Läs här om söndagsöppet på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby och ÅVC Höör och mycket mer...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 
Återvinningscentralerna i Eslöv, Hörby och Höör har söndagsöppet under mars, april och maj månad
Nu blir det enklare att sortera avfall vid fastigheten
Bomsystemet
införs för ökad säkerhet
Information om ändringar på ÅVC Löberöd och ÅVC Marieholm
Felsorteringsavgift
Skaffa eget trädgårdskärl
Trädgårdsavfall blir kompostjord
Sophämtning samt öppettider på våra ÅVC under påsken
Använd gärna självservice på vår hemsida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Återvinningscentralerna i Eslöv, Hörby och Höör har söndagsöppet under mars, april och maj månad

Vi har söndagsöppet på våra ÅVC i Eslöv, Hörby och Höör: 5 mars, 12 mars, 19 mars,
26 mars, 2 april, 16 april, 23 april, 30 april, 7 maj, 14 maj, 21 maj och 28 maj.

Öppet: kl. 09.00–15.00.

Välkomna!

 
 
Nu blir det enklare att sortera avfall vid fastigheten!
 
Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling, det vill säga sortering och insamling av förpackningar vid fastigheten.
Under 2023 kommer vi att börja med byte av hela/tvådelade kärl hos hushåll som fortfarande har dessa till fyrfackskärl. Fyrfacksabonnemang kan beskrivas som en egen liten återvinningsstation hemma vid grinden.
 
 
Bomsystemet införs för ökad säkerhet
Alla som vistas på Merabs återvinningscentraler ska kunna känna sig trygga. Därför sätter vi upp in- och utfartsbommar på våra återvinningscentraler. Först ut är ÅVC Eslöv, där arbetet med att montera bommar påbörjas i mars och ska vara klart under april.
 
Information om ändringar på ÅVC Löberöd och ÅVC Marieholm
 
Återvinninscentralerna i Löberöd och Marieholm tar inte längre emot vitvaror och schakt (sten och grus)

Från och med 1 april 2023 tar inte återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm längre emot vitvaror inklusive kyl och frys samt schakt.

Stoppet är en följd av platsbrist. Vitvaror och schakt kan i stället lämnas på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby samt ÅVC Höör.
MERAB satsar på utökad insamling och återvinning av hårdplast samt gips på återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm
 
Containers för hårdplast och gips ska från och med 1 april 2023 finnas på återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm.

Vårt mål är att gips och den plast som går att återvinna ska sorteras ut och bli nytt material.
 
Felsorteringsavgift
 
Att alla sorterar sitt avfall rätt är viktigt för en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Syftet med källsorteringen är att kunna ta tillvara på avfallet som en resurs i till exempel tillverkningen av nya produkter.

Men för att avfallet ska kunna bli nya resurser måste det vara rätt sorterat. Förpackningar, elprodukter och farligt avfall får till exempel inte hamna i matavfallet eller restavfrallet.
 
Därför får du som abonnent betala en avgift om du sorterar fel i ditt kärl. Enligt gällande taxa är
felsorteringsavgiften 561 kr per behållare och per tillfälle. Den debiteras vid hämtning av felsorterat avfall, när rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
 
Skaffa eget trädgårdskärl

Visste du som har ett hus med trädgård att du mot en avgift kan få trädgårdsavfall hämtat vid din fastighet?

I trädgårdskärlet kan du lägga grenar, gräs, löv och liknande avfall som uppstår vid normal skötsel av din trädgård. 
Trädgårdskärlen töms varannan vecka under perioden mars till och med november.
 
Om du redan har ett abonnemang för trädgårdsavfall

Placering av trädgårdskärl
 
Var noga med att kärlet står vid tomtgränsen med handtaget utåt kl. 6.00 på hämtningsdagen.
 
Trädgårdskärlens vikt

Trädgårdsavfall såsom gräs och ogräs kan väga mycket. Tänk på att inte lasta för mycket i trädgårdskärlet. Prova att rulla kärlet själv med jämna mellanrum innan du fyller det.

Kan du hantera det på ett enkelt sätt är det troligtvis även lagom tungt för hämtningspersonalen.

Sortera rätt
Följande material läggs i trädgårdskärlet: Gräsklipp, grenar, kvistar, ogräs, löv, vissna blommor samt mindre mängder fallfrukt. Större mängder fallfrukt lämnas på ÅVC.

Detta skall inte läggas i trädgårdskärlet: Sten, jord, plast eller annat som inte är komposterbart samt invasiva växter.
 
Trädgårdsavfall blir kompostjord
 
 
Vi tillverkar utmärkt, närproducerad kompostjord av insamlat trädgårdsavfall.
Kompostjorden kan köpas av såväl privatpersoner som företag.

Via återförsäljare: Kvist och Knast i Höör samt
Dagsbergs Grus & Stenbutik i Eslöv.

Hämta själv: på Rönneholms avfallsanläggning (gäller ekipage över 3,5 ton)
 

Beställ hem storsäck/lösvikt:
Storsäckar (750 kg) finns till försäljning och säckarna levereras till fastigheten mot en kostnad. Kompostjord kan också levereras via lastväxlarflak är en typ av container.
.
 
Sophämtning under påsken
 
Sopkärl töms som vanligt under påsken. Det är ordinarie tömningsdag som gäller för restavfall, matavfall, förpackningar (förutom wellpapp) och tidningar. Det blir ingen hämtning  av trädgårdsavfall/wellpapp på fredag (7/4).
 
Öppettider på ÅVC Eslöv, Höör och Hörby under påsken

6/4   Skärtorsdagen   08:00-20:00

7/4   Långfredagen   Stängt

8/4   Påskafton (lördag)   09:00-15.00

9/4  Påskdagen (söndag)  Stängt

10/4  Annandag påsk (måndag)  Stängt
 
Återvinningscentralerna i Löberöd, Marieholm samt Rönneholm
håller stängt 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 samt 10/4.
 
Använd gärna självservice på vår hemsida
 
Vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder en hög servicenivå via internet. På vår hemsida kan du t.ex. beställa matavfallspåsar samt anmäla utebliven tömning med mera.
Vi har samlat alla våra genvägar till de tjänster och den service som du i dagsläget kan nå via webbplatsen merab.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för personlig service via kundtjänst på tel: 0413 68440.