februari 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Februari 2023

I månadens utskick:
  • Välkomna på FUB-tematräffar om minskade LSS-insatser
  • Centrala LSS-myndigheters regleringsbrev 2023
  • FUB:s nya film om Individuell Plan (IP) enligt LSS är klar!
  • En uppväxt fri från våld
  • Uppdaterade LSS-skolan, nu som e-bok
  • Film från forskningsseminarium om intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa
  • Statligt extrastöd till habiliteringsersättning fortsätter
 
Välkomna på FUB-tematräffar om minskade LSS-insatser
Riksförbundet FUB genomför under våren 2023 en granskning av vad som ligger bakom att flertalet LSS-insatser har minskat under de senaste 10 åren. Detta samtidigt som befolkningen har ökat med 10 procent. Riksförbundet kommer tillsammans med fem länsförbund bjuda in till tematräffar. Under tematräffarna kommer vi i workshopform samla in deltagarnas erfarenheter av att ha blivit nekad/fått minskad LSS-insats eller av att ha blivit avrådd att ansöka. En workshop kommer vara anpassad för medlemmar med IF. De samlade erfarenheterna kommer användas i FUB:s intressepolitiska arbete.

FUB bjuder på kaffe/thé och matig macka. Deltagande i tematräffen är gratis, men FUB betalar inte för resa och eventuell övernattning. Anmälan görs på FUB:s webbsida.

Tematräffar äger rum i:
Mer information om tematräffarna finns på FUB:s webbsida.
 
Centrala LSS-myndigheters regleringsbrev 2023
Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för de centrala myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Kansliets intressepolitiska grupp har gjort en sammanställning av det som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning i regleringsbreven för Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Myndigheten för delaktighet, MFD, Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Samtliga centrala myndigheters regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Läs hela Regleringsbrevet här.
 
FUB:s nya film om Individuell Plan (IP) enligt LSS är klar!
Trots att alla som har en LSS insats har också rätt till en Individuell Plan (IP)
och trots att IP kan vara ett mycket bra verktyg för att se till att den enskilde
kan komma till tals, är det väldigt få personer med LSS insatser som har en Individuell Plan.

Detta vill Riksförbundet FUB ändra på!
I filmen skildras hur tre olika personer har utformat sin individuella plan och hur den
använts i vardagen. Filmen också lyfter skillnaden mellan genomförande plan - som är i första hand för organisationen - och en individuell plan som är personens egen plan.
Missa inte en riktig bra kompetensutveckling på 10 minuter och 41 sekunder!

Klicka här för Youtube-länken.
 
En uppväxt fri från våld
Regeringens särskilda utredare, Fredrik Malmberg (tidigare barnombudsman) överlämnade den 19 januari över slutbetänkandet från utredningen En uppväxt fri från våld till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Utredning bekräftar att barn med funktionsnedsättning löper större risk för att utsättas för våld. 

– Riksförbundet FUB anser att en del av den stora forskningssatsning som föreslås, bör omfatta öronmärkta medel för forskning om våld mot barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF), säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. I dagsläget behövs mer kunskap om denna grupp.


FUB kommenterar i ett pressmeddelande, läs här. 
 
Uppdaterade LSS-skolan, nu som e-bok
Kunskap om LSS insatserna är ovärderlig för FUB:s medlemmar, för ställföreträdare och inte minst för lokalföreningarnas intressepolitiska arbete på hemmaplan.

LSS-skolan har funnits i många år och är skriven av Harald Strand, tidigare ordförande för Riksförbundet FUB. Skriften uppdateras årligen och finns i flera format – nu senast som e-bok.

Klicka här för mer information och nedladdningslänken.
Här kan du lyssna på en intervju med Harald Strand om LSS.
 
Film från forskningsseminarium om intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa
Myndigheten för delaktighet (MFD) hade den 23 november ett seminarium om intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa med för ämnet erkända forskare från Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Sverige representerades av Lena Nylander som även fanns med på film att se under tre månaders tid i samband med FUB:s förbundsstämma förra året.
Det går nu att ta del av MFD:s mycket intressanta inspelade seminarium här.
 
Statligt extrastöd till habiliteringsersättning fortsätter
I slutet av året kom det efterlängtade beskedet att även under 2023 kommer Socialstyrelsen att kunna dela ut 350 miljoner kronor i extra stöd till kommunerna för habiliteringsersättning.
Pengarna är öronmärkta för personer som har insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Det vill säga, kommunerna får inte använder pengarna till något annat.

Ansökningsprocessen brukar börja i slutet av mars och pågå fram till den 1 juni 2023. När Socialstyrelsen kommer med årets instruktioner och årets fördelningsnyckel (som visar hur mycket pengar varje kommun kan söka) informerar vi om detta i LSS nyhetsbrevet.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31   |    e-post: eva.borgstrom@fub.se