Nyheter från SKR
 
 
Överenskommelse om en God och nära vård
SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2023 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
 
Omställningen till nära vård pågår just nu, överallt
Omställningen till nära vård pågår i kommuner och regioner i hela landet. Hur omställningen går till skiljer sig åt beroende på de lokala behoven och förutsättningarna. Men det är viktigt att våra målbilder är gemensamma.
Vårdbloggen med Lisbeth Löpare Johansson
 
Viktiga besked för att bemöta hot och våld i välfärden
Regeringen har presenterat en åtgärdsplan för att hantera hot och våld mot välfärdens medarbetare utifrån den hemställan SKR skickade till regeringen före jul.
Det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkerställa att personalen har en trygg arbetsplats
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 22 februari, klockan 9.00-16.00 digitalt
 
Idékonferens – kommuners samverkan med sociala företag
En inspirationsdag om hur vi kan arbeta tillsammans för en mer framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.
Välkommen 25 april, klockan 9:00-15:00 digitalt
 
Nytt från omvärlden
 
 
New WHO report lays out concrete actions for governments to optimize public–private partnerships for health
With countries increasingly interested in public–private partnerships (PPPs) to mobilize funds and promote reforms in their health systems, a new WHO/Europe report offers key actions governments can take to optimize PPPs in health care. PPPs are long-term contracts between private and public entities to provide health facilities, equipment or services.
Steps to ensure success with PPPs in health care - WHO
 
Stöd för att öka medarbetarnas upphandlingskompetens
Det krävs erfarenhet och kompetens för att göra effektiva upphandlingar. För att bidra till ökad kompetens har Upphandlingsmyndigheten tagit fram tre utbildningspaket, som medarbetare och chefer inom upphandlande organisationer kan använda sig av för att vidareutbilda den egna organisationen.
Syftet är att utbildningsmaterialet ska bidra till att skapa effektivare offentliga upphandlingar - Upphandlingsmyndigheten
 
Stoppa de oseriösa aktörerna
Välfärdsbrottsligheten breder ut sig i samhället och utgör inte bara ett hot mot demokratin utan även mot den offentliga affären. Mest effektivt mot välfärdsbrott kopplat till offentlig upphandling är förstås att aldrig ge oseriösa aktörer tillträde till den offentliga marknaden, skriver Magnus Johansson.
Det kan vara lättare sagt än gjort - Inköpsrådet
 
 
Offentlig upphandling – konkurrens i kristider
I kristider kan det ske plötsliga händelser som påverkar upphandlande myndigheters behov eller skapar svårigheter för leverantörer att leverera enligt avtal. Upphandlingsreglerna innehåller bestämmelser som ger flexibilitet att hantera oförutsedda händelser, men de ställer samtidigt höga krav på den upphandlande myndighetens planering och organisation.
Flexibilitet i upphandlingsreglerna - Konkurrensverket
 
 
Regeringen ökar stödet till nationellt kompetenscentrum för välfärdsteknik
Regeringen beviljar Sveriges Kommuner och Regioner 14,5 miljoner kronor för att fortsatt driva det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik, som ger stöd till kommunerna för att genom digitalisering och välfärdsteknik utveckla äldreomsorgen.
Att stärka och förbättra äldreomsorgen är en prioriterad fråga - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
"Dansk äldrevård – ett gott exempel"
Danska straff för svenska brott var ett mantra vi hörde under den gångna svenska valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson upprepade detta när regeringen presenterade förslag för att knäcka gängen. Ett liknande mantra borde vara dansk valfrihet för svensk äldreomsorg, skriver företrädare för Vårdföretagarna.
Svensk äldreomsorg har fler utmaningar - Dagens Industri
 
"Idéburna äldreboenden har bäst kvalitet – dags att låta sektorn växa"
En forskningsstudie från Göteborgs universitet visar att kvaliteten på idéburna äldreboenden är bättre än den på kommunala och privata. Med detta faktum som utgångspunkt uppmanar nu Famnas generalsekreterare, Ulrika Stuart Hamilton, och Karin Liljeblad, branschexpert på Fremia, landets politiker att se till att den idéburna sektorn växer. Sedan årsskiftet finns lagar på plats som ger kommuner och regioner möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem (LOV) till idéburna organisationer i välfärden.
Nu måste politiker våga göra verkstad av dessa möjligheter - Famna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se