Nyhetsbrev #2 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Fler vill se en utredning av Europaspåret
 
 
Europaspåret har under flera år varit en underdog i den skånska debatten om en ny Öresundsförbindelse, trots att tågoperatörer och industrin länge har önskat att Europaspåret utreds av nationella myndigheter. 

Vi ser nu att detta börjar ändra sig och fler skånska kommuner pratar om Europaspåret. Den 6 mars publicerades en debattartikel i Skånska Dagbladet där förtroendevalda i Region Skåne och nordvästskånska kommunsamarbetet Familjen Helsingborg argumenterar för att Skåne bör ha en bredare syn på en ny Öresundsförbindelse och utreda Europaspåret. 

Bakgrunden är de förväntade ökningar i godstrafiken som upptar kapacitet från persontrafiken och arbetspendlingen. I dagsläget finns det ingen plan för hur detta ska hanteras i Skåne. Eftersom godstrafiken primärt är internationell trafik som ska till/från Danmark bör nästa Öresundsförbindelse bidra till hanteringen av godstrafik i Skåne och frigöra kapacitet till persontåg.

HH-förbindelsen har i många år varit Skånes förstaprioritet till nästa Öresundsförbindelse. Med Trafikverkets strategiska analys som presenterades 2021 blev det tydligt att HH-förbindelsen inte kan hantera vare sig gods- eller fjärrtåg och inte kan bidra till att lösa järnvägens problem kring Öresund. Därför börjar fler nu prata om att Skåne bör ändra strategi och arbeta för att nästa förbindelse ska skapa ökad kapacitet och redundans för järnvägstrafiken.

Eftersom Europaspåret är enda förslaget som kan skapa detta är det naturligt att Europaspåret utreds på samma sätt som övriga förslag. Det är enda sättet för Skåne att ta steg framåt i processen om en ny Öresundsförbindelse.

/ Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Inbjudan till infomöte

Europaspåret bjuder in till infomöte den 14 april 2023 kl. 8.30-10.00 på Quality Hotel View i Malmö vid Hyllie station.

SJ och Green Cargo kommer prata om möjligheter och utmaningar för järnvägstrafiken över Öresund och vi kommer ge en status på Europaspåret.

Läs mer och anmäl dig här.
 
Konstruktiva möten och dialog i Riksdagen

I början av mars besökte Europaspåret Riksdagen för att träffa ledamöter från olika partier. Vi fick möjlighet att presentera Europaspåret och förslagets många fördelar samt diskutera processen för en ny Öresundsförbindelse.

Vårt budskap till riksdagsledamöterna var att det är helt avgörande att Trafikverket får ett tydligt uppdrag att utreda alla förslag på ny förbindelse.
 
Foto: Niels Karsdorp, Wikimedia Commons
Europaspåret kan bidra till bättre tågförbindelser i Danmark

Järnvägen mellan Köpenhamn och Helsingör, Kystbanan, diskuteras för tillfället livligt i Danmark. Restiden på sträckan ska öka och tågen kör inte direkt till Köpenhamns Lufthavn på grund av kapacitetsproblem i Köpenhamn. 

I en debattartikel i Sjællandske Nyheder skriver Torkild Strandberg (L) hur Europaspåret kan bidra till att förbättra tågtrafiken på Kystbanan, och uppmanar till öppen dialog om en ny Öresundsförbindelse. 

Läs debattartikeln här.
 
Foto: Erik Magnusson, Sydsvenskan
Infrastrukturen över Öresund är sårbar med bara en förbindelse

Under sitt besök i Skåne 13 mars lyfte infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson behovet av redundans och robusthet i infrastrukturen över Öresund. Europaspåret är det enda förslag som kan skapa redundans och robusthet i infrastrukturen över Öresund.

"Med tanke på Rysslands invasionskrig i Ukraina och de geopolitiska förändringarna i vårt direkta närområde så kommer ju robusthet och redundans i ett nytt ljus", sa Andreas Carlson till Sydsvenskan.

Läs hela artikeln om infrastrukturministerns besök här.