Vägledning inför obligatorisk insamling av bioavfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Skattebefrielse för biogas stoppas
– men kan räddas på sikt
 
 
Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 december 2022 från Tribunalen – en underinstans till EU-domstolen.

EU-kommissionen inleder nu en formell granskning av stödet, för att därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att driva på processen och samarbeta med kommissionen i detta arbete. Vid en interpellationsdebatt den 7 mars klargjorde finansminister Elisabeth Svantesson att målet är att skattebefrielsen ska kunna återinföras. I väntan på det tittar regeringen nu på andra sätt att stödja biogasen.
 
Vägleder om bioavfallet
 
Avfall Sverige har uppdaterat och kompletterat sin vägledning om separat insamling av matavfall/bioavfall, vilket blir obligatoriskt den 1 januari 2024. Nu är det hög tid att ansöka om dispens och att överväga komplettering av redan inlämnade dispensansökningar. En mall för detta finns också att ladda ner.

Ladda ner – bara för medlemmar
Uppdaterad handbok för förebyggande
 
Den metoden som presenteras här ger konkret vägledning för att förebygga avfall. Den bygger på erfarenheter från framgångsrika projekt inom kommuner. Sprid den gärna till skolkök, äldreboenden och andra verksamheter.

Ladda ner handboken
Årsmötet ger en historielektion
 
Dagens före årsmötet, 30–31 maj, bjuds du in till en stadsvandring, där du lär känna 1600-talets Kalmar – via avfallet!. Du kan också utforska lämningarna efter stormaktstidens ståtligaste fartyg, Regalskeppet Kronan, på det fantastiska länsmuseet.

Läs mer
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

Vägledning kring förpackningsinsamlingen
 
Avfall Sverige har tagit fram en vägledning som stöd för kommuner att införa det nya ansvaret för förpackningsinsamling. I den 50 sidor långa vägledningen samlas fakta och råd kring en lång rad frågor som påverkas av det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar, såväl praktiska som juridiska.
Inbjudan till FTI-upphandling
 
FTI kommer att genomföra upphandlingar för sina mottagningsanläggningar samt transporter. FTI välkomnar även kommuner och kommunala bolag som marknadsaktörer i utförandet.
Läs mer – bara för inloggade medlemmar
 
Så bra är FNI
 
Avfall Sverige har låtit Miljö- och avfallsbyrån sammanställa en PM om uppnådda resultat med fastighetsnära insamling av förpackningar. Ett system står ut som särskilt framgångsrikt.
Ladda ner rapporten – bara för inloggade medlemmar
Tydligare råd om båtavfall önskas
 
Kommuner föreslås ta över tillsynen över fritidsbåtshamnar. Men det allmänna rådet bör vara mer utförligt, alternativt att det tas fram en samlad vägledning i stället. Administrationen kan också förenklas, menar Avfall Sverige.

Läs hela remissvaret
Bra med ramverk för att fånga CO2
 
Ett gemensamt certifieringsramverk för negativa utsläpp kan skapa lika villkor, men detaljerna påverkar våra medlemmars möjligheter att verka på och få intäkter från en marknad för handel med negativa utsläpp. Processen att ta fram den bör vara så transparent som möjligt.

Läs hela remissvaret
 
Två nya medarbetare
 
Vi hälsar Natalie Svensson och Carolina Tufvesson välkomna till Avfall Sverige.
Natalie kliver in som digital kommunikatör, med ansvar för bland annat hemsidor och sociala media. Hon är utbildad kommunikatör och har arbetar i kommun. Carolina är assisterande rådgivare, och kommer främst att arbeta med biologisk återvinning och energiåtervinning. Hon är miljövetare och har tidigare arbetat som miljögeotekniker.
Välkommen till nätverksträff
 
Jobbar du med statistik, benchmarking och avfallsplaner? Då ska du delta i nästa träff med nätverket för Avall Web, då kommuner och Naturvårdsverket berättar om åtgärder och uppföljning.
När: 4-5 maj
Var: Enköping

Läs mer och anmäl dig
Avfall Sverige söker ekonomiassistent
 
Arbetsuppgifterna består främst av löpande redovisning samt kund- och leverantörsreskontra. För rätt person finns möjlighet att växa med uppgiften och även ta ansvar för löne- och semesterberedning  och liknande administrativa uppgifter.

Läs mer och ansök
Ljusdal testar en helt egen FNI-lösning
 
Det är billigast att använda det man redan har. Det är principen för Ljusdal som nu genomför ett försök med singelkärl för fastighetsnära insamling av förpackningar. Ett första försök har gett blodad tand – det är ett bra, billigt och flexibelt system, menar Kent Andrén.
 
 
Vässa dina kunskaper och nätverka
 
Kommunicera nya ansvaren
 
När: 14 mars kl 9–12

I detta webbinarium vägleder Avfall Sverige kring vad som behöver kommuniceras för att lyckas med det stora förändringsarbete som väntar: obligatorisk matavfallsinsamling, kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och efterföljande fastighetsnära insamling.

