McDonald´s måste sortera ut förpackningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte
 
30–31 maj 2023
 

I år hålls Avfall Sveriges årsmöte i Kalmar med Kretslopp Sydost som årsmötesvärd. Årsmötet bjuder på avfallsbranschens största utställning och efterlängtade möjligheter att nätverka och mingla med kollegor från hela landet. Konferensen inleds med sedvanlig årsstämma och fortsätter sedan med aktuella inspel från branschen och politiken samt fakta och inspiration.
 
Redan den 29 maj inbjuds deltagare att hänga med på intressanta studiebesök, och mingla med kollegor på kvällens dagen före-träff. Den mycket uppskattade träffpunkten för förtroendevalda arrangeras också.

Konferensen lyfter aktuella avfallsfrågor kring fossilfri avfallshantering, plast och förstås kommunernas övertagande av insamlingsansvaret för förpackningar. Vi blickar också ut på den nationella och internationella arenan, vad händer här inom avfallsområdet? Under konferensen uppmärksammas också Bästa avfallskommun.
 
Skattebefrielse för biogas i fara
 
Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 december 2022 från Tribunalen – en underinstans till EU-domstolen.

Läs om bakgrunden
Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s
 
McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande fem av kedjans restauranger. MÖD:s domar utgör slutpunkten på flera år av överklaganden.

Läs mer om bakgrunden
Ny vägledning om förebyggandeinfo
 
Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska anses uppfylla kraven på att informera om hur avfall kan minimeras. 

Se vad Avfall Sverige tycker
Verktygslådan för förebyggande växer
 
Den 15 mars presenteras en lång rad nya verktyg för kommunerna att använda i sitt arbete att minska avfallsmängderna: nya siffror för att beräkna avfallets klimatpåverkan och den totala potentialen, Naturvårdsverkets vägledning (se ovan) och vår egen handbok för förebyggande.

Läs mer och anmäl dig
Framtidsspaning
 
Algoritmen blir chef, en materialrevolution under uppsegling och standardisering som driver gränsöverskridande återvinning. Det är exempel på avfallsrelaterade trender som Avfall Sverige presenterar i en ny rapport, framtagen av Kairos Future. Den presenteras också vid ett webbinarium den 23 mars.

Ladda ner rapport 2023:06
Amäl dig till seminariet
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

Avfall Sveriges vägledning
 
Avfall Sverige har tagit fram en vägledning som stöd för kommuner att införa det nya ansvaret för förpackningsinsamling. Den omfattar såväl praktiska som juridiska frågor.
Ladda ner Förpackningsavfall, vägledning för kommuner att hantera nytt kommunalt ansvar för insamling – bara för inloggade medlemmar
 
Uppdaterade Q&A
 
Frågor och svar kring kommunernas nya ansvar kring förpackningsinsamlingen uppdateras efter hand. Här får du till exempel veta när kommuner som redan idag har fastighetsnära insamling får sin ersättning, när återvinningsstationerna kan skyltas om och hur en "samlokaliserad verksamhet" definieras.
Läs alla frågor och svar 
 
Medlemsrådgivning LIVE – eller i efterhand
 
Avfall Sverige planerar under våren för en serie webbinarier, så kallad Medlemsrådgivning LIVE, kring förpackningsinsamling. Den 9 mars tas frågor med koppling till ekonomi, taxor och tjänster upp. Den 14 mars är fokus på kommunikation kring nya ansvar för förpackningar och matavfall. Vi har även planer på webbinarier om omlastningsstationer och överlämning av förpackningsavfall samt markfrågor "Ge plats för avfall". Datum för dessa är ännu inte satta.
Alla dessa webbinarier kommer att kunna ses i efterhand.
Skapa nya Minimeringsmästare
 
Nu sökes organisatörer till nästa omgång av Minimeringsmästarna, tävlingen där hushåll tävlar om att minimera sitt avfall. Den anordnas av Göteborgsregionen med finansiering av Avfall Sverige och lokala organisatörer – t.ex. kommuner, avfallsbolag och bostadsbolag.

Anmäl ditt intresse
Välkommen till nätverksträff
 
Avfall Sverige och June Avfall & Miljö bjuder in till träff i nätverket för avfallsingenjörer, avfallshandläggare, kundsamordnare m.m.
Träffen har tema förpackningsinsamling med fokus på flerbostadshus. 
När: 17–18 april
Var: Jönköping

Läs mer och anmäl dig
Årsredovisning och avfallsåret 2022
 
Året i korthet är en populär del av Avfall Sveriges årsredovisning. Här kan du läsa om de viktigaste händelserna i Sverige, internationellt och för Avfall Sverige som organisation. Inloggade medlemmar kan också se den ekonomiska redovisningen för 2022.

Läs vår digitala årsredovisning
Avfall Sverige på två minuter
 
Korta och uppdaterade fakta om Avfall Sverige finns nu att ladda ner. Den är perfekt att skicka till nyanställda, till nya styrelseledamöter och till alla som vill veta mer om arbetsgrupper, påverkansarbete och internationella kontakter.

