige, utan är ett gränsöverskridande problem som syns runt om i Europa och omvärlden. Det är viktigt att bemöta dessa händelser genom förebyggande arbete såväl lokalt och regionalt som nationellt. Vi behöver dela kunskap och information med varandra för att gemensamt kunna ta krafttag mot hatretorik och falska nyheter.
 
SKR bjuder därför in till ett seminarium torsdagen den 4:e maj kl.13:00-16:00. Syftet blir att adressera hot och hat mot förtroendevalda, diskutera förebyggande åtgärder samt bidra till utvecklingen i den demokratiska diskursen. Seminariet äger rum i Brysselkontorets lokaler på Square de Meeus 1 i Bryssel, men det kommer även gå att följa seminariet digitalt. 
 
Läs mer på hemsidan och anmäl er senast 30 april på följande länk.
 
Bildkälla: Pixabay
Revidering av avloppsdirektivet
 
I oktober 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till att revidera EU-direktivet från 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, även känt som avloppsdirektivet.
Omarbetningen av avloppsdirektivet ingår i EU:s handlingsplan för nollförorening av luft, mark och vatten. Handlingsplanen är även en byggsten i att genomföra den europeiska gröna given.
 
Förslaget till ett reviderat avloppsdirektiv har lämnats på remiss till Europeiska regionkommittén, och regionkommittéledamot Åsa Ågren Wikström (M/EPP), vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, har blivit tilldelad uppdraget som rapportör och leder därmed arbetet med att ta fram regionkommitténs yttrande. SKR verkar som kansli till den svenska delegationen i Regionkommittén och är därför expertstöd i detta arbete. Yttrandet kommer lyfta de delar av lagförslaget som är positiva men också peka på vad som behöver omformuleras för att fungera så bra som möjligt på lokal och regional nivå.
 
Den 14:e mars genomförde Regionkommittén ett stakeholder meeting i Bryssel, ett tillfälle för olika aktörer att dela sina ställningstaganden om avloppsdirektivet och för rapportörskapet att lyssna in olika synpunkter. Därefter har ett yttrandeförslag (draft opinion) sammanställts som ska debatteras och efter omröstning antas av ENVE-utskottet i Regionkommittén den 10 maj. Slutligen kommer Regionkommitténs yttrande (opinion) över revideringen av avloppsdirektivet att antas under plenarsessionen i juli.

Parallellt pågår förhandlingar om lagförslaget i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Ett slutligt reviderat avloppsdirektiv kan antas när de, tillsammans med EU-kommissionen, är överens. Förhandlingarna kommer sannolikt pågå under hela 2023.
 
EU: sysselsättningskommitté besökte SKR
 
Den 21:a mars välkomnade SKR ett studiebesök från EU:s sysselsättningskommitté, den rådgivande kommittén för ministrar för sysselsättning och sociala frågor i rådet för sysselsättning och sociala frågor, EPSCO. Kommittén främjar samordningen av sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken både på europeisk och nationell nivå.

SKR träffade EU:s sysselsättningskommitté för att berätta hur kommuner och regioner arbetar för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Dagordningen innehöll bland annat en presentation av SKR som arbetsgivarorganisation och SKR:s medlemmar samt förbundets EU-prioriterade frågor för 2023 och det svenska EU-ordförandeskapet med fokus på prioriteringen om ett starkt socialt Europa - att värna den svenska modellen. Läs mer om besöket här!
 
Bildkäälla: :EC - Audiovisual Service
En stärkt social dialog och det svenska ordförandeskapet stod på agendan under Regionkommitténs andra plenarsession 2023
 
Europeiska regionkommittén höll sin 154:e plenarsession i Bryssel under 15-16:e mars. Flera av mötespunkterna genomsyrades av diskussioner kring nästkommande års budget samt tillvaratagandet av talangreserven i EU:s kommuner och regioner.
 
Under plenarsessionens första dag fick Regionkommittén besök av civilminister Erik Slottner (KD), där han presenterade prioriteringarna för det svenska EU-ordförandeskapet. Civilministern adresserade även de aktuella utmaningarna som finns i och med rådande världsläge, och poängterade vikten av att följa utvecklingen från EU-nivå likväl nationell nivå för att kunna stötta upp regioner och kommuner i deras uppdrag.
Ta del av pressmeddelandet här!
 
Sammanträdesdagarna mynnade ut till att Regionkommittén antog sex stycken yttranden samt två brådskande resolutioner. Den ena resolutionen syftar till att ta tillvara på talang i Europa, genom att rikta insatser för att locka och behålla kompetenta invånare samt främja deras rörlighet. Den andra resolutionen fokuserar på att stärka den sociala dialogen på nationell och EU-nivå, att motverka sjunkande organisationsgrad och stödja i kollektivavtalsförhandlingar. Läs mer om plenarsessionen här!
 
