Svenska börsen något uppåt, globala aktier backade
 
I Sverige steg börsen något under årets andra månad samtidigt som USA tappade. Centralbankerna fortsätter att tampas med hög inflation. Har marknaden kanske varit lite väl optimistiska till hur länge denna räntehöjningscykel ska fortsätta?

Breda Stockholmsindex
startade året med en hejdundrande fart och steg med 6 % i januari. Februari inleddes även det positivt och indexet steg med ytterligare 5 % på bara ett par dagar. Det surnade dock till lite och den uppgången raderades ut efterföljande vecka. Under slutet av månaden var indexet på minus men gick sedan starkt de sista dagarna och avslutade på grönt med en månadsavkastning på 1,2 %.

Riksbanken förvånade ingen när de under februari höjde räntan med 0,5 procentenheter. Styrräntan ligger nu på 3 %. I protokollet från det penningpolitiska mötet den 8 februari går att läsa att inflationen fortfarande, föga förvånande, är alldeles för hög. Direktionen har även beslutat att från den 1 april börja sälja statsobligationer för att snabbare minska Riksbankens andel värdepapper.

Den svenska kronan har lidit länge nu och står rekordsvagt mot andra större valutor. Den 1 februari stod kronan i 10,31 mot den amerikanska dollarn. Den 28 februari hade den försvagats ytterligare och stod i 10,47. Vissa tycker att Riksbanken kunde ha gått ännu hårdare framåt för att pressa tillbaka inflationen och stärka kronan genom att höja med 0,75 istället. Men hushållen är nog tacksamma för en något lugnare räntehöjningstakt, även om det såklart är få som jublar åt nuvarande räntenivå.


Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: - 1,74 %
Defensiv mixindex: - 0,71 %


Aktiv Balanserad: - 2,40 %
Balanserad mixindex: - 1,30 %

Aktiv Offensiv: - 3,13 %
MSCI World: - 2,79 %

Aktiv Tillväxt: - 4,61 %
MSCI EM: - 6,85 %

(Siffror per 28/2, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
Consensus Global Select A +10,27
 
Månadens bästa hedgefond
SEB Asset Selection C H-SEK +4,79%
 
Månadens bästa räntefond
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A USD +3,60%
 
Avkastning per 2023-03-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.