Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev februari 2023
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det första nyhetsbrevet för 2023!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del utav följande:
 
  • Internationella dagen som gick av stapeln den 25:e januari 2023 hos Sveriges Kommuner och Regioner 
  • Var med och fira Europadagen den 9:e maj i Stockholm och passa på att få ta del av utställningen "Upplev Europa" på Kulturhuset från och med den 17:e mars
  • Delta i Platformas enkätundersökning kring europeiska kommuners och regioners internationella partnerskap och vänorter utanför EU

Trevlig läsning önskar SKR:s internationella sektion!
 
Bildkälla: Internationella sektionen
Internationella dagen 2023
 
Intresset var stort för SKR:s internationella dag som anordnades den 25:e januari 2023 av SKR i Stockholm. I år låg fokus på kriget i Ukraina och vilken roll kommuner och regioner kan spela i återuppbyggandet av landet. Särskilt inbjudna att medverka under dagen var Oleksandr Korinny och Velina Zayats, ordförande respektive styrelseledamot i det ukrainska kommunförbundet Association of Amalgamated Territorial Communities.

Korinny och Zayats delade med sig av sina erfarenheter från kriget och berättade om de behov som finns på lokal och regional nivå i Ukraina just nu. Ett tydligt budskap framgick - partnerskap och samarbete mellan Ukraina och övriga Europa kommer att spela en stor roll för att stödja landet i sin väg mot en stark, självständig och robust demokrati.

Har din kommun eller region planer på att inleda ett samarbete med en ukrainsk stad eller kommun, eller har ni redan ett upparbetat samarbete? Hör gärna av dig till oss på SKR:s internationella sektion och berätta.

Läs mer: Kommuner och regioner har stort intresse för partnerskap med Ukraina
 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Energi och Ukraina stod i fokus under Regionkommitténs första plenarsession 2023
 
Den 8-9:e februari höll Regionkommittén sin 153:e plenarsession i Bryssel, där kriget i Ukraina genomsyrade flertalet av ämnena som adresserades. Mötet innehöll flertalet debatter, bland annat om genomförandet av målen för hållbar utveckling och om fokusområden under Europaåret för kompetens 2023.

Under plenarsessionen delades även "Borgmästare Paweł Adamowicz-priset" ut - ett pris som symboliserar mod och föredömliga insatser för frihet, solidaritet och jämlikhet. Marek Nazarko, borgmästare i staden Michałowo i Polen, fick ta emot priset för de hjälpinsatser som i september 2021 genomfördes för flyktingar som blev strandsatta mellan Polen och Belarus.

Två dagar av plenarsession ledde fram till att Regionkommittén antog tio yttranden. Regionkommittén antog även en brådskande resolution kring energikrisen. I resolutionen uppmanar Regionkommittén bland annat till att skapa en verklig energiunion där alla nivåer inkluderas, i syfte att påskynda EU:s omställning till ren energi inom såväl konsumtion, produktion och transporter.

Läs mer om plenarsessionen här!
 
Bikdkälla: SKR
Verklig förändring kräver lokal förankring
 
SKR:s ordförande Peter Danielsson (M) skrev tidigare i februari en gästkrönika på Europaportalen om det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar.

SKR ser det som en möjlighet för Sverige att kunna göra sin röst än starkare i Europasamarbetet nu när Sverige axlat EU-ordförandeskapet under det första halvåret av 2023. Danielsson konstaterar att regeringens prioriterade frågor är bra men inte vassa nog, för om det ska uppnås en konkret omställning som syftar till att exempelvis förebygga nya hälsokriser och läka ekonomin, då krävs en lokal förankring.
 
"Regeringens ambitioner att betona demokratiska värden och rättsstatsprincipen under ordförandeskapet är positiva, men det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma verklig förändring", skriver Peter Danielsson.
 
Vill ni läsa hela reportaget? Klicka på länken för att ta del av gästkrönikan!
 
