SKR:s nyhetsbrev om att styra, leda och förnya offentlig verksamhet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Morgondagens välfärd formas idag. Sveriges Kommuner och Regioner har ett tydligt uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med att leda, styra och förnya sin verksamhet.

I detta nyhetsbrev samlar vi aktuella nyheter från SKR och andra aktörer som brinner för utveckling av offentlig verksamhet.
 
Delta i workshop om trend- och omvärldsanalys
 
SKR är i gång med att ta fram en ny trend- och omvärldsanalys. Mycket har hänt sedan den tidigare Vägval för framtiden togs fram. Men vilka omvärldsförändringar påverkar oss mot 2035?

Arbetet vill vi göra tillsammans med er! Därför bjuder SKR nu in er till workshops i trend- och omvärldsanalys:
 • 22 mars digitalt
 • 28 mars i Stockholm
 • 30 mars i Malmö
 • 4 april i Göteborg
Detta blir tillfällen för oss att fånga vad ni ser och ett tillfälle för er att bidra och samtidigt ta del av metoden. Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen att forma vägvalen för framtiden tillsammans med oss!
 
Seminarieserie - Digitalisering ur ett styrnings- och ledningsperspektiv
 
Välfärden står inför stora utmaningar vad gäller finansiering och kompetensförsörjning.

Vi behöver förnya våra arbetssätt och digitaliseringen skapar avgörande möjligheter, men det krävs styrning och ledning av denna för att klara den omställning vi står inför.

Vi erbjuder därför fyra digitala seminarium på temat under våren.
 • Digitalisering hjärta Innovation - 29 mars kl. 12.00
  Anmäl dig
 • Politikens roll i digitalisering av välfärden - 30 mars kl. 10.00
  Anmäl dig
 • Uppföljning, analys och nyckeltal inom digitalisering - 31 mars kl. 13.00
  Anmäl dig
 • Förändringsledning - ta vara på digitaliseringens möjligheter - 5 maj kl. 12.00
  Anmäl dig
 
Seminarieserie - Framtidens styrning och ledning
 
Under hösten och vintern 2022/2023 har vi tillsammans med forskare och kommun- och regionföreträdare fördjupat oss i centrala utmaningar kring framtidens styrning och ledning. De har varit mycket uppskattade, varför vi under hösten 2023 kommer att erbjuda serien igen!

I serien ska vi tillsammans med er fördjupa oss i centrala utmaningar och möjligheter kring framtidens styrning och ledning.

Syftet är att få en gemensam utgångspunkt samt dela tankar, idéer och perspektiv att vidareutveckla på hemmaplan. Målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna.
Anmäl din ledningsgrupp idag
 
Kommundirektör och ny i ditt uppdrag?
 
SKR vill att du ska lyckas i rollen som kommundirektör och bjuder därför in dig till fyra utbildningsdagar med start i oktober 2023.

Under utbildningen får du bland annat:
 • en överblick över den svenska samhällsmodellen och välfärdens utmaningar
 • tillfälle att möta och samtala med andra om ditt uppdrag och din roll i förhållande till politiken, ledningsgruppen, verksamheterna och omvärlden
 • introduktion till SKR:s roll, organisation och erbjudande till dig som kommundirektör, samt möta experter inom SKR inom centrala frågor och områden
Sista anmälningsdag 9 oktober 2023.
Anmäl dig
 
Aktuellt från SKR
 
 
Dags att söka till Toppledarprogrammet
Programmet syftar till att stärka deltagaren i att klara välfärdsuppdraget genom att tolka och hantera utmaningar på olika systemnivåer och genom det egna ledarskapet. Samtidigt ges möjlighet att bygga ett värdefullt nätverk med andra chefer. Programmet vänder sig till högre chefer inom kommuner, regioner eller bolag 
Ansökan till Toppledarprogrammet 2023-2024
 
Nationellt kompetensforum digital mognad
Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. SKR och Adda tar nu ett långsiktigt ansvar för att vidareutveckla, koordinera och förvalta erbjudandet inom digital mognad.
Anslut er organisation till Kompetensforum digital mognad
 
Innovationsveckan 2023
Nu drar vi igång planeringen av årets Innovationsvecka som äger rum den 2 - 6 oktober. Upplägget påminner om tidigare år där alla vi som arbetar med utveckling och innovation i offentlig sektor gemensamt bidrar till ett spännande program.
Välkommen att skapa Innovationsveckan med oss!
 
Ny utbildning i innovationsledning med Leif Denti
Adda Kompetens erbjuder, i samarbete med forskaren och föreläsaren Leif Denti, en digital utbildning i innovationsledning för chefer och ledare i välfärden som vill stärka sin organisations omställningsförmåga och innovationskultur.
Innovationsledning - att odla en innovativ organisation
 
Grundutbildning i tjänstedesign våren 2023
Användardriven innovation är en viktig del i strävan att öka värdet för dem vi är till för och samtidigt öka innovationskraften i kommuner och regioner. Innovationsguidens utbildningar våren 2023 hjälper din organisation att utveckla tjänster med utgångspunkt i användarens behov
Grundutbildning i tjänstedesign våren 2023
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Världsunik satsning på kollektiv digitalisering i Ångsvall
Digitalisering bedrivs bäst tillsammans! Genom att samverka med andra kommuner och dra nytta av varandras olikheter samt styrkor kan förnyelsearbetet accelereras och ligga till grund för en jämlik digital välfärd.
Sundsvalls kommun och Ånge kommuns samverkan kring digitalisering
 
Sweden Innovation Days 21 - 23 mars 2023
Sweden Innovation Days är ett kostnadsfritt digitalt event som i år handlar om att möjliggöra innovation med positiv miljömässig, ekonomisk och social inverkan. Evenemanget är öppet för alla som vill bidra till en mer hållbar värld genom innovation oavsett om det är ett start-up-bolag, kommun, region, civilsamhälle eller statlig myndighet.
Sweden Innovation Days
 
Controllerdagen 2023 i Uppsala - 4 maj 2023
Konferensen presenterar och diskuterar de senaste kärnfrågorna inom ledarskap, management och styrning. Årets teman består bland annat av:
Hur nuvarande styrning motverkar ändamålsenlig digitalisering
Empatiskt ledarskap – fördelar och utmaningar
Intuition en dold del av professionell kunskap
Förnya offentlig sektor – Igen
Ta del av hela programmet och anmäl dig
 
Nätverk och andra mötesplatser
 
 
Visst använder du Dela Digitalt?
Dela digitalt är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Alla som arbetar i kommuner, regioner och myndigheter har tillgång till sajten genom sin mejladress.
Dela Digitalt - Mötesplatsen för att dela och samverka
 
Är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
Anmäl dig till Nätverk för resultat
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00