Läs mer
 
Personal vid ÅVC
 
När: 15–16 mars
Var: Jönköping

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse 
 
Verktygslådan för förebyggande växer
 
När: 15 mars kl 9–12

Detta är det första av tre webbinarier om förebyggande under våren 2023. Vi går igenom lagkravet på att informera om förebyggandeåtgärder och Naturvårdsverkets nya vägledning kring det, och presenterar flera nya verktyg och erfarenheter från medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Taxekonstruktion
 
När: 21–22 mars
Var: Göteborg

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl intresse 
 
Framtidens avfallshantering
 
När: 23 mars kl 9–11.30

Algoritmen blir chef, en materialrevolution under uppsegling och standardisering som driver gränsöverskridande återvinning. Det är exempel på avfallsrelaterade trender som vi granskar på detta webbinarium för att ge en bild av framtiden

Läs mer och anmäl dig
Allt om omlastning kring förpackningarna
 
När: 23 mars kl 13–16

Omlastning av förpackningsavfall, kvalitetskriterier och kriterier för omlastning  är fokus för denna digitala medlemsrådgivning. Vi tittar också på avtal om omlastning mellan kommuner och producentansvarsorganisationer.

Läs mer och anmäl dig
Aktuellt inom energiåtervinning
 
När: 30 mars
Var: Boden

Stora industrisatsningar i norr, CCU och CCS samt nya utmaningar för energiåtervinningens roll att avgifta samhället  – i synnerhet vad gäller PFAS – det är några frågor som tas upp under denna högaktuella temadag.

Läs mer och anmäl dig
Så får kommunen hushåll att förebygga
 
När: 13 april kl 13–15

På webbinarium nummer två i vårens serie har vi fokus på projektet Minska hushållens avfall – forskningsbaserade strategier och åtgärder för kommunen som aktör, där kommuner och forskare samverkar kring åtgärder.

Läs mer och anmäl dig
Hantera hot och konflikter på ÅVC
 
När: 14 april
Var: Malmö

Denna kurs går på djupet kring hot, våld och konflikter och vad personalen på ÅVC kan göra för att motverka situationer och hantera de som ändå uppstår.

Läs mer och anmäl dig
  Avfallsbränder, emissioner och risker
   
  När: 18 april

  Vid det aktuella webbinarium presenterar vi och diskuterar resultaten från en färsk rapport om brandförsök och emissionsmätningar från bränder på avfallsanläggningar. Risker kring utsläpp till luft och vatten lyfts särskilt.

  Läs mer och anmäl intresse
  Avfall Web – fördjupning
   
  När 19 april kl 9–11.30

  Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.
  Bara för medlemmar.

  Läs mer och anmäl dig
  Nya reglerna för bioavfall
   
  När: 21 april kl 13–15.30

  Medlemsrådgivningen riktar sig alla Sveriges kommuner med anledning av de nya reglerna för separat insamling av biologiskt avfall såsom matavfall, trädgårdsavfall, flytande fett och invasiva arter.

  Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
  Fördjupad driftkurs, energiåtervinning
   
  När: 24–27 april
  Var: Västerås

  Här lär du dig hur anläggningens olika delar fungerar ihop och hur inställningar påverkar energieffektivitet och utsläpp. Vi tittar särskilt på vad som kan gå fel för att kunna undvika kostsamma misstag.

  Läs mer och anmäl dig
  Gundkurs avfallslagstiftning
   
  När: 26–27 april
  Var: Göteborg

  Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

  Läs mer och anmäl intresse
  Vattenhantering på avfallsanläggningar
   
  När: 9–10 maj
  Var: Malmö
   
  Denna kurs är en fördjupning om vattenrening på avfallsanläggningar, med inriktning på tillstånd- och processutveckling som rör hantering och behandling av av olika vatten från deponi- och avfallsytor.

  Läs mer och anmäl intresse
  Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
   
  När: 10–11 maj
  Var: Linköping

  Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

  Läs mer och anmäl intresse
  Goda exempel inom förebyggande
   
  När: 24 maj kl 9–12
   
  På detta tredje och sista av vårens webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

  Läs mer och anmäl intresse
  Branschen rekryterar
   
   
  Vakin: Utvecklingsingenjör till Avfall & Återvinning
   
  Ansök senast den 12 mars Läs mer om tjänsten
   
  Lunds renhållningsverk: Miljö- och utvecklingschef
   
  Ansök senast 15 mars  Läs mer om tjänsten
   
  SGI: Erfaren avfalls- och deponihandläggare
   
  Ansök senast den 26 mars  Läs mer om tjänsten
   
  Avfall Sverige: Ekonomiassistent
   
  Ansök senast den 31 mars  Läs mer om tjänsten