Bildkälla: Riksdagen
Europadagen 9 maj i Stockholm och "Upplev Europa"  på Kulturhuset
 
Den 9 maj firas Europadagen, något som flera aktörer i Stockholm uppmärksammar varje år. SKR deltar även i år i ett arrangemang som genomförs tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regeringskansliet, Svenskt Näringsliv, de svenska fackförbunden med flera.

Det övergripande temat för Europadagen är EU:s grundläggande värderingar och kriget i Ukraina. Dagen kommer bland annat att bjuda på kulturupplevelser, paneldiskussioner, en filmfestival och utställningar med mera. Evenemanget är öppet för allmänheten.

Är du intresserad av att fördjupa dig inom EU redan i mars så invigs utställningen "Upplev Europa” den 17:e mars på Kulturhuset i Stockholm. ”Upplev Europa” är en permanent och interaktiv utställning som ger besökaren koll på EU och vår demokrati.

Vill du veta mer om Europadagen och ”Upplev Europa”, hör av dig till SKR:s internationella sektion: gustaf.lundgren@skr.se 
 
Bildkälla: Pixabay
EU:s avloppsdirektiv tar inte hänsyn till svenska förhållanden
 
”EU-kommissionens förslag till ett nytt avlopps­direktiv innebär stora kostnader med liten miljönytta för svenska kommuner”, skriver företrädare för SKR och Svenskt vatten i en debattartikel som nyligen publicerades i Svenska Dagbladet. SKR ser flera problem med förslaget till nytt direktiv som tyvärr inte är anpassat efter svenska förhållanden. Avloppsdirektivet är en av SKR:s prioriterade EU-frågor för 2023.

Ta del av hela artikeln via SKR:s hemsida!
 
Bildkälla: European Parliament
”Cities 4 Cities | United 4 Ukraine” – initiativ för partnerskap med ukrainska kommuner
 
Initiativet ”Cities 4 Cities | United 4 Ukraine” ger stöd till europeiska kommuner för att etablera meningsfulla och långsiktiga partnerskap med ukrainska kommuner.

Initiativet producerar bland annat en katalog över ukrainska kommuner som är intresserade av samarbete. Där visas grundläggande information om den potentiella partnern – demografisk och ekonomisk profil, plats, historia och kultur, borgmästare, utvecklingsstrategier och potentiella ämnen för samarbete. Plattformen presenterar också vilken roll det lokala samhället har sedan det ryska anfallskriget mot Ukraina startade.

Cities 4 Cities grundades av staden Sindelfinden (Tyskland) med stöd av Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter. United 4 Ukraine lanserades av SALAR International och staden Lviv (Ukraina) med stöd av Sida. I september 2022 gick initiativen samman och blev Cities 4 Cities | United 4 Ukraine.

De ukrainska kommunförbunden Association of Ukrainian Cities och the All-Ukrainian Association of Amalgamated Territorial Communities är strategiska partners till initiativet. Mer information om initiativet hittar ni på följande länk.

Om ni vill hitta en ukrainsk partner, få rådgivning om partnerskap med en ukrainsk kommun eller prenumerera på uppdateringar om det kommande nätverksevenemanget, fyll i detta formulär.
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Lokalt fokus är ett måste när det kommer till naturrestaurering
 
Regionkommittén anser att EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur ska ta större hänsyn till de geografiska, miljömässiga och socioekonomiska särdragen i varje kommun och region.

"Stads- och landsbygdsområdenas utbredning i städer och andra lokala administrativa enheter varierar stort från en medlemsstat till en annan. Definitionen av urbana grönområden i kommissionens förslag som att all grönska inom städer, mindre städer och förorter ska ingå är därför problematisk och stämmer inte överens med vad som definieras som urbant grönområde i alla medlemsstater”, säger Anders Knape (SE/EPP) ledamot i Karlstads kommunfullmäktige och ordförande för den svenska delegationen i Regionskommittén.