Bildkälla: Pixabay
Låt Sverige gå i bräschen för jämställdhet
 
I slutet på mars publicerade Europaportalen en gästkrönika skriven av Anders Henriksson (S), Leif Sandberg (C) och Peter Danielsson (M), SKR. Gästkrönikörerna poängterade att nu när Sverige innehar EU-ordförandeskapet i ministerrådet så presenteras möjligheten att höja rösten än mer för ett jämställt samhälle och ett starkare Europasamarbete.
 
Kommuner och regioner behöver både driva en jämställd arbetsgivarpolitik och leverera jämställda välfärdstjänster. Just i detta syfte har SKR tagit fram rapporten "En jämställd arbetsgivarpolitik - ett program i nio punkter". Detta är ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram vars fokus är att genom konkreta exempel ge stöd till arbetsgivare och förtroendevalda för att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden och skapa jämställda arbetsplatser. 

För att klara samhällsutmaningarna och välfärdens kompetensbrist, krävs en kraftansträngning för att nå ett jämställt samhälle. Sverige kan bli ett lärande exempel och gå i bräschen för jämställda välfärdstjänster, jämställda arbetsplatser och ett jämställt samhälle i stort. Ta del av gästkrönikan här!
 
Bildkälla: Riksdagen
Europadagen 9 maj och ”Upplev Europa”
 
Den 9 maj uppmärksammas Europadagen på många håll i Sverige. I Stockholm uppmärksammar SKR dagen genom ett arrangemang på Kulturhuset i samarbete med EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regeringskansliet, Svenskt Näringsliv, de svenska fackförbunden med flera. Dagen kommer bland annat att bjuda på kulturupplevelser, paneldiskussioner, en filmfestival och utställningar. Evenemanget är öppet för allmänheten och programet för dagen kommer publiceras inom kort. 

Är du intresserad av att fördjupa dig inom EU redan nu så finns utställningen "Upplev Europa”, också på Kulturhuset. Utställningen invigdes officiellt den 17 mars och är en permanent och interaktiv utställning som ger besökaren koll på EU och vår demokrati. Du kan också boka in dig för rollspel och prova på att vara Europaparlamentariker.

Vill du veta mer om Europadagen och ”Upplev Europa”, hör av dig till SKR:s internationella sektion: gustaf.lundgren@skr.se eller läs mer på Europaparlamentets hemsida.
 
Bildkälla: European Commission 
Europaåret för kompetens 2023  
 
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i 2022 års tal om tillståndet i unionen att 2023 ska bli Europaåret för kompetens, European Year of Skills. Bakgrunden till förslaget är att det finns ett växande behov av att rusta EU:s arbetskraft med den kompetens som krävs för att stärka Europas globala konkurrenskraft. Samtidigt behöver den digitala och gröna omställningen säkerställas och den ekonomiska återhämtningen behöver ske på ett socialt rättvist sätt. 

Europaåret för kompetens fokuserar på följande huvudmål:
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Sammanföra människors färdigheter med möjligheten på arbetsmarknaden
  • Matcha människors kompetens med arbetsgivarnas behov
  • Locka hit människor med rätt kompetens från länder utanför EU
Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen som kommuner och regioner står inför. Situationen är komplex men inte omöjlig, lösningarna är däremot inte så enkla som att enbart rekrytera fler. Kommuner och regioner behöver förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda. SKR publicerade en rapport i slutet av 2022 som innehåller en personalprognos 2021–2031 och hur välfärden kan möta kompetensutmaningen. Ta del av denna på följande länk!

Europaåret för kompetens kommer att firas med en festival på Europadagen den 9:e maj, en festival som kommer sammankoppla kompetensrelaterade aktiviteter över hela Europa. Europaåret för kompetens kommer att pågå fram tills maj 2024. Om du vill ta del av mer information kring Europaåret kan du hitta detta här!
 
Bildkälla: European Commission
Tillsammans för folket i Turkiet och Syrien
 
Den 6 februari 2023 drabbades Turkiet och Syrien av en jordbävning som uppmättes till 7,8 på Richterskalan, följt av två förödande efterskalv. Detta orsakade en enorm förödelse där tiotusentals människor miste livet. För att hjälpa den drabbade befolkningen anordnade EU-kommissionen tillsammans med det svenska ordförandeskapet en givarkonferens den 20 mars 2023 i Bryssel.
 
Värdar för givarkonferensen var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sveriges statsminister Ulf Kristersson (i sin roll som ordförande för Europeiska unionens råd). Utöver von der Leyen och Kristersson som höll inledande samt avlutande anföranden under dagen, så bestod talarlistan av bland annat Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering, samt Achim Steiner, administratör för FN:s utvecklingsprogram.
 
Målet var att samla in pengar från världssamfundet, mobilisera resurser samt samordna hjälpinsatser kring återuppbyggandet i de drabbade områdena. Den totala summan som uppnåddes i form bidrag och lån under givarkonferensen hamnade på över 78 miljarder kronor.
 
 
GLAD PÅSK
önskar Internationella sektionen!
 
Bildkälla: Pixabay
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Mari Wallin
mari.wallin@skr.se 
+46 72 998 11 74