Save the date: årsmöte 29–31 maj
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Så här blir förpackningsersättningen
 
Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Krav på att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar gäller först 2027. Men redan den 1 januari 2024, då kommunerna tar över insamlingsansvaret av förpackningarna, har kommuner möjlighet att få ersättning för insamling av förpackningsmaterial. Den totala ersättningen som kommunerna kan få per år är summan av:
 • ersättning för fastighetsnära insamling,
 • ersättning för insamling vid lättillgängliga insamlingsplatser (återvinningsstationer),
 • ersättning för lättillgänglig information,
 • ersättning för insamlad mängd förpackningsmaterial.
Naturvårdsverket beslutar om ersättning till kommunerna för deras förpackningsinsamling. Besluten får inte överklagas.
 
Välkomna till årsmötet i Kalmar den 30–31 maj 
 
Vackra Kalmar står i år värd för Avfall Sveriges årsmöte. Som brukligt arrangeras en "Dagen före-träff" på måndagen, den 29 maj, och så bjuds vi på avfallsbranschens största utställning. Program presenteras inom kort, men kryssa kalendern redan nu!

Läs mer
FTI blir NPA
 
Förpackningsinsamlingen, FTI, avvecklas vid årsskiftet. I dess ställe bildas Näringslivets Producentansvar, NPS, som kommer att ansöka om att bli en framtida producentansvarsorganisation. Bakom den nya organisationen står tre branschorganisationer och fler har för avsikt att ansluta sig.

Läs mer
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

Skylta rätt på återvinningsstationer
 
Spara på kreativiteten – det uppmanar Avfall Sverige efter samråd med arbetsgrupperna. Första januari 2024 tar flertalet kommuner över befintligt insamlingssystem för förpackningar från Förpackningsinsamlingen, FTI. Det finns fördelar med att känna igen insamlingen, oavsett vart man reser i landet. Därför är det av värde att inte direkt skapa lokala uttryck varken i ord eller bild, utan att vi även fortsättningsvis håller ihop både terminologi och det grafiska.
Läs rekommendationen – bara för inloggade medlemmar
 
Ny avtalsmall för etablering av ÅVS
 
För kommuner som behöver inrätta fler återvinningsstationer finns det nu en ny mall för arrende av privat mark.
Upphandlingsmallar kring förpackningsinsamlingen
 
Medlemsrådgivning LIVE
 
Avfall Sverige planerar under våren för en serie webbinarier, så kallad Medlemsrådgivning LIVE, kring förpackningsinsamling. Den 9 mars tas frågor med koppling till ekonomi, taxor och tjänster upp. Den 14 mars är fokus på kommunikation kring nya ansvar för förpackningar och matavfall.
Vi har även planer på webbinarier om omlastningsstationer och överlämning av förpackningsavfall samt markfrågor "Ge plats för avfall". Datum för dessa är ännu inte satta.
 
Teknikutveckling i matavfallsinsamlingen
 
Under ett webbinarium får branschens alla innovatörer ta del utmaningar och utvecklingsbehov för matavfall som har identifierats genom Avfall Sveriges satsning ”I mål med matavfallet”.
När: 10 februari, 2023 kl. 8.30–9.30

Läs mer och anmäl dig
Ny vägledning om information presenteras
 
Inom kort publicerar Naturvårdsverket sin vägledning om vad skyldigheten att informera om förebyggande i praktiken innebär för kommunerna. Den presenteras vid ett öppet webbinarium.
När: 15 februari kl 13–15

Läs mer och anmäl dig
Utlysning inom digitalisering
 
Avfall Sverige söker utförare för områdesanalys om digitalisering i avfallsbranschen. Målet är en områdesanalys som ska sätta Avfall Sverige på ”digitaliseringskartan”.

Läs mer om projektmål och anbud
Nytt stöd för säkrare återbruk
 
Nu presenterar Avfall Sverige en handbok som ska underlätta arbetet att sortera ut varor med farliga ämnen från återbruken, men också att identifiera brandfarlig elektronik och lusiga soffor. Målet är att handboken ska bidra till tryggare kunder och ökat återbruk.

Ladda ner och gör ert återbruk säkert
Dags att mata in er statistik
 
Nu har Avfall Web öppnat för att ta emot alla siffror kring insamling och behandling från 2022. De utgör grunden för den nationella statistiken som Avfall Sverige tar fram, men ger också möjlighet till benchmarking och analyser. Avfall Web ständer den 15 april.

