Engagera dig internationellt!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Nordiskt skyltsystem till USA
 
Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är ett färgglatt inslag.
 
Utställningen på House of Sweden presenterar banbrytande svenska innovationer som lägger grunden för den gröna omställningen. Vi får bland annat veta vad som gjort Sverige till världsledare när det gäller förnybar och hållbar energi, hur alternativa bränslen och mer energieffektiv teknik förändrar industrin och hur vi skapat kostnadseffektiva lösningar som stärker produktionen av grönt stål. Och så hur Sverige – och Norden – kommunicerar för att öka källsorteringen av avfall.

– Det är jätteroligt att kunna visa upp det nordiska skyltsystemet i USA. Att hitta bra verktyg för att ta vara på samhällets resurser är centralt för den gröna omställningen. Och med gemensamma symboler, färger och terminologi som vägleder källsorteringen ökar möjligheterna att cirkulera materialen för såväl hushåll som verksamheter, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.
 
Din roll i det internationella arbetet
 
I den egna kommunen eller i Ukraina – Avfall Sverige och medlemmarna kan bidra till utveckling av en hållbar avfallshantering både lokalt och globalt. Lär mer på vårt webbinarium. 
När: 28 april kl. 8–9

Läs mer – bara för inloggade medlemmar
"Vi välkomnar tuffa krav på förpackningarna"
 
EU:s förslag till förpackningsförordning har högt ställda mål för materialåtervinning och återanvändning av förpackningar, men också att de ska bli färre. Avfall Sverige välkomnar den höga ambitionsnivån. Däremot avstyrks förslaget om att ändra status från direktiv till förordning.

Läs vd:s kommentarer
"Tänk brett i klimatfrågan"
 
Inför den klimatpolitiska handlingsplanen analyseras förutsättningar för kommuner och regioner att styra mot minskade utsläpp. Avfall Sverige ser positivt på förslagen, men varnar för stuprör genom att hantera klimatfrågan som en separat fråga. Förebyggande av avfall måste sättas i ett större perspektiv.

Läs hela remissvaret
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

Frågor och svar om flerbostadshus
 
Läs om vilka möjligheter och vilka skyldigheter som ägare till flerbostadshus har när det gäller utsortering av förpackningar och matavfall.
Läs alla frågor och svar – bara för inloggade medlemmar
 
Se webbinarierna i efterhand
 
Avfall Sverige sänder flera webbinarier kring förpackningsinsamlingen. De läggs upp på medlemssidorna efter hand:
Ekonomi och taxefrågor kring insamling av förpackningsavfall
Att kommunicera nya ansvar för förpackningar och matavfall
Kommunalt insamlingsansvar – omlastning
Upphandlingsfrågor kring insamling av förpackningar
Bara för inloggade medlemmar
Inbjudan till biogasdebatt i EU
 
Avfall Sverige och EU-parlamentarikern Helene Fritzon bjuder in till ett seminarium om Biogas på EU-parlamentet: Biogas Solutions for Biowaste Management – the Nordic Model. Det går bra att ansluta digitalt.
När: 27 april kl 9–12

Mer information kommer inom kort.
Nya reglerna för bioavfall
 
Missa inte Avfall Sveriges digitala medlemsrådgivning om de nya reglerna för separat insamling av biologiskt avfall som matavfall, trädgårdsavfall, flytande fett och invasiva växter.
När: 21 april kl 13–15.30

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
  Avfall Sverige söker vikarierande rådgivare
   
  Två av avfallsbranschens bästa jobb väntar på dig: rådgivare inom biologisk återvinning respektive avfallsanläggningar. Vi erbjuder intressanta och utvecklande arbetsuppgifter där du kan göra skillnad i samhället, du erbjuder engagemang och erfarenhet.

