Anders Henriksson vald till ny ordförande för SKR
 
Under tisdagen valdes Anders Henriksson till ny ordförande för SKR. Valkongressen har också valt en ny styrelse för mandatperioden 2023-2027.
− Jag är stolt och glad över att få leda SKR under kommande mandatperiod. Åren framöver kommer att kräva ännu mer av SKR som medlems- och arbetsgivarorganisation, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.
Ny styrelse och ny ordförande vald för SKR
 
Så förbereder vi oss för nästa kris
 
Kommuners och regioners krisberedskap måste stärkas och under en kris bör den ansvarsfördelning som råder i normalläge stå fast. Det är två centrala lärdomar från SKR:s pandemiutvärdering.
Att lära av en kris - rapport från SKR:s programberedning
Debatt: Så rustar vi för att klara nästa pandemi
 
Nytt styre i 107 kommuner efter valet
 
Efter valet 2022 fick 107 kommuner och 12 regioner ett nytt styre. I rapporten 310 val presenterar SKR fakta och analys om valen i kommuner och regioner. När det gäller de politiska styrena visar rapporten en variationsrik bild och delvis ett nytt politiskt landskap.
Styren i kommunerna och regionerna efter valet 2022
 
Mer från SKR
 
 
Satsning för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete
Regeringen och SKR har kommit överens om en gemensam satsning för att nå ut till utrikes födda kvinnor som besöker den öppna förskolan. Överenskommelsen omfattar knappt 20 miljoner kronor och ska pågå åren 2023-2025.
Överenskommelse med regeringen om öppen förskola
 
Krångliga statsbidrag ger inte önskad effekt
Vi har två konkreta förslag på hur de riktade statsbidragen till förskola och yrkesvux skulle kunna bli mer ändamålsenliga, skriver Mats Gerdau och Kenneth Handberg, SKR:s utbildningsberedning i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Långsiktighet och framförhållning saknas
 
Bättre samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att myndigheten tecknat lokala överenskommelser med 261 kommuner. Bra, men fler initiativ krävs för att stödet ska nå de som mest behöver den.
Nu dags att se till att samverkan fungerar bra i praktiken
 
Bloggar från SKR
 
 
Förebyggande arbete är allt annat än fluffigt
För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om befolkningens humankapital och hur viktig utbildningens kvalitet är för den ekonomiska tillväxten. Nu har det blivit dags för del två på temat. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Dags att ta ansvar för skolans och förskolans digitalisering
Förra veckan skickade regeringen ut Skolverkets förslag på nationell digitaliseringsstrategi på remiss. Samtidigt fortsätter debatten om förskolans och skolans digitalisering – en debatt som verksamma i praktiken sällan känner igen sig i.  Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Strategiskt arbete med mänskliga rättigheter
En central del inom den överenskommelse som SKR och regeringen har är att utveckla ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom ordinarie strukturer för styrning och ledning i kommuner och regioner. SKR bjuder in till ett utbildningsprogram med fokus på systematik i frågor som rör mänskliga rättigheter. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Hälften av alla grundskolor har 200 eller färre elever.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Generellt krav på smittspårning för covid-19 upphör
Från den 15 mars övergår ansvaret till kommuners och regioners verksamheter att bedöma när det finns behov av smittspårning för covid-19. Folkhälsomyndigheten har beslutat att det tidigare kravet på smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med hög risk att bli allvarligt sjuka ska upphöra. 
Krav på smittspårning för covid-19 upphör
 
Nytt förslag till elstöd missgynnar kommuner och regioner i onödan
Regeringen har remitterat nytt förslag till elstöd till juridiska personer. Förslaget omfattar de två södra elområdena. Maxbeloppet för hur mycket stöd som kan lämnas per företag eller koncern enligt EU:s statsstödsregler är satt till 20 miljoner kronor, och enligt förslaget ska det även omfatta kommuner och regioner. SKR anser i sitt yttrande över förslaget att det inte är rimligt att begränsa stödet till kommuner och regioner på samma sätt som är nödvändigt för företag enligt EU:s statsstödsregler. SKR har också framfört att tolkningen av koncernbegreppet behöver klargöras samt kravet att vara godkänd för eller uppfylla samma krav som för F-skatt.
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 28 mars.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00