Till Avfall Web
Hantera hot och konflikter på ÅVC
 
Nu återkommer en viktig kurs hos Avfall Sverige, där vi går på djupet kring hot, våld och konflikter och vad personalen på ÅVC kan göra för att motverka situationer och hantera de som ändå uppstår.
När: 14 april i Malmö

Läs mer och anmäl dig
Hjälp, hon är gravid!
 
Att jobba på återvinningscentral har sina sidor för den som blir gravid. För Jeanette Gustavsson, och för hennes chef, blev det är lärresa. Att hitta varselkläder var en första utmaning. Men också att hitta lämpliga arbetsuppgifter, när varken farligt avfall eller skumpiga hjullastare vara lämpliga. Kollegor blev räddningen.
 
Unikt plastförslag – nu på engelska
 
Det går att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal. Det framgår av ett projekt vid Linköpings universitet som finansierats av Avfall Sverige, Naturvårdsverket och Vinnova. Nu finns rapporten också på engelska.
 
Vässa dina kunskaper och nätverka
 
Reviderat underlag för avfallsföreskrifter
 
När: 9 februari kl 9–12

I detta webbinarium presenterar vi de ändringar som gjorts i rapport 2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter. 

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web för nybörjare
 
När: 7 mars kl 9–11.30

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning.
Bara för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Ekonomin kring förpackningsinsamlingen
 
När: 9 mars kl 9–12

I detta webbinarium presenteras en modell för kostnadsberäkning kring förpackningsinsamling. Den kan användas för att kontrollera om producenternas ersättning täcker de verkliga kostnaderna.

Läs mer och anmäl dig
Kommunicera nya ansvaren
 
När: 14 februari kl 9–12

I detta webbinarium vägleder Avfall Sverige kring vad som behöver kommuniceras för att lyckas med det stora förändringsarbete som väntar: obligatorisk matavfallsinsamling, kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och efterföljande fastighetsnära insamling.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 15–16 mars
Var: Jönköping

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Verktygslådan för förebyggande växer
 
När: 15 mars kl 9–12

Detta är det första av tre webbinarier om förebyggande under våren 2023. Vi går igenom lagkravet på att informera om förebyggandeåtgärder och Naturvårdsverkets nya vägledning kring det, och presenterar flera nya verktyg och erfarenheter från medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Taxekonstruktion
 
När: 21–22 mars
Var: Göteborg

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Så får kommunen hushåll att förebygga
 
När: 13 april kl 13–15

På webbinarium nummer två i vårens serie har vi fokus på projektet Minska hushållens avfall – forskningsbaserade strategier och åtgärder för kommunen som aktör, där kommuner och forskare samverkar kring åtgärder.

Läs mer och anmäl dig
Hantera hot och konflikter på ÅVC
 
När: 14 april
Var: Malmö

Denna kurs går på djupet kring hot, våld och konflikter och vad personalen på ÅVC kan göra för att motverka situationer och hantera de som ändå uppstår.

Läs mer och anmäl dig
  Avfall Web – fördjupning
   
  När 19 april kl 9–11.30

  Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.
  Bara för medlemmar.

  Läs mer och anmäl dig
  Gundkurs avfallslagstiftning
   
  När: 26–27 april
  Var: Göteborg

  Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

  Läs mer och anmäl intresse
  Vattenhantering på avfallsanläggningar
   
  När: 9 maj
  Var: Malmö
   
  Denna kurs är en fördjupning om vattenrening på avfallsanläggningar, med inriktning på tillstånd- och processutveckling som rör hantering och behandling av av olika vatten från deponi- och avfallsytor.

  Läs mer och anmäl intresse
   
  Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
   
  När: 10–11 maj
  Var: Linköping

  Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

  Läs mer och anmäl intresse
  Goda exempel inom förebyggande
   
  När: 24 maj kl 9–12
   
  På detta tredje och sista av vårens webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

  Läs mer och anmäl intresse
  Branschen rekryterar
   
   
   
  Mjölby kommun söker avfallsutvecklare
   
  Ansök senast den 5 februari  Läs mer om tjänsten
   
  Region Gotland söker miljösamordnare med inriktning avfall
   
  Ansök senast den 12 februari Läs mer om tjänsten
   
  Telge Återvinning söker enhetschef ÅVC
   
  Ansök senast den 19 februari Läs mer om tjänsten
   
  WBAB söker affärsområdeschef till Återvinning
   
  Ansök senast den 19 februari Läs mer om tjänsten
   
  Merab söker personal till sina återvinningscentraler
   
  Ansök senast 28 februari  Läs mer om tjänsterna