Ansök till styrelse, Kalmars nya kårhuset och mer!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hem    |    Bli Medlem    |    Kontakt
DEN SPÄNNANDE VÅREN ÄR HÄR!
 

Våren 2023 är något alldeles extra! I Kalmar är det full rulle för studentföreningen LékStugan att få igång det nya kårhuset och i Växjö är det snart dags för inspirerande Earth Week-event som kommer dyka upp i din Hitract-app!
Under våren sker också kårvalet, där du som medlem har en viktig roll – du ska nämligen vara med och se till att rätt personer sitter med i kårens styrelse och kan lyfta studenternas hjärtefrågor. Men innan dess måste vi såklart få in ansökningar och nomineringar av kandidater. Läs mer här nedanför om ansökan till Linnékårens styrelse 2023–2024!

Har du önskemål på events, förmåner eller annat som vi på Linnékåren kan utveckla för studenternas bästa? Mejla oss på info@linnek.se.

Trevlig läsning!
 
SÖK LINNÉKÅRENS STYRELSE 23–24
 
ANSÖK SENAST 19 MARS!
Är du vår nästa stjärna i Linnékårens styrelse? Vill du hjälpa dina medstudenter i Växjö eller Kalmar? Vill du göra din röst hörd eller vet du någon som förtjänar det? Sök eller nominera någon till styrelsen 2023–2024!

Du kan ansöka till följande styrelseposter:
 • Ordförande
 • Utbildningsbevakare
  (Växjö eller Kalmar) 
 • Studiesocialt ansvarig
  (Växjö eller Kalmar)
 • Deltidare
  (Växjö eller Kalmar)

Vill du veta mer om posterna eller hur du ansöker kan du kika in på linnek.se/karval eller kolla in vår Instagram där du kan hitta våra inspirationsfilmer!
 
FÖLJ @LEKSTUGAN_KALMAR PÅ INSTAGRAM!
 
Vi är så spända och taggade för Kalmarstudenternas nya självklara mötesplats – det nya kårhuset LékStugan!

Är du också nyfiken? Då ska du börja följa studentföreningen @lekstugan_kalmar på Instagram! Träffa styrelsemedlemmarna, se utvecklingen och var beredd när öppningsdatumet bekräftas!
 
Plocka upp ditt Linnéhäfte!
 
Linnéhäftet är din nyckel till ett rikare studentliv i Växjö och Kalmar – ett kuponghäfte fyllt med rabatter hos restauranger, butiker och andra verksamheter i båda städerna. Och det är exklusivt för dig som är medlem i Linnékåren!

Kom till oss på våra expeditionstider (onsdagar 12–14 och torsdagar 10–12) i Växjö eller Kalmar, fråga efter Linnéhäftet, visa upp ditt medlemskap i Hitract-appen och njut sedan av sparade slantar!
 
Engagemangsstipendiet
 
Linnékårens engagemangsstipendium utdelas till en student som visat extraordinärt engagemang för att främja utbildning eller den studiesociala miljön vid Linnéuniversitetet. Sök här!

 Sista ansökningsdag: 30 mars 2023

Klicka här för att kolla in andra stipendier och priser
 
 
MEDLEMSKAFFE VARJE TORSDAG
 
 
Du vet väl att vi bjuder våra medlemmar på kaffe varje torsdag? Ibland har vi även med oss lite extra god fika och trevliga gäster, som företag och föreningar!
 
Växjö: K-huset kl. 12:15-13:15 Kalmar: Radix kl. 12:00-13:00
 
 
Har du koll på vad som är fusk och plagiat?
 

Det är ditt ansvar att känna till regler om fusk och plagiat. Lärare är duktiga på att upptäcka och skyldiga att anmäla det, vilket kan leda till indraget csn eller till och med avstängning från studierna.

Klicka här för att hitta mer info om vad som räknas som fusk och plagiat!
 
Bli medlem i Linnékåren!
 
Studentkårens verksamhet möjliggörs tack vare er studenter som blir medlemmar, och ett högt medlemsantal ger även studenterna större inflytande. Tycker du att det är viktigt med studentinflytande, vill du vara en del av våra roliga aktiviteter och ta del av alla rabatter för studenter?

Att vara medlem kostar bara 175 kronor per termin eller 300 kr per helår.
Medlemskortet finns tillgängligt i Hitract-appen.

