Involvera arbetsgivarna i nationell vårdkompetensplan
 
Regeringen måste samarbeta med kommuner och regioner i det nationella arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.
− Låt oss samarbeta kring långsiktigt hållbara åtgärder som verkligen möter kompetensutmaningen, säger Peter Danielsson, SKR:s ordförande.
Bra att regeringen lägger kraft på att möta kompetensutmaningen
 
Mer från SKR
 
 
Så tänker den särskilda utredaren om försöksverksamhet i kommuner
I ett nytt avsnitt av SKR:s podcast Demokratiresan berättar Anders Teljebäck, särskild utredare i försverksamhetskommittén, om läget i utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner. Lyssnarna får ta del av exempel på försök som utredningen kommer att följa det kommande året.
Demokratiresan avsnitt #94
 
Konsten att göra enkäter som folk vill svara på
Hur kan du samarbeta med de som ska svara på dina frågor? 29-30 mars anordnar SKR en kurs om grundläggande enkätmetodik, responspsykologi och olika sätt att testa enkätfrågor.
SKR erbjuder kurs i enkätmetodik
 
Bloggar från SKR
 
 
Utbildning är en nyckel till en bra välfärd
Utbildningssystemets kvalitet och skolresultat är faktorer som påverkar tillväxt och välfärd. Ju högre kvalitet, desto bättre förutsättningar att klara av kompetensförsörjningen.  Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
Så skapar vi trygga HVB-hem för både barn och personal
Situationen på HVB-hem har debatterats flitigt senaste tiden. För att skapa en trygg miljö för både barn och personal krävs rätt förutsättningar. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR. 
Socialtjänstbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
49 % av ledamöterna i kommunfullmäktige är nya.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Proffessionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Regeringen planerar att föreslå ett nytt proffessionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att öka yrkenas attraktionskraft och utveckla undervisningens kvalitet. Programmet ska bestå av en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem.
Förslag om nationellt proffessionsprogram
 
Utvärdering av arbetet med Sveriges miljömål
Naturvårdsverket har publicerat en rapport med en fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål. Rapporten visar att flera områden har utvecklats positivt sedan den senaste utvärderingen som myndigheten gjorde 2019, men att det fortfarande är långt kvar till att nå de flesta av målen.
 
Stärkt trygghet för barn i utsatta situationer
Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge.
Nytt betänkande: Tryggare hem för barn
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 31 januari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00