Lågkonjunkturen står för dörren
 
Försvagningen av svensk konjunktur är påtaglig, till stor del som följd av inflationen och ränteläget. SKR:s prognos visar en historiskt svag real utveckling av skatteunderlaget kommande år.
– Vi ser att skatteunderlagstillväxten inte kommer att räcka till för att finansiera verksamheten i kommuner och regioner de kommande åren. Det blir framförallt en stor prövning för många kommunala och regionala budgetar i år och nästa år, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
SKR:s skatteunderlagsprognos
 
Visa solidaritet med Ukraina
 
Den ukrainska ambassadören i Sverige ber svenska kommuner och regioner i ett brev att stödja Ukraina genom att på olika sätt uppmärksamma att det snart är ett år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av landet.
Svenska kommuner och regioner ombeds att delta i ett globalt initiativ och visa solidaritet med Ukraina genom att exempelvis hänga upp Ukrainas flagga, belysa offentliga byggnader i gult och blått eller hålla en tyst minut kl 09.00 på årsdagen för invasionen den 24 februari. SKR:s ordförande har tagit emot och vidareförmedlat ambassadörens brev till kommuner och regioner. 
– Jag är säker på den här typen av solidaritetshandlingar har mycket stor betydelse för våra kollegor i Ukraina som varje dag, under mycket svåra förhållanden, fortsätter att leverera stöd och service till sina medborgare, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson.
 
Mer från SKR
 
 
Stora kostnader men liten miljönytta
EU-kommissionens förslag till ett nytt avlopps­direktiv innebär stora kostnader med liten miljönytta för svenska kommuner. Det skriver SKR:s ordförande Peter Danielsson tillsammans med Svenskt vattens ordförande Pär Dalhielm i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 
EU:s avloppsdirektiv riskerar stå Sverige dyrt
 
Ola Odebäck ny chef för ekonomi och styrning på SKR
Ola Odebäck har anställts som chef för avdelningen för ekonomi och styrning på SKR. Ola Odebäck tillträder sin tjänst senast den 1 juli 2023.
Ny chef för ekonomi och styrning på SKR
 
SKR har tagit fram ny mall för personuppgiftsbiträdesavtal
SKR-koncernens mall för PUB-avtal har genomgått en översyn och uppdaterats mot bakgrund av de senaste årens rättsutveckling. Avtalet är en uppdatering av det generella personuppgiftsbiträdesavtalet som SKR, Adda AB och Inera AB tog under 2018. Såväl leverantörsorganisationer som SKR:s medlemmar har fått göra inspel, liksom statliga myndigheter.
Ny mall för personuppgiftsbiträdesavtal
 
Så kan kommuner och regioner attrahera fler unga till välfärden
Hur intresserade är unga av att jobba i välfärden? Den 22 mars bjuder SKR in till ett webbsänt seminarium där unga och företrädare för kommuner och regioner samtalar om hur välfärden kan attrahera ännu fler unga till välfärdsjobben.
Unga och välfärdsjobben
 
Ny digital utbildning i innovationsledning
SKR och Adda Kompetens erbjuder, i samarbete med forskaren Leif Denti, en digital utbildning i innovationsledning. Vad är egentligen innovation och vad kännetecknar en organisation där medarbetare vågar tänka och testa nytt? I utbildningen får du lära dig mer om detta utifrån ett ledarperspektiv och vad du kan göra för att främja innovationsförmågan i din organisation.
Innovationsledning - att odla en innovativ organisation
 
Bloggar från SKR
 
 
Vi måste stå upp för socialtjänstens medarbetare
Hoten, den otillåtna påverkan och våldet mot socialtjänstens personal måste upphöra. Vi välkomnar de förslag som regeringen presenterat för att vända på utvecklingen. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Flera år av osäkerhet att vänta
Årets första skatteunderlagsprognos och nygamla pengar till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog om i veckans inlägg. 
Ekonomibloggen
 
Steg mot jämställd makt genom politiskt ledarskap
I den representativa demokratin är det bra om de förtroendevalda speglar befolkningen i sin sammansättning, för att vi ska få in en mångfald av perspektiv och erfarenheter i beslutsfattandet. Tillsammans behöver vi stärka ledarskapet för både kvinnor och män, men vad blir nästa steg? Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Forsatt satsning på fler AT-läkare
Regeringen har beslutat att fortsatt avsätta medel till regionerna för att utöka antalet platser för allmäntjänstgöring, så kallade AT-platser. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela och betala ut totalt 252 miljoner kronor i prestationsbaserade medel för ändamålet under året. 
252 miljoner till regionerna för fler AT-läkare
 
Råd för att förebygga och hantera överbelastningsangrepp
Med anledning av den senaste tidens rapporter om överbelastningsangrepp mot svenska verksamheter har CERT-SE vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap sammanställt några råd för att stärka skyddet mot it-incidenter i form av överbelastningsangrepp. 
Råd gällande förebyggande och hantering av överbelastningsangrepp
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 28 februari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00