Beställning av informationsmaterial
 
Beställningsformulär för styrelse/fastighetsägare i flerbostadshus eller samfällighet.

Här kan du beställa avgiftsfritt informationsmaterial att dela ut till de boende eller sätta upp i avfallsutrymme.

Affischerna är i A3-format vilket vanligtvis inte får plats i ett brevinkast. Om den skickas kan det därför bli aktuellt att hämta ut den hos ett postombud.
 
Affisch grovavfall, liggande A3
Antal affischer
Affisch matavfall, liggande A3
Antal affischer
Matavfallsfolder, liggande A5
Antal foldrar
Turlista mobila kretsloppscentralen, A4
Antal turlistor (max 20)
(Att sätta upp i t.ex. miljörum, port eller hiss.) Finns även för utskrift här.
Hur vill du få materialet?
 
Kontaktuppgifter
 
Namn *
Föreningens namn *
Leveransadress *
Postnummer och ort *
E-postadress *
Telefonnummer *
Kommentar
Jag har läst Nacka vatten och avfalls integritetspolicy och godkänner hanteringen av personuppgifter. *
 
Skicka in din beställning