Bild- och formkonstnärer med koppling till Halland kan nu söka vistelsestipendium till Ricklundgården i Saxnäs.
Ansök om vistelsestipendium till Saxnäs  
 

Är du bild- och formkonstnär, verksam i eller med koppling till Halland? Då kan du söka Konst i Hallands vistelsestipendium till Ricklundgården i Saxnäs. Vistelsen äger rum i september. Du får möjlighet att arbeta koncentrerat och inspireras av intryck och möten på platsen. 

OBS! Sista ansökningsdag är den 2 april.

Läs mer
 
Ann Eringstam, ur projektet The Course of Nature, Biwako Biennalen 2022 (tv).
Robert Hais, installation, Biwako Biennalen 2018 (th).
Digital konstnärsträff - möt Ann Eringstam och Robert Hais 
 

Välkommen till en digital träff måndag 24 april kl 18 med konstnärerna Ann Eringstam och Robert Hais. Utifrån sina egna erfarenheter som Konst i Hallands vistelsestipendiater, berättar de om sin tid i Japan och medverkan på Biwako Biennalen. 

Läs mer om innehåll och anmälan
 
Anna Linder, foto Del LaGrace Volcano (tv). Mårten Nilsson (th).
Klubb rörelse - vårens program
 

Den 19 april kl 18 är det dags för vårens första Klubb rörelse på Hallands Konstmusuem. Filmcuratorn Anna Linder har plockat godbitar ur filmaren Mårten Nilssons konstnärskap som tidigare i år tilldelats Maj Zetterling-priset. Under kvällen kommer hon moderera mötet med Mårten, och vi får se experimentfilmer ur Filmforms arkiv.

Läs mer om kvällen och kommande program

Programserien är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Film, Rum för Dans, Litteratur, Musik Hallandia och Art Inside Out samt Konst i Halland och Hallands Konstmuseum.
 
Hylte konst- och hantverksrunda
 

Under påskhelgen 7-9 april är det dags för Hyltes konst- och hantverksrunda. Besök de medverkandes ateljéer och ta del av stengods, textil, grafik, måleri och smycken. 

Läs mer
 
Unga Slöjdares Salong
 

Lagom till höstlovet 2023 öppnar utställningen Unga Slöjdares Salong på Hallands Konstmuseum. Nu behöver innehållet till utställningen skapas! Barn och ungdomar under 20 år som bor i Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge eller Skåne län, och som gillar att slöjda kan vara med. En jury kommer att välja ut vad som visas på utställningen. Ansökan görs digitalt senast 30 april.

Läs mer

Utställningen är ett samarbete mellan Region Halland och Hallands Konstmuseum.
 
Konstutbildningar i Halland - dags att söka inför hösten
 

Hallands Konstskola erbjuder en tvåårig förberedande konstutbildning på heltid. Skolan är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad. Sista ansökningsdag 23 april.
Läs mer

Under hösten erbjuder Katrinebergs folkhögskola kursen Fotografi - Visuell Gestaltning. Kursen är i huvudsak distansbaserad med några fysiska träffar på Katrineberg. Sista ansökningsdag 23 april.
Läs mer

På Katrinebergs folkhögskola finns också en filmlinje som ger möjlighet att på heltid under ett eller två år, fördjupa sig inom alla områden av filmskapande. Sista ansökningsdag 23 april.
Läs mer

Löftadalens folkhögskola erbjuder bland annat utbildningar inom bild och konst, textil och keramik. Sista ansökningsdag 1 maj.
Läs mer


ÖPPET HUS
För den som är nyfiken på någon av de olika utbildningarna finns tillfällen under våren att skaffa sig mer information.

Hallands Konstskola
Besök Katrinebergs folkhögskolas linje Hallands Konstskola på Tollsgatan 7 i Halmstad. Ett tillfälle att träffa lärare, studerande, få en inblick i utbildningen och tips om arbetsprover och ansökan. Fredag 31 mars kl. 10-16 (guidad visning och presentation av utbildningen 10.30-11.15).

Löftadalens folkhögskola
Besök Löftadalens folkhögskola lördag 22 april kl 11-15. Se lokalerna och träffa nuvarande deltagare och personal.
Läs mer
 
SOMMARKURSER
På Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola erbjuds också flera sommarkurser.

Sommarkurser på Katrinebergs folkhögskola
Sommarkurser på Löftadalens folkhögskola
 
Samrådet för professionella kulturskapare
 

Samrådsmöten i Halland hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i arbetet med att genomföra Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden. Som verksam kulturskapare i Halland har du möjlighet att påverka och lyfta viktiga frågor inom ditt verksamhetsområde. Det gör du genom att höra av dig till din samrådsrepresentant.

