SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Regional utveckling 2023
 
En mångkulturell generation växer upp  är ett av de teman som årets konferens om regional utveckling bjuder på. Sverige har, på tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Carina Mood, professor i sociologi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier berättar om ungas liv och levnadsvillkor. I övrigt står grön omställning i fokus för många av passen under dagen.
Konferens Regional utveckling 2023 
 
 
 
 
Synpunkter på sammanhållningspolitiken?
EU-kommissionen håller ett öppet samråd för att samla in synpunkter kring sammanhållningspolitiken 2014-2020. Inspel till utvärderingen är öppet till 12 april.
Länk till utvärdering
 
 
Missa inte stöd för kostnader efter brexit
 
Nu kan företag få stöd för kostnader som har uppstått på grund av brexit. Under våren 2023 utlyser Svenska ESF-rådet 200 miljoner kronor riktat till företag. Utlysningen sker inom den så kallade brexitjusteringsreserven.
Svenska ESF-rådet
 
 
Fördjupning 
 
 
Kulturpolitiker se hit!
Som förtroendevald med ansvar för kultur behöver du vara insatt i frågor som rör hela sektorn: bibliotek, kulturskolor, föreningsliv, folkbildning, museer med mera. Här finns material som hjälper dig med detta, och som beskriver SKR:s syn på kulturpolitiken och arbete inom kulturområdet.
För förtroendevalda inom kulturområdet

EU-boost för att vårda talanger
EU-kommissionen lanserar "Talent Booster Mechanism". Syftet är att hjälpa EU-regioner som drabbats av minskningen av  befolkning i arbetsför ålder. Tanken är att utbilda, behålla och locka till sig de människor, färdigheter och den kompetens som behövs för att hantera effekterna av den demografiska övergången.
EU-boost för att vårda talanger

ESPON - om regional förnyelse 
En ny rapport från ESPOn diskut hur offentliga institutioner kan agera som förnyare på regional nivå. Rapporten diskuterar att tillfälligt använda sig av innovatörer från andra regioner som kan stödja att kunskaper sprider sig till företag och regioner med svag innovationskraft.
Samhällsinnovation bortom rumsliga gränser
ESPON arrangerar också en konferens i Luleå i juni om grön industralisering. Att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft är lika relevant som tillhandahållandet av attraktiva bostäder, tjänster av allmänt intresse och hanteringen av markkonflikter. 
ESPON står för European Observation Network on Territorial Development and Cohesion. 
Territoriellt perspektiv på grön industrialisering
 
 
Tipset
 

 
Världen alltmer auktoritär – men det finns hopp
För första gången på två decennier finns det fler diktaturer i världen än liberala demokratier, men utvecklingen är inte helt nattsvart. Det visar årets demokratirapport från Varieties of Democracy-institutet (V-Dem) vid Göteborgs universitet.
Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 
Mötesplatser
 
 
Demokratidagen 2023
Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du SKR:s politiska ledning, statsrådet Parisa Liljestrand, forskarna Åsa Wikforss, Henrik Ekengren Oscarsson och Björn Brorström med flera.
När 19 april kl 10.00-16.00
Var Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
HurDemokratidagen 2023
 
Högskola och samhälle i samverkan - HSS2023
Hantera samhällsutmaningar genom samverkan. På konrerensen HSS2023 kommer du att möta en bredd av talare från akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle, bla.a. Carl Bennet, Elisabet Brock, Micael Dahlen.
När 10-12 maj 2023
Var Högskolan Väst, Trollhättan
Hur HSS2023
 
Kommunala och regionala kulturstipendier
En ny sammanställning från SKR ger en samlad bild av kommuner och regioners kulturstipendier. Enkäten beskriver omfattningen av stipendierna, hur mycket pengar som betalats ut och till hur många personer. SKR presenterar här resultaten av en enkät som genomförts tillsammans med en statlig utredning som ser över regelverket för SGI.
När 17 mars 2023
Var Digitalt
Hur Kulturstipendier
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Sektionen för Lokal och regional utveckling
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Regional utveckling är ett nyhetsbrev från SKR för dig som vill veta vad som är på gång inom regional utveckling. Utkommer ca 10 gånger per år. Frågor och funderingar? Kontakta gärna mig
/Lisbet