Nytt år nya möjligheter – börsoptimism i januari
 
Det nya året har startat starkt med breda uppgångar bland aktieindex världen över. Tecken på att inflationen börjar avta på vissa håll i världen samt förhoppning om att centralbankerna börjar närma sig slutet på denna räntehöjningscykel stödjer uppgångarna.

Breda Stockholmsindex har börjat året på bästa möjliga sätt med 6 % uppgång under januari. Visserligen var Stockholmsbörsen sämre än många andra index under 2023, så vi har fortfarande en bra bit kvar att ta igen, men det är uppfriskande att få känna optimism igen!

I USA, där indexet S&P 500 steg med 6,18 % i januari (mätt i USD), ser det ut som att inflationen faktiskt vänt på riktigt och att räntehöjningarna fått önskad effekt. USA:s centralbank FED ligger ofta i framkant och styr i många fall det globala sentimentet när det kommer till räntepolitik. Detta leder till att de ofta ligger steget före exempelvis Riksbanken - och så även denna gång. FED signalerar visserligen att man inte tror sig vara helt färdiga med denna räntehöjningscykel, men man börjar helt klart närma sig.

Riksbanken höjde räntan senast i november men förväntas höja i februari igen. Styrräntan ligger just nu på 2,5 % och det mest sannolika är att man höjder med ytterligare 0,5 procentenheter till 3 %. Vi tror att Riksbanken efter detta har ytterligare ett par höjningar kvar innan man är nöjda, eventuellt att man sedan höjer med 0,25 procentenheter i maj och ytterligare 0,25 vid sammanträdet efter det. Men det återstår att se, det kan bli något högre också. Tyvärr så har inflationen i Sverige bitit sig fast lite, men ökningen verkar i alla fall ha avtagit. Innan Riksbanken kan slappna av och mjukna i sin framtoning måste inflationen vända ned på riktigt.

Även i Europa ser det mer positivt ut. Inköpschefsindexet PMI, som baseras på svar från inköpschefer och visar på förändring inom bland annat orderingång, affärsvolym, produktion och anställning, kom in på 50,2 för januari. 50 visar att ingen förändring skett sedan föregående månad, under 50 visar på försämring, och över 50 visar på förbättring. En mild vinter har även hjälpt ekonomin då de annars redan höga energipriserna vid en kall vinter hade skenat ytterligare. Det ser ut som att regionen nu kan klara sig undan recession.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer

Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: +3,76 %
Defensiv mixindex: +2,33 %


Aktiv Balanserad: +4,78 %
Balanserad mixindex: +3,82 %

Aktiv Offensiv: +6,03 %
MSCI World: +7,59 %

Aktiv Tillväxt: +7,09 %
MSCI EM: +8,42 %

(Siffror per 30/1, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
Augmented Reality Fund A: 20,78 %
 
Månadens bästa hedgefond
Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc: 3,87 %
 
Månadens bästa räntefond
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR: 11,43 %
 
Avkastning per 2023-02-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.