Nyhetsbrev #1 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Fler godstransporter på järnväg med Europaspåret  
 
 
I många år har överflyttning av långväga godstransporter från väg till järnväg varit prioriterad i både Sverige och EU. Fler järnvägstransporter är viktigt för klimatomställningen, men också för ett mer effektivt transportsystem och ökad konkurrenskraft.

Öresund är en viktig passage för godstransporter mellan Sverige och kontinenten. Trafiksiffror för Öresundsbron visar att ökningen i godstransporter under 2010-talet primärt skett på vägen. Lastbilstrafiken ökade med mer än 80% medan godstågstrafiken var relativt konstant.

Det är flera faktorer som påverkar godstransporterna, men en anledning till att godstågen inte ökar är kapacitetsproblem och att det bara finns en väg för godståg över Öresund. För att fler transporter ska köra på räls fram för på asfalt i framtiden behövs ökad kapacitet över Öresund men också redundans - en alternativ väg - för att öka järnvägens tillförlitlighet och attraktivitet.

Prognoser pekar på en kraftig ökning i antalet godstågstransporter över Öresund när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029. Fehmarn Bält-förbindelsen skapar ökad kapacitet och ett nytt järnvägsstråk mellan Danmark och Tyskland, vilket innebär kortare ledtider och lägre kostnader för godstågen. Samma attraktiva förutsättningar för godstransporter på järnväg behövs över Öresund.  

I början av året kunne vi presentera dokumentet ”Godstransporter över Öresund – överflyttning från väg till järnväg” om Europaspårets potential för överflyttning. Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund och ha en godstågskapacitet motsvarande 900 000 lastbilar om året. Detta är mer än antalet lastbilar som årligen passerar Öresundsbron. Europaspåret skulle vara ett attraktivt alternativ till Öresundsbron för godståg och har potential att flytta 480 000 lastbilar från väg till järnväg varje år. 

Om vi ska lyckas med överflyttningen av långväga godstransporter och därmed nå transportbranchens klimatmål krävs investeringar som ökar järnvägens attraktivitet. Europaspåret är en sådan investering. 

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Foto: Green Cargo
”Det behövs två vägar för godstransporter med tåg till och från Sverige”

Green Cargo är Sveriges största godstågsoperatör som levererar hållbara logistiklösningar i hela Skandinavien.Vi har ställt Stephan Ray, presschef & ansvarig för samhällskontakter på Green Cargo några frågor om godstrafiken till och från kontinenten och varför redundans är så viktigt för transportköparna.

Läs intervjun här.
 
Foto: Femern A/S
Europaspåret har stora likheter med Fehmarn Bält-förbindelsen

Femern Report, som förmedlar nyheter om anläggningen av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, har uppmärksammat Europaspåret. Europaspåret kan byggas med samma tunnelelement som Fehmarn Bält-förbindelsen och med samma fabrik som finns i Rödby. Finansieringsmodellen för Europaspåret är även den samma som för Fehmarn. 

Du kan läsa artikeln om Europaspåret här.