Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Väl mött 2023 och välkommen till nya möten och konferenser!
 
Konferenser och seminarier
 
 
Take Away - Återanvändbara matlådor och muggar den 10 februari 2023
Som en del av EUs engångsplastdirektiv ska serveringar som tillhandahåller mat i engångsmatlåda och dryck i engångsmugg erbjuda kunden möjlighet att få maten och/eller drycken i återanvändningsbar matlåda och/eller mugg. De nya kraven börjar gälla 1 januari 2024. Det är den kommunala nämnden som har ansvar för tillsyn i fråga om hur bestämmelserna om att erbjuda återanvändbar matlåda/mugg uppfylls lokalt.

Under en digital sändning går SKR tillsammans med Naturvårdsverket och Livsmedelsverket igenom relevanta delar av förordningen om engångsprodukter, vilka regler och undantag som gäller, vilka aktörer som omfattas mm.
Anmälan
 
Lärande exempel kommuner och regioners klimatarbete, 10 februari, 17 mars och 21 april 2023 kl. 09.00 - 12.00
Under 2023 kommer SKR hålla en digital seminarieserie som tar utgångspunkt i ett antal lärande exempel som presenteras via SKR och som visar på hur kommuner och regioner runt om i landet arbetar med klimatomställningen. De tre första seminarietillfällena omfattar:
- Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling, 10 februari
- Stadsdelsutveckling - möjlighet och utmaning i klimatomställningen, 17 mars
- Samverkan för en gemensam färdriktning och handlingskraft, 21 april


Under seminarierna ges tillfälle att ta del av lärande exempel, dela med sig av egna erfarenheter och tillsammans diskutera vägar framåt.
Det går redan nu att anmäla sig till det första seminarietillfället Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling den 10 februari.
Mer information och anmälan till den 10 februari
 
Rollen som förtroendevald i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 8 mars 2023
SKR erbjuder den 8 mars 2023 ett digitalt halvdagsseminarium där vi fokuserar på tillsynsområdet och din roll som förtroendevald i en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Vi kommer berätta om hur nämnden arbetar med lagstiftning och kommunens roll. Vi kommer även gå in på nämndens och kommunens arbete med Agenda 2030, hållbarhet, miljömålen och klimatpåverkan. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis, planering, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor.
Mer information och anmälan
 
Kravhantering specifikt för miljö- och byggnadsnämndernas avgifter, 15 mars 2023
Begrepp som avgiftsbeslut, faktura, bestridanden och exekutionstitlar ger upphov till en del frågor och svaren på hur avgifter kan drivas in är i flera fall beroende av vilka regelverk som ligger till grund för avgifterna, t.ex. miljöbalken, förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel m.m. eller plan- och bygglagen. Kursen är tänkt för de som arbetar med kommunernas avgifter generellt och hanterar även miljö- och byggnadsnämndernas avgifter eller för de hos miljö- och byggnadsnämnder som arbetar med avgifter och finansieringsfrågor.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder den 28-29 mars 2023
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget under dagarna två, 28-29 mars 2023, i Bonnierhuset i Stockholm.

Temat är ”Att leda i en föränderlig tid”. Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Därutöver kommer ni ges möjlighet att samtala med varandra och med medarbetare på SKR kring dessa frågor. Vidare kommer ni få ta del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg-, bostads- och miljöområdet.

Teman som kommer behandlas är bland annat:
  • Politik i förändring - att leda tillsammans i ett allt mer komplext landskap
  • Samhällsomställning - de stora utmaningarna globalt som behöver hanteras lokalt
  • Hållbar omställning ur ett klimat och energiperspektiv
  • Samhällsomvandling i praktiken – samhällsplanering i norr
  • Ekonomi i förändring
  • Hållbara transporter och logistik
  • Kompetensförsörjning ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.
Mer information och anmälan
 
Taxedagarna den 3-4 maj 2023
Taxedagarna 2023 erbjuder ett digitalt möte om de nya reviderade underlagen, efterhandsdebitering, behovsutredning och mycket mer.
Intresseanmälan går att göra redan nu och program kommer inom kort.
 
Tillsynsdagarna den 24-25 maj 2023 - Tema kompetens
SKR planerar för två digitala halvdagar med temat kompetens. Dag 1 kommer handla om resultatet av tillsynsenkäten och aktuell information inom tillsynen. Dag 2 går mer på djupet om kompetens för myndigheter och för inspektörer. Vad kan kommunerna göra själva?

Intresseanmälan går att göra redan nu och program kommer början av nästa år så sätt av tiden i kalendern redan nu!
 
Nätverkskonferens miljö- och klimatstrateger den 11-12 maj 2023
I maj kommer SKR hålla i en nätverkskonferens för miljö- och klimatstrateger på kommuner och regioner runt om i landet. Nätverkskonferensen kommer bestå av två fysiska halvdagar i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20. Fokus kommer ligga på kommuner och regioners klimatarbete och roller i klimatomställningen. Dagarna kommer varvas med föredragshållare inom aktuella frågor och gemensamma gruppövningar i syfte att lära av varandra och tillsammans finna nya lösningar för att komma framåt i klimatarbetet.
Anmälningslänk och program kommer senare.
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se