Föredragande Roby Biwer (LU/PES) och Frida Nilsson (SE/Renew), ledamot av Lidköpings kommunfullmäktige, företrädde i december EU:s städer och regioner vid FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15). Regionkommittén samarbetade med lokala och regionala myndigheter över hela världen under konferensen, just för att säkerställa ett starkare internationellt stöd till lokala och regionala myndigheter. Till följd av detta nämns Regionkommittén i COP15-beslutet som en viktig partner för att stödja genomförandet av handlingsplanen för lokala och regionala myndigheter i det globala ramverket för biologisk mångfald.

Ta del av hela pressmeddelandet här!
 
Bildkälla: Pixabay
Kommunalt partnerskap genom ICLD
 
Flera kommuner och regioner engagerar sig i internationella utvecklingssamarbeten, exempelvis genom de Kommunala Partnerskapsprogrammen via Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). ICLD är en ideell förening med SKR som huvudman, vars syfte är att främja demokratiskt deltagande och stödja förändring på såväl lokal som regional nivå.

Genom internationella utvecklingssamarbeten har svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till demokratisk utveckling i andra länder. Ett exempel på detta är i Kungsörs kommun, där de har ett partnerskap med Rufunsa i Zambia som fokuserar på att stärka ungdomars och kvinnors delaktighet i politiska beslut. Här kan ni ta del av reportaget med deltagaren Tapera Joy, den yngsta borgmästaren i Zambia.

Dessa partnerskap kräver ofta en omfattande tidsplan samt ett målinriktat arbete, något som Region Västerbotten besitter kunskap kring. Västerbotten är nämligen den region i Sverige som sitter på längst erfarenhet av ICLD:s kommunala partnerskap, och de delar med sig av lärdomar kring vikten av ett långsiktigt utvecklingssamarbete här.
 
Bildkälla: Pixabay
Delta i undersökning om internationellt partnerskap och vänorter
 
SKR är medlemmar i Platforma, ett nätverk för kommun- och regionförbund som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete. SKR:s paraplyorganisation på europeisk nivå, CEMR, är huvudman.

Platforma vill kartlägga europeiska kommuners och regioners internationella partnerskap och vänorter utanför EU och vill gärna höra om svenska kommuner och regioners erfarenheter.

Resultaten kommer att ligga till grund för en studie och användas till att främja partnerskap, stödja kunskapsarbete och påverkansarbete på europeisk och nationell nivå. SKR kommer att sprida studien när den finns tillgänglig.

Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i och sista svarsdag är den 28:e februari. Här hittar ni länken till enkäten.

Om ni vill läsa mer om Platforma, följ denna länk!
 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Årets första nätverksmöte för EU-samordnare på SKR
 
Den 24:e januari, i samband med Internationella dagen, arrangerade SKR:s internationella sektion en nätverksträff för EU-/internationella samordnare från svenska kommuner och regioner. Nätverket administreras av SKR:s internationella sektion, och träffas ett par gånger om året för att få de senaste EU-nyheterna och utbyta erfarenheter kring internationellt arbete.

Vid träffen den 24:e januari deltog Klas Jansson och Cecilia Möller från Europaparlamentets Stockholmskontor för att berätta om projektet ”Hoppets generatorer” till förmån för Ukraina samt projektet ”Upplev Europa” som invigs i mars i Stockholm. På agendan stod även information om SKR:s prioriterade EU-frågor, vad SKR gör i samband med EU-ordförandeskapet samt SKR:s arbete med kompetensförsörjning.

Om ni vill ha mer information om något av initiativen ovan eller om du vill ingå i EU-samordnarnätverket,  hör gärna av er till SKR:s internationella sektion via följande mejl: gustaf.lundgren@skr.se
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Mari Wallin
mari.wallin@skr.se 
+46 72 998 11 74