Nyhetsbrev - december 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Flera milstolpar för Europaspåret 2022 
 
 
Året närmar sig sitt slut. 2022 blev året där Danmark fick en historisk blocköverskridande regering. Förra veckan presenterade statsminister Mette Fredriksen (S) sin nya regering med Socialdemokratiet, Venstre och nystartade partiet Moderaterne. Den nya regering har ambitioner om flera store reformer, och vi kommer såklart särskilt att följa infrastrukturområdet där Thomas Danielsen (V) har blivit utsett till Transportminister. 

2022 bjöd också på några stora milstolpar för Europaspåret. Innan sommaren uttalade dåvarande Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att han vill ge Trafikverket i uppdrag att utreda samtliga förslag på ny Öresundsförbindelse inklusive Europaspåret. Ett tydligt kvitto på att Europaspåret tas på största allvar på nationell nivå. Vi ser fram emot att följa Trafikverkets utredning som framgår av nationell plan under 2023. 

Innan sommaren kom också ett annat betydande beslut. Lunds kommunstyrelse tog beslut om att stötta en utredning av Europaspåret inte minst för att Europaspåret kan avlasta Lund för en stor del av den godstågstrafik som varje dag passerar centralstationen i Lund. Med detta ser vi också behov av att man regionalt tar ett omtag om "Skånebilden" under 2023 och vi hoppas fler regionala aktörer kommer upptäcka Europaspårets fördelar för Skåne och Öresundsregionen.  

Avslutningsvis vill vi tacka för trevliga samtal och diskussioner under året – vi ser fram emot ännu fler 2023.

God jul och god fortsättning!

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Vilka problem löser Europaspåret?
 
Europaspåret tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem i Öresundsregionen som påverkar