Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om information från Transportstyrelsen och kommande webbinarium.
 
Kunskapsdag för politiker om kollektivtrafik
En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kollektivtrafik. Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, erbjuder därför två separata tillfällen i mars med möjlighet för förtroendevalda att fördjupa sin kunskap om kollektivtrafikens förutsättning och möjligheter. Syftet är att ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i regionen.
Heldag, fysisk träff i Stockholm den 14 mars
Digital kortversion den 15 mars
Handbok för attraktiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Nu finns en uppdaterad utgåva av den tidigare handboken KolTRAST, som nu bytt namn till "Handbok för attraktiv kollektivtrafik".
Handboken vänder sig både till de som arbetar med kollektivtrafik i någon form och de som är verksamma inom andra sektorer av samhällsplaneringen och i den rollen skapar förutsättningarna för att utforma ett attraktivt kollektivtrafiksystem.
Ta del av Handbok för attraktiv kollektivtrafik
Förändringar inom regelverket för flyttning av fordon i vissa fall m.m.
Den 1 januari 2023 trädde förändringar i kraft i lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) för att försvåra för så kallade fordonsmålvakter:
  • Uppställningstiden kortades från tre månader till en månad efter kungörelse skett.
  • Fordonet behöver inte lämnas ut förrän kostnaderna för flytten samt samtliga aktuella fordonsrelaterade skulder fordonsägare är betalningsskyldig för har betalats. Med fordonsrelaterade skulder avses fordonsägaren samtliga förfallna och obetalda felparkeringsavgifter, fordonsskatter, trängselskatter, infrastrukturavgifter samt tillhörande försenings-/dröjsmålsavgifter.
Värt att notera att det under 2023 fortfarande endast är förfallna och obetalda felparkeringsavgifter som ger flyttningsgrund.
  • Hämtas inte fordonet ut inom uppställningstiden och en försäljning kan förväntas ge ett överskott efter avräkning av kostnaderna för flytten, ska fordonet säljas.
  • Den 1 januari 2023 träder ytterligare förändringar i kraft inom området enligt nya lydelsen av 2 § förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF):
  • Fordonsägarens samtliga obetalda och förfallna fordonsrelaterade skulder enligt ovan sammanräknas och ger flyttningsgrund vid felparkering om den totala summan överstiger 5000 kronor.
  • Även fordon felparkerade på tomtmark kan flyttas om fordonsägaren har obetalda och förfallna fordonsrelaterade skulder som sammanlagt överstiger 5000 kronor.
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Så kan din kommun använda GIS-verktyget Belysningsplaner
Under seminariet presenteras GIS-verktyget Belysningsplaner och hur det kan användas i verksamheten för kommuner som äger och förvaltar belysning längs statlig väg.

Datum: 14 februari 2023
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan och information: Så kan din kommun använda GIS-verktyget Belysningsplaner | SKR
Webbinarium om Handbok för trafikstrategiskt arbete
Välkommen till webbinariet om den nya handboken med syfte att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafikfrågor. Handboken är framtagen av Trafikverket i samverkan med SKR och Boverket.
Handboken finns att läsa och ladda ner på SKR:s webbplats.
Länk till webbinariet finns här

Datum: 26 januari 2023, klockan 13:00-15:00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Trafikplanerare, samhällsplanerare, planarkitekter och förtroendevalda inom såväl kommuner som regioner men även statliga myndigheter, t.ex. länsstyrelserna och Trafikverket, samt organisationer som samverkar med kommunerna kring trafikfrågor
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Ingen anmälan
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Nedskräpningsavgifter - vägledning hos Naturvårdsverket
Från den 1 januari 2023 gäller förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Syftet med förordningen är att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer. Naturvårdsverket har på sin hemsida publicerat stöd och information som riktar sig till bl.a. renhållningsansvariga i kommuner.
Läs mer: Nedskräpningsavgifter för kommuner (naturvardsverket.se)
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se