Den statliga styrningen behöver utvecklas
 
Hur kan den statliga styrning utformas för att tillgodose nationella intressen utan att begränsa kommunernas och regionernas självstyrelse? Den frågan diskuteras i en ny rapport från SKR.
– Vi behöver gemensamt se över hur finansieringsprincipen tillämpas och förändra statsbidragen för att ge kommuner och regioner förutsättningar att planera sin verksamhet långsiktigt, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson.
Statlig styrning och lokalt självstyre
 
 
Ombudsfördelning inför SKR:s kongresser fastställd
 
Ombudsfördelningen för SKR:s kongresser för mandatperioden 2023-2027 är nu fastställd. Under 2023 möts SKR:s valkongress i Stockholm den 21 mars och SKR:s ordinarie kongress den 15-16 november i Helsingborg.
Fastställd ombudsfördelning till SKR:s kongress
 
Stöd till politiskt ledarskap
 
SKR erbjuder flera typer av stöd för att stärka förtroendevalda i sitt uppdrag. Du som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd eller heltidsarvoderat råd får stöd i uppdraget att styra och leda och att stärka demokratin bland annat i form av:
  • Toppolitikerprogrammet – grund- och fortsättningsprogram
  • Digitala seminarier om politisk styrning
  • Möjlighet att få en egen mentor
Politiskt ledarskap – stöd från SKR
 
Mer från SKR
 
 
Folkvald – om uppdraget som ledamot i fullmäktige
SKR:s nya skrift Folkvald - om uppdraget som ledamot i fullmäktige finns nu tillgänglig digitalt för nedladdning via SKR:s webbplats. Skriften syftar till att ge kunskap om uppdraget till ledamöter i fullmäktige.
Hämta SKR:s skrift Folkvald
 
Glo och sno: mötesplats om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
Missa inte SKR:s mötesplats "Glo och Sno" som är till för dig som arbetar med utveckling och förbättring inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och som vill dela med dig och lära av andra. Den 1 februari presenterar två regioner sin amningsutbildning som erbjuds till verksamheter i hela graviditetsvårdkedjan.
Glo och sno – Amning, gemensam utbildning i hela vårdkedjan
 
Bloggar från SKR
 
 
Förändrade arbetssätt kan ge vassare välfärd
I helgen berättade P4 Göteborg om en vårdsuccé på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Där har undersköterskor och sjuksköterskor fått ta ett större ansvar för olika behandlingar, som tidigare gjorts av läkare, vilket har kapat väntetiderna rejält. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Nytt år, men kraven består
Statsbidrag behöver värdesäkras, nya uppdrag behöver finansieras och kommuner och regioner behöver kompensation för höga elpriser. Rimliga krav om du frågar mig. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom. Ekonomibloggen
 
Ryktesspridning om socialtjänsten oroar
Nu är vi några dagar in på det nya året och verksamheten i förskolor och skolor är full gång igen. Jag vill idag ägna några rader åt att reflektera över samhällsdebatten om socialtjänsten. Det skriver Monice Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
95 procent av barn 3-5 år går i förskola i Sverige.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Fortsatt omfattande smittspridning av covid-19
Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa fortfarande är hög. När det gäller covid-19 minskade antalet rapporterade bekräftade fall under vecka 52 och vecka 1 men antalet nya intensivvårdade patienter med covid-19 ligger kvar på en oförändrad nivå och antalet avlidna ökar.
Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande
 
Ny ansökningsperiod för stöd till åtgärder mot naturolyckor
Kommuner kan ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse, såsom översvämning, ras, skred eller erosion. Under 2023 utökar MSB antalet ansökningstillfällen till två. Den första perioden är öppen mellan 9 januari och 1 mars och den andra är öppen mellan 1 juni och 1 september. 
Bidrag för skydd mot naturolyckor
 
Regeringen föreslår ny momslag
Regeringen har lämnat över förslag på en ny mervärdesskattelag till riksdagen. Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
Förslag på ny mervärdesskattelag lämnat till riksdagen
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 24 januari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00