Läs mer
 
Kurser på KKV i Varberg
 

Under våren arrangeras flera kurser på Konstnärernas kollektivverkstad i Varberg:

22-23 april
Kurs i etsning på kopparplåt och torrnål
Kursledare: Tommy Bolander
Läs mer 

6-7 maj
Kurs i scenografi och stop-motion animation
Kursledare: Krystallia Sakellariou
Läs mer
 
Kommande seminarier, konferenser och träffar
 

DIGITAL FRUKOSTSEMINARIESERIE: GESTALTAD LIVSMILJÖ - FRÅN OFFENTLIG KONST TILL SAMHÄLLSPLANERING
En samtalsserie med politiker, tjänstepersoner, arkitekter, designers, konstnärer och forskare med flera, om hur kommuner och andra aktörer runt om i Sverige arbetar i praktiken med frågor kring gestaltad livsmiljö.
Nästa program äger rum den 20 april, då Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst Varbergs kommun, presenterar Konst på landsbygd och visionen om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag. 
Läs mer
Samtalen arrangeras av representanter från kulturförvaltningar i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Jämtland-Härjedalen, Blekinge och Halland.

DIGITAL FRUKOSTTRÄFF - KRING KULTURELLA KREATIVA BRANSCHER
Konstkonsulenterna i Sverige bjuder under våren in till digitala frukostsamtal där olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet lyfts. Samtalen vänder sig till konstnärer inom bild och form, tjänstepersoner inom kultur och näring i kommuner och regioner samt andra intresserade. Nästa träff äger rum onsdagen den 5 april och då med fokus på hur en region skapar förutsättningar för konstnärer inom kulturella kreativa branscher. Läs mer

SAVE THE DATE - SAMTIDSKONSTDAGARNA 2023
Samtidskonstdagarna är en årlig mötesplats för hela konstbranschen i Sverige. Årets Samtidskonstdagar äger rum 25–27 oktober i Malmö/Skåne.
 
Wang & Söderström. Foto: Luke & Nik.
SPOK Halland
 

Är du slöjdföretagare och söker uppdrag? Vill du nätverka med andra formgivare? Vill du hitta ett formgivande- eller tillverkande företag att samarbeta med? Då kan SPOK Hallands kostnadsfria tjänster och träffar vara något för dig. SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian. Syftet med satsningen är att stärka det kreativa näringslivet, bevara och tradera kunskap, och skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Den 25 april bjuder SPOK Halland in till kostnadsfritt föredrag med den Köpenhamnsbaserade konstnärs- och designduon Wang & Söderström på Rian, Falkenberg. Begränsat antal platser. Endast föranmälan senast den 19 april. Läs mer
 
Tips!
 

LEDIG TJÄNST - AVDELNINGSCHEF KULTUR OCH KONST, HALMSTADS KOMMUN
Tjänsten är ett vikariat och innebär bland annat att samordna, driva och utveckla avdelningens verksamheter samt ta en strategisk roll i förhållande till verksamheters utveckling och behov. Läs mer

SÖK TILL HALLANDS FOTOSALONG 2023
Hallands fotosalong är en jurybedömd fotosalong som riktar sig till både amatörer och professionella fotografer bosatta i Halland. Fotosalongen kommer att visas på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg den 23 september - 24 januari 2024. Sista ansökningsdag 20 april. Läs mer

SÖK DOKUMENTÄRFOTOGRAFISKT RESIDENS
För sjätte året utlyser Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi ett residens för fotografer och filmskapare. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess utövare och verka för samtidsdokumentation. Sista ansökningsdag 17 april. Läs mer

KONSTMÄSSOR I VÅR
Market Art Fair, Stockholm 12-14 maj. Läs mer 
Supermarket Art Fair, Stockholm 11-14 maj. Läs mer

NY RAPPORT OM GESTALTAD LIVSMILJÖ
Hur kan arbetet med gestaltade livsmiljöer bidra till ett samhälle som håller ihop? Det frågar sig ArkDes i den årliga rapporten om politik för gestaltad livsmiljö. Läs mer 
 
Bonadssymposium i Unnaryd
 

Den 15 maj anordnar Unnaryds Bonadsmuseum en seminariedag för att utvärdera kulturarvets ställning samt verka för en utvecklad regional samverkan och uppmärksamhet på landets världsunika måleritradition. Sista anmälningsdag 30 april.

Läs mer
 
Sök medel!
 

STÖD FRÅN REGION HALLAND
Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är folkbokförda och verksamma i Halland. Läs mer

SÖK MEDEL FRÅN KONSTNÄRSNÄMNDEN
Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2023 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Läs mer
Just nu finns möjlighet att söka internationellt utbyte och resebidrag.