  Biologisk återvinning   Avfallsanläggningar
  Ny sorts köpcentrum samlar hållbara krafter
   
  I Sundsvall testas nu en unik plats för möten, bildning, aktiviteter och handel: Circuit. Här sammanstrålar goda idéer och smarta verksamheter som gör det lätt för besökarna att agera hållbart och cirkulärt. "Circuit blir ett paraply där vi samlar den cirkulära tanken", säger projektledaren på Ingka Centres.
   
  Vässa dina kunskaper och nätverka
   
  Aktuellt inom energiåtervinning
   
  När: 30 mars
  Var: Boden

  Stora industrisatsningar i norr, CCU och CCS samt nya utmaningar för energiåtervinningens roll att avgifta samhället  – i synnerhet vad gäller PFAS – det är några frågor som tas upp under denna högaktuella temadag.

  Läs mer och anmäl dig
  Så får kommunen hushåll att förebygga
   
  När: 13 april kl 13–15

  På webbinarium nummer två i vårens serie har vi fokus på projektet Minska hushållens avfall – forskningsbaserade strategier och åtgärder för kommunen som aktör, där kommuner och forskare samverkar kring åtgärder.

  Läs mer och anmäl dig
  Hantera hot och konflikter på ÅVC
   
  När: 14 april
  Var: Malmö

  Denna kurs går på djupet kring hot, våld och konflikter och vad personalen på ÅVC kan göra för att motverka situationer och hantera de som ändå uppstår.

  Läs mer och anmäl dig
   Avfallsbränder, emissioner och risker
    
   När: 18 april

   Vid detta webbinarium presenterar vi en färsk rapport om brandförsök och mätning av emissioner från bränder på avfallsanläggningar och vi diskuterar resultaten. Risker kring utsläpp till luft och vatten lyfts särskilt.

   Läs mer och dig
   Avfall Web – fördjupning
    
   När 19 april kl 9–11.30

   Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.
   Bara för medlemmar.

   Läs mer och anmäl dig
   Nya reglerna för bioavfall
    
   När: 21 april kl 13–15.30

   Medlemsrådgivningen riktar sig alla Sveriges kommuner med anledning av de nya reglerna för separat insamling av biologiskt avfall såsom matavfall, trädgårdsavfall, flytande fett och invasiva arter.

   Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
   Fördjupad driftkurs, energiåtervinning
    
   När: 24–27 april
   Var: Västerås

   Här lär du dig hur anläggningens olika delar fungerar ihop och hur inställningar påverkar energieffektivitet och utsläpp. Vi tittar särskilt på vad som kan gå fel för att kunna undvika kostsamma misstag.

   Läs mer och anmäl dig
   Gundkurs avfallslagstiftning
    
   När: 26–27 april
   Var: Göteborg

   Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

   Läs mer och anmäl intresse
   Vattenhantering på avfallsanläggningar
    
   När: 9–10 maj
   Var: Malmö
    
   Denna kurs är en fördjupning om vattenrening på avfallsanläggningar, med inriktning på tillstånd- och processutveckling som rör hantering och behandling av av olika vatten från deponi- och avfallsytor.

   Läs mer och anmäl intresse
   Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
    
   När: 10–11 maj
   Var: Linköping

   Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

   Läs mer och anmäl intresse
   Goda exempel inom förebyggande
    
   När: 24 maj kl 9–12
    
   På detta tredje och sista av vårens webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

   Läs mer och anmäl intresse
   Branschen rekryterar
    
    
   Avfall Sverige: vikarierande rådgivare biologisk återvinning
    
   Ansökningar granskas löpande  Läs mer om tjänsten
    
   Avfall Sverige: vikarierande rådgivare avfallsanläggningar
    
   Ansökningar granskas löpande Läs mer om tjänsten
    
   SGI: Erfaren avfalls- och deponihandläggare
    
   Ansök senast den 26 mars  Läs mer om tjänsten
    
   Stockholm Vatten och Avfall: teamledare till insamlingsenheten
    
   Ansök senast 2 april Läs mer om tjänsten