Ladda ner på svenka
Ladda ner på engelska
Djupdyk i matsvinnet
 
Nu finns ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema. Läs till exempel om hur den färgkodade kylen kan minska mängden ätbar mat som slängs. Här finns också spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts köpcentrum och om Albaniens väg in i EU. 

Läs digitala utgåvan av Avfall och Miljö nr 1
 
Nu kan du beräkna avfallets klimatpåverkan
 
Hur mycket klimatutsläpp kan man undvika genom att förebygga 12 kilo textilavfall, 100 kilo matsvinn eller 2 kilo elektronikavfall? Ja, det kan man enkelt räkna ut med hjälp av en ny beräkningsmodell. Det är en uppdatering av rapport 2019:19.
2023:01 Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner
 
Trendspaning visar framtidens avfallshantering
 
Algoritmen blir chef, en materialrevolution under uppsegling och standardisering som driver gränsöverskridande återvinning. Det är exempel på avfallsrelaterade trender som Avfall Sverige presenterar i en ny rapport, framtagen av Kairos Future. Det är en reviderad version av rapport 2018:20. Rapporten presenteras också vid ett webbinarium den 23 mars.
 
Vässa dina kunskaper och nätverka
 
Avfall Web för nybörjare
 
När: 7 mars kl 9–11.30

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning.
Bara för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Ekonomin kring förpackningsinsamling
 
När: 9 mars kl 9–12

I detta webbinarium presenteras en modell för kostnadsberäkning kring förpackningsinsamling. Den kan användas för att kontrollera om producenternas ersättning täcker de verkliga kostnaderna.

Läs mer och anmäl dig
 
Kommunicera nya ansvaren
 
När: 14 mars kl 9–12

I detta webbinarium vägleder Avfall Sverige kring vad som behöver kommuniceras för att lyckas med det stora förändringsarbete som väntar: obligatorisk matavfallsinsamling, kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och efterföljande fastighetsnära insamling.

Läs mer och anmäl dig
 
Personal vid ÅVC
 
När: 15–16 mars
Var: Jönköping

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
 
Verktygslådan för förebyggande växer
 
När: 15 mars kl 9–12

Detta är det första av tre webbinarier om förebyggande under våren 2023. Vi går igenom lagkravet på att informera om förebyggandeåtgärder och Naturvårdsverkets nya vägledning kring det, och presenterar flera nya verktyg och erfarenheter från medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Taxekonstruktion
 
När: 21–22 mars
Var: Göteborg

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
 
Framtidens avfallshantering
 
När: 23 mars

Algoritmen blir chef, en materialrevolution under uppsegling och standardisering som driver gränsöverskridande återvinning. Det är exempel på avfallsrelaterade trender som vi granskar för att ge en bild av framtiden

Läs mer och anmäl dig
Så får kommunen hushåll att förebygga
 
När: 13 april kl 13–15

På webbinarium nummer två i vårens serie har vi fokus på projektet Minska hushållens avfall – forskningsbaserade strategier och åtgärder för kommunen som aktör, där kommuner och forskare samverkar kring åtgärder.

Läs mer och anmäl dig
Hantera hot och konflikter på ÅVC
 
När: 14 april
Var: Malmö

Denna kurs går på djupet kring hot, våld och konflikter och vad personalen på ÅVC kan göra för att motverka situationer och hantera de som ändå uppstår.

Läs mer och anmäl dig
  Avfall Web – fördjupning
   
  När 19 april kl 9–11.30

  Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.
  Bara för medlemmar.

  Läs mer och anmäl dig
  Fördjupad driftkurs, energiåtervinning
   
  När: 24–27 april
  Var: Västerås

  Här lär du dig hur anläggningens olika delar fungerar ihop och hur inställningar påverkar energieffektivitet och utsläpp. Vi tittar särskilt på vad som kan gå fel för att kunna undvika kostsamma misstag.

  Läs mer och anmäl dig
  Gundkurs avfallslagstiftning
   
  När: 26–27 april
  Var: Göteborg

  Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

  Läs mer och anmäl intresse
  Vattenhantering på avfallsanläggningar
   
  När: 9–10 maj
  Var: Malmö
   
  Denna kurs är en fördjupning om vattenrening på avfallsanläggningar, med inriktning på tillstånd- och processutveckling som rör hantering och behandling av av olika vatten från deponi- och avfallsytor.

  Läs mer och anmäl intresse
  Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
   
  När: 10–11 maj
  Var: Linköping

  Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

  Läs mer och anmäl intresse
  Goda exempel inom förebyggande
   
  När: 24 maj kl 9–12
   
  På detta tredje och sista av vårens webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

  Läs mer och anmäl intresse
  Branschen rekryterar
   
   
   
  Merab: personal till sina återvinningscentraler
   
  Ansök senast 28 februari  Läs mer om tjänsterna
   
  Norrtälje Vatten och Avfall: projektledare avfall och återvinning
   
  Ansök senast den 2 mars Läs mer om tjänsten
   
  Vakin söker Utvecklingsingenjör till Avfall & Återvinning
   
  Ansök senast den 12 mars Läs mer om tjänsten