Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Nyttja våra tjänster vid vårstädningen
 
Idag känns den långt borta, men håll ut – våren är snart här! När det våras börjar många städa och rensa sina förråd. Kanske har ni redan bokat upp städdagar? 

Tips inför vårstädningen:
  • Beställ en grovavfallscontainer.
  • Beställ en container för trädgårdsavfall. 
  • Rädda prylar som kan glädja någon annan:
    • Ordna en loppis i samband med städdagen. Eller uppmuntra till delning via boende-app.
    • Kontakta en återbruksaktör. Kanske kan de vara på plats och ta hand om återbruksföremål.
    • Samla återbruksföremål och textil och lämna in till en återbruksaktör.
  • Passa på att göra rent era avfallsbehållare, du kan beställa tvätt av kärl och bottentömmande behållare av oss.
Läs mer om våra tjänster och boka via kundservice (www.nackavattenavfall.se/kundservice).
 
Glöm inte att besvara enkät om förpackningsinsamling!
 
Har ni inte besvarat vår enkät om förpackningsinsamling? Det är ännu inte försent! Vi önskar bl.a. svar på hur insamlingen organiseras idag och vilka möjligheter ni har att införa fastighetsnära insamling, om sådan inte redan är på plats. 

Besvara enkäten här. 

Läs mer om nya regler för förpackningsinsamling i tidigare nyhetsbrev.
 
Ny avfallshandbok från Fastighetsägarna
 
Fastighetsägarna har tagit fram en handbok om avfall för dig som fastighetsägare. Här hittar du fakta, tips och lättläst information om det som du som fastighetsägare behöver hålla koll på inom avfallsområdet. 

Läs handboken här.
 
Obligatorisk matavfallsinsamling
 
Från den 1 januari 2024 blir kommunerna skyldiga att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter enligt ny EU-lagstiftning.

Nacka undersöker just nu möjligheten att ansöka om dispens för att få mer tid till att förbereda bästa möjliga insamlingslösning. Vi återkommer när vi har mer information om detta.

Förbered er och passa på att anmäla er till matavfallsinsamling redan nu om ni inte redan sorterar! Läs mer om matavfallsinsamlingen här.
 
Rädda textilen ur soporna
 
Visste du att varje svensk köper i snitt 14,8 kg textilier per år och att 8 kg av detta hamnar i restavfallet? 
 
Som fastighetsägare kan du underlätta för de boende att lägga textilen rätt. Med en textilbehållare i området kan textilen återanvändas och återvinnas istället för att brännas upp med restavfallet. En vinst för både miljön och för föreningen då avfallsmängderna och kostnaderna minskar.
Läs mer om textilinsamling här.

BRF Utsikten gjorde precis detta och samlar in 4 ton textil per år. Textil som annars kanske hamnat i soppåsen. Läs mer om BRF Utsiktens textilinsamling här.

Totalt samlades det in nästan 433 ton textil i Nacka år 2024. Men ännu bättre kan vi!
 
Beställ tryckta A3-affischer via hemsidan!
Beställ affischer och foldrar
 
På vår hemsida för flerbostadshus och samfälligheter kan du beställa affischer att sätta upp i avfallsutrymmet. Här kan du även beställa matavfallsfoldrar att dela ut till de boende. Materialet beställs avgiftsfritt. 

Du hittar materialet här.
 
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.