Svag avslutning på ett dystert år – Nu blickar vi framåt!
 
December blev en i mängden av negativa börsmånader år 2022. Breda Stockholmsindex sjönk med 3,95 procent och stängde i och med det på minus 25,15 procent. Som värst såg det ut den 29 september då indexet var minus 34 procent.

Breda Stockholmsindex fortsatte i samma anda som det sett ut under året och om vi summerar månadsavkastningarna så får vi det till 8 negativa månader av 12. Inget roligt facit för året, men det är bara att bita ihop och hålla ut. Historien brukar ha en tendens att upprepa sig, och efter perioder med stora nedgångar brukar följas av stora uppgångar.

Vi har sagt det förut, men det tål att upprepas. Majoriteten av börsens bästa dagar sker under björnmarknad (tider med kraftig börsnedgång) eller under de två första månaderna av tjurmarknad (tider med hög avkastning). Studier visar att om man missar de 10 bästa dagarna under en 30-årsperiod så halverar man sin totalavkastning. Det är alltså viktigt att man tänker långsiktigt och att man har rätt sparhorisont i förhållande till den risk man tar.

När det vänder är svårt att svara på, men det finns några faktorer som påverkar lite extra mycket. Först och främst så bör vi nå en räntetopp, dvs. när centralbankerna anser att räntehöjningarna gett tillräckligt god effekt på inflationen så att man nöjer sig på en nivå. Detta lär man inte göra förens man tydligt ser att inflationen avtagit.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: - 0,84% %
Defensiv mixindex: - 1,86 %

Aktiv Balanserad: - 2,32 %
Balanserad mixindex: - 3,18 %

Aktiv Offensiv: - 3,91 %
MSCI World: - 6,44 %

Aktiv Tillväxt: - 4,18 %
MSCI EM: - 3,66 %


(Siffror per 31/12, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
BNP Paribas Turkey Equity Classic R + 8,42%
 
Månadens bästa hedgefond
abrdn Gb Ab Rt Str AAcc HDG SEK
+ 2,74%
 
Månadens bästa räntefond
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR + 9,43%
 
Avkastning per 2023-01-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.