Sammanfattning av 2022, Ny ETIM-version 9.0, Nya utbildningstillfällen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SAMLAD PRODUKTINFORMATION VIA RSK-DATABASEN

RSK-databasen har under året fortsatt utvecklats med mer innehåll och nya funktioner för att ge en utförlig produktinformation till marknadens aktörer - både via rskdatabasen.se och direkt till våra nyttjanderättskunder som använder informationen i sina egna system.

Under 2022 tillkom drygt 16.000 nya RSK-nummer, vilket är något färre än de senaste årens trend. Nettoeffekten, när man tar hänsyn till utgångna produkter, blev en ökning med ca 1,7%. Största ökningen ligger som tidigare inom områdena sanitet & blandare och vatten & värme.

Att hantera all produktinformation och hålla den kontinuerligt uppdaterad hos alla aktörer kräver sin insats, vilket ni alla väl känner till. Här ser vi RSK-databasen som en del av lösningen inom vårt område. Syftet med RSK-formatet är att underlätta arbetet genom att definiera den information som ofta efterfrågas, på ett strukturerat sätt, där avsändare och mottagare av informationen kan tolka informationen lika. När informationen finns samlad och är komplett så möjliggör det också en effektivare hantering av produktinformationen mellan parterna i värdekedjan. I tidigare nyhetsbrev har ni bland annat kunnat läsa om hur SGDS Gruppen AB med division Dahl arbetar med RSK produktinformation.

Mycket arbete har internt kretsat kring ETIM och den senaste versionen ETIM 9. Den innehåller en hel del förändringar och förbättringar mot tidigare, vilket ni kan läsa mer om nedan. I våra verktyg finns stöd för val av ETIM-klass med syftet att rätt egenskaper ska blir tillgängliga på produkten. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har frågor om ETIM inom VA/VS.

Tittar vi framåt så tror vi att behovet av tillgänglig produktinformation fortsatt kommer att vara stort, inte minst inom miljö- och hållbarhetsområdet. Av den anledningen har en grupp med representanter från tillverkare och grossister initierats för att skapa dialog om nuvarande och framtida behov inom detta område.

Vi har också ett fortsatt fokus för en ökad användning av rskdatabasen.se där vi bland annat ser möjligheter med tydligt definierade produktegenskaper, både för sökning och presentation.

Ta gärna kontakt med oss för dialog eller mer information om hur man kan arbeta med informationen i RSK-databasen.

Väl mött till ett nytt år!
 
NYHET ETIM 9.0

ETIM 9.0 är nu fullt översatt till svenska och är implementerad i VVSin och RSK-databasen. ETIM 9.0 är ett resultat av totalt 4879 ändringsförfrågningar (en ändringsförfrågan kan innehålla flera olika ändringar), så kallade RFCs, för hela modellen. Många av dessa är mindre ändringar, men det finns även större ändringar där klasser byggts om och slagits ihop.

Det främsta exemplet inom ETIM VVS är klassen för elektroniska blandare som tagits bort och i stället har de elektroniska egenskaperna lagts till inom respektive blandarklass. Detta är en stor förbättring, både för den som ska lägga in informationen och för slutanvändaren. En annan stor förändring är inom klasserna för Radiatorer, Konvektorer och Handdukstorkar där nu anslutningar specificeras och beskrivs på ett annat sätt än tidigare.

Det har också skett ett stort översättningsarbete, inte bara att hela modellen är översatt till svenska utan en genomgång av modellen har gjorts av ETIM International där man plockat bort flertalet av de dublettvärden och dublettegenskaper som funnits, vilket underlättar för de som administrerar modellen men även för den som hämtar och lämnar data. Den befintliga svenska översättningen har även gåtts igenom och förbättrats. Även flertalet synonymer har lagts till vilket underlättar när man söker ETIM-klass i antingen VVSin eller i ETIM CMT.

För att underlätta för er RSK-innehavare så har vi i de fall klasser har utgått och ersatts med någon annan gjort denna flytt åt er.

Läs hela nyheten: https://www.vvsinfo.se/nyheter/
 
UTBILDNINGSTILLFÄLLEN VÅREN 2023

Vi har lagt upp nya utbildningstillfällen under våren 2023. De datum som finns, och är bokningsbara, är 8 mars, 5 april och 3 maj.

Utbildningarna är till för dig som inte ansöker så ofta och behöver en uppfräschning och för dig som är ny på att ansöka. Vi håller utbildningarna över Teams och de tar en förmiddag i anspråk.


Utbildningarna är gratis för dig som har eller ska ansöka om RSK-nummer. Anmäl dig till utbildningarna här:https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/