Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I årets första nyhetsbrev kan du bland annat ta del av kommande kurser och konferenser, information från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Nytt stödmaterial: Införande av effektivare granskningsprocess
Material finns nu framtaget för införande i avtalstexter och manualer för att man som beställare enkelt ska kunna tillämpa den av BEAst framtagna metodiken för samordnad och digital granskningsprocess.

All information om BEAst Effektivare granskning som branschstandard finns redan fritt tillgänglig via www.beast.se. Webbsidan har allt material samlat med anvisning och videoguider för att enkelt komma igång med praktisk tillämpning. Metodiken beskrivs även i Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. BIM Alliance och SKR har gemensamt tagit fram ett program för att implementera Nationella Riktlinjer i kommuner och regioner, inklusive forum för kunskapsdelning inom området.
Läs mer om programmet här
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Efterlysning av medlemmar till styrgrupper
Projekt Robusthetshöjande klimatanpassning - en exempelsamling
Inom samarbetet Offentliga fastigheter kommer vi inom kort starta upp ett projekt där vi ska ta fram en exempelkatalog på robusthetshöjande klimatanpassningsåtgärder som kan vidtas. Målgruppen är tjänstepersoner inom offentlig fastighetsförvaltning, exempelvis fastighetschefer, fastighets- och teknikförvaltare, strateger och sakkunniga inom aktuellt område.

Vi söker nu dig som vill vara med i styrgruppen för projektet.
Kontakta Saija Thacker (SKR), saija.thacker@skr.se, vid intresse och eventuella frågor.
Kommunfondens politikerutbildning
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, kommer under 2023 ta fram en e-utbildning som syftar till att öka kunskapen hos ansvariga politiker för kommunala fastighetsfrågor utifrån olika aspekter inkl. rollfördelningen mellan politikens och tjänstepersonorganisationens uppdrag.

E-utbildningen kommer vara medlemsexklusiv för Kommunfondens medlemmar och vi söker nu deltagare till styrgrupp för projektet.
Kontakta Saija Thacker (SKR), saija.thacker@skr.se, vid intresse och eventuella frågor.
Läs mer om Kommunfonden, se om din kommun är medlem och om ni inte är medlemmar hur ni kan ansöka om medlemskap.
 
Kurser och konferenser
 
 
SKR håller kurs i lokalhyra 29–30 mars 2023
När det gäller lokaler uppträder kommuner och regioner, liksom deras bolag, både som hyresvärdar och hyresgäster. Både i strategiska frågor och i den dagliga förvaltningen är det viktigt att kommunerna, regionerna och bolagen är väl insatta i de regler som gäller för lokalhyra.
Läs mer och anmäl dig här
Lärande exempel kommuner och regioners klimatarbete, 10 februari, 17 mars och 21 april 2023 klockan 09.00 - 12.00
Under 2023 kommer SKR hålla en digital seminarieserie som tar utgångspunkt i ett antal lärande exempel som presenteras via SKR och som visar på hur kommuner och regioner runt om i landet arbetar med klimatomställningen. De tre första seminarietillfällena omfattar:
  • Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling, 10 februari
  • Stadsdelsutveckling - möjlighet och utmaning i klimatomställningen, 17 mars
  • Samverkan för en gemensam färdriktning och handlingskraft, 21 april
Under seminarierna ges tillfälle att ta del av lärande exempel, dela med sig av egna erfarenheter och tillsammans diskutera vägar framåt.

Det går redan nu att anmäla sig till det första seminarietillfället "Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling" den 10 februari.
Mer information och anmälan till den 10 februari
Plan- och bygglagen för förtroendevalda
Under detta digitala halvdagsseminarium sätter vi fokus på plan- och bygglagen (PBL) och din roll som förtroendevald i en byggnadsnämnd eller motsvarande.

Datum: 17 mars 2023
Tid: klockan 8.30 – 12.00
Plats: Webbsändning via Zoom. Sändningen går även att ta del av i efterhand för den som är anmäld till seminariet.
Gör din anmälan här
Fastighetsföretagande i Offentlig sektor
SKR och KTH arrangerar även i år den populära utbildningen Fastighetsföretagande i Offentlig sektor. Kursen omfattar 6 heldagar samt hemuppgifter, och ger 7,5 högskolepoäng. Kursen genomförs vid två tillfällen, tre dagar i september och tre dagar i november. Anmälan är planerad att öppna i mars.

Information kommer att publiceras här och på offentligafastigheter.se, så håll utkik!
 
Mer från SKR
 
 
Information från Adda inköpscentral
Entrémattor klart för avrop 1 februari
Nya ramavtal för entrémattor erbjuder ett brett sortiment av mattor i olika storlekar och kvaliteter. Du kan både hyra eller köpa mattor som lever upp till höga miljö- och hållbarhetskrav. Avtalet startar den 1 februari och ersätter vårt tidigare avtal Entrémattor 2017, som slutade gälla i juni 2022.
Den 9 februari och den 7 mars genomför Adda digitala seminarier om ramavtalet.
Läs mer på Addas webbplats
"Våga prova, det var enkelt!” – så renoverades Elmias möbler med Addas ramavtal
För mindre än ett år sedan lanserade Adda Inköpscentral ramavtalet "Möbler återbruk" för att stödja införandet av cirkulära möbelflöden och öka andelen återanvändning inom offentlig sektor. Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling och Elmia Kongress & Konsert har börjat använda avtalet.
Läs artikeln på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Sveriges Allmännytta: Onormala prishöjningar i nära hälften av byggprojekten
Många byggprojekt drabbas nu av extraordinära kostnader. En enkät bland medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta visar att nära hälften av byggprojekten till och med fått begäran om prisökning i byggen med fasta avtalade priser
Ta del av enkäten här
Upphandlingsmyndigheten: Följa upp avtal som innehåller kvalitetsaspekter inom arkitektur
Upphandlingsmyndighetens webbstöd är framtaget för att offentlig sektor i samband med byggande, inredande och upphandling ska kunna ta hänsyn till kvalitetsfrågor på ett bra sätt. Stödet ska ge vägledning till hur kvalitetsdimensioner som avser arkitektur, form och design kan hanteras i de olika delarna av såväl byggprocessen som inköpsprocessen samt hur dessa processer hänger samman.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida
SGBC har uppdaterat BREEAM-certifieringen
En ny version av certifieringen BREEAM har lanserats. Syftet har framför allt varit att ytterligare förbättra och anpassa manualens kriterier till att linjera med EU-taxonomin, att förbättra kraven på minskad klimatpåverkan samt ytterligare anpassa ett antal frågor till svensk praxis.
Ta del av artikeln här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se