KREATIVA EUROPA
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Creative Innovation Labs är ett stöd som kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar. Sista ansökningsdag 20 april. Läs mer
Culture Moves Europe är ett stöd som syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Stödetär uppdelat i två former; ett för individer och ett för konstnärliga residens. 
Sista ansökningsdag för individer är den 31 maj. Läs mer
Sista ansökningsdag för konstnärliga residens är den 15 juni. Läs mer
 
SÖK PROJEKTMEDEL FRÅN SVENSK-DANSKA KULTURFONDEN
Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Sista ansökningsdag 3 april.
Läs mer
 
SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURKONTAKT
Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år. Programmet stöder projekt som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden. Sista ansökningsdag 13 april. Läs mer
Norden 0-30 stöder nordiska ungdomsprojekt som handlar om kultur, sociala frågor och/eller politik. Sista ansökningsdag 28 april. Läs mer
 
SÖK MEDEL FRÅN NORDISK KULTURFOND
Fram till den 26 maj finns möjlighet att söka Opstart stöd samt Globus Opstart.
Läs mer om Opstart stöd
Läs mer om Globus Opstart
 
SÖK SVENSKA KYRKANS KULTURSTIPENDIER
Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till konstnärligt verksamma inom alla konstformer
Sista ansökningsdag 15 maj. Läs mer
 
För tips och information efterhand - följ Konst i Halland på Instagram och Facebook
 
 
Aktuella utställningar i Halland
 
Ove Ottosson, Jag vet inte
Kungsbacka konsthall
öppnar 1 april
Emelie Röndahl - Hair é vi
Ove Ottosson - Människor och djur

 
Johan Bergström Hyldahl, Saint Above the Clouds, 2021
Varbergs Konsthall
till och med 30 april
Johan Bergström Hyldahl - New Adventures
Elsa Lillieroth-Dagås, Läckande deponi, 2022
Galleri Hamnmagasinet, Varberg 
till och med 30 april
Elsa Lillieroth-Dagås: Vävmärken - tråd tid teknik
Nils Kreuger, En kuststad, 1909. Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde
Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
tillsvidare
Konstnärskolonin Varbergsskolan

till och med 27 augusti 2023
Vi och dom

till och med 1 oktober 2023
Jägare - en halländsk historia
Sara Kallioinen Lundgren, Ok, that's enough
Rian, Falkenberg
till och med 30 april
Det gaur! Produktion i Halland då och nu

till och med 30 april
Finsta – Take Over

till och med 30 april
Sara Kallioinen Lundgren – And so on
Halmstads konsthall
till och med 11 april
Kvinnokartan - Johanna Arvidsson, Julia Bondesson, Linnéa M. F. Larsson, Linda Morell och Minna Svensson
Från och med den 5 april visas flera nya verk ur samlingen i Gränsland. I förgrunden syns Jan Åbergs skulptur Molnet och Tylajungfrun.
Hallands Konstmuseum, Halmstad
till och med 7 maj
Hallands Konstförening jurybedömda Vårsalong

till och med 8 oktober
Halländska fotohistorier

till och med 9 april (sista veckan)
Konst, kamratskap och doft av hav - Söndrum 1944-56

tillsvidare
Gränsland - ur samlingen
Björn Berg, Emil i Lönneberga
Teckningsmuseet i Laholm
till och med 28 maj
Björn Berg – livet som tecknare
Stadshusgalleriet i Laholm
till och med 15 april
Joanna Thede - Vindlingar & spår – stickade verk och ljusinstallationer
Konsthallen Hishult
till och med 23 april
Flos Potentia – Mari Rantanen, Maria Bajt, Anna Svensson och Susanne Vollmer
Hallands Konstskola

Deltagare som går andra året på Hallands Konstskola presenterar sina fördjupningsprojekt i varsin utställning på Galleri 5. Öppettider under utställningarna är kl. 13–16. Besöksadress till Galleri 5 är Hallands Konstskola, Tollsgatan 7, Halmstad. Kontakt via port eller ring 076 20 33 89. 

31 mars–2 april: Ulrika Steijner Olsson – Artefakt
7–9 april: Clara J Ahlén – Det gömda i skugga av människan
22–23 april: Sara Svensson – Welcome to Devil Town
28–30 april: Kit Nilsson – Ephemeris
5–7 maj: Emma Hansen – Jag orkar inte rädda världen idag
Föreningsarrangerade utställningar
 
Elever från Kulturskolan i Halmstad ställer ut på Galleri Najaden 
Varbergs Konstklubb
Folkets Hus, Varberg
till och med 1 april
Anette Carlsson-Moberg och Hans O Bergman

öppnar 15 april
Kerstin Glamheden och Eva Göransson Apelqvist

Lottastugan, Varberg
öppnar 7 april
Medlemsutställning

Konstnärernas Kollektivverkstad, Halmstad
Galleri Najaden, Halmstad
till och med 2 april
Kulturskolan i Halmstad – bild och form

öppnar 8 april
Ovanifrån – mixed media och grafik:
Medlemmar i KKV Grafikverkstad, Halmstad tolkar temat ovanifrån i olika teknikerFler utställningar i Halland hittar du här