 
 
Vill du komma i kontakt med någon som kan påverka?
 
Ordförande
 
Facebook: Linnékåren Ordförande
Studiesocial Växjö
 
Facebook: Studiesocial Växjö
 
Studiesocial Kalmar
 
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Utbildningsbevakare Växjö
 
Mejl: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Utbildningsbevakare Växjö
 
Facebook: Utbildningsbevakare Kalmar
Äldre nyhetsbrev hittar du längst ned på denna sida
 
 
 
IN ENGLISH
 
 
SPRING FEELINGS!
 

Spring 2023 is something very special! In Kalmar, the student association LékStugan is working hard to get the new student club house up and running and in Växjö it's soon time for inspiring Earth Week events that will appear in your Hitract app!
During the spring, the Linnaeus union election also takes place, where you as a member have an important role – to make your voice heard and vote for candidates who's right for our new union board. But before that, of course, we need to receive applications and nominations of candidates. Read more below about the application to the board of the Linnaeus union 2023–2024!

Do you have requests for events and benefits or other things that we at Linnékåren can develop for the benefit of the students? Email us at info@linnek.se.
 
APPLY FOR LINNAEUS UNION BOARD 2023–2024
 
APPLY BY MARCH 19!
Are you or your friend our next star in the Linnaeus union board? Do you want to help your fellow students in Växjö or Kalmar? Do you want to make your voice heard or do you know someone who deserves it? Apply or nominate someone for the 2023–2024 union board!

For the following board positions you need to be able to speak Swedish fluently:
 • President 
 • Head of Educational Matters
  (Växjö or Kalmar)
 • Head of Social Matters
  (Växjö or Kalmar)
If you speak Swedish or English fluently you can apply for the position of part-timer, Växjö or Kalmar.

If you want to know more about the positions or how to apply, you can take a look at linnek.se/eng/karval
 
FOLLOW @LEKSTUGAN_KALMAR ON INSTAGRAM!
 
We are so excited for the Kalmar students' new place to be - the student club house LékStugan!

Are you also curious? Then you should start following the student association @lekstugan_kalmar on Instagram! Meet the board members, see the progress and be prepared when the opening night is confirmed!
 
Get your Linnaeus coupon booklet!
 
The Linnaeus booklet is your key to a richer student life in Växjö and Kalmar – a coupon booklet filled with discounts at restaurants, shops and other businesses in both cities. And it is exclusive for you who are members of the Linnaeus union!

Come to us at office hours (Wednesdays 12-14 and Thursdays 10-12) in Växjö or Kalmar, ask for the Linnaeus booklet, show your membership in the Hitract app and then enjoy the feeling of saving money!
 
Dedication grant
 
The receiver of the grant has exhibited extraordinary commitment that has contributed to the improvement of the educational and/or study social environment at Linnaeus University.
Click here to apply!

Last day to apply: March 30


Find other grants and prizes here!
 
 
 
MEMBERS' COFFEE EVERY THURSDAY
 
Did you know that we treat our members to free coffee and tea every Thursday? Sometimes we have some baked goods or other treats and almost everytime we have a visitor or theme to tell you about!

Växjö: K Building kl. 12:15-13:15 Kalmar: Radix kl. 12:00-13:00
 
 
Cheating and plagiarism
 
It is your responsibility to know, understand and follow the rules regarding cheating and plagiarism. Teachers are surprisingly good at spotting it and are required to report all suspected cases of cheating and plagiarism, which can lead to a student being suspended for up to six months.
 
Join Linnaeus Union!
 

Our work is only made possible by student joining us, and the more members we have the more influence we have. So if you think student influence is important, want to take part in vibrant student life, fun events and student discounts you should definitely join!  

Becoming a member only cost 175 SEK per semester or 300 SEK for a whole year. Find out more about membership here and remember to download Hitract to get your membership card.  

 
 
Do you need to talk to someone who can influence?
 
President
 
E-mail: president@linnek.se
Facebook: Linnékåren Ordförande
Responsible for social matters Kalmar
 
E-mail: social.k@linnek.se
Facebook: Studiesocial Kalmar
 
Responsible for social
matters Växjö
 
E-mail: social.v@linnek.se
Facebook: Studiesocial Växjö
Responsible for educational
matters Växjö
 
E-mail: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Responsible for educational
matters Växjö
 
E-mail: edu.k@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö
Access old newsletters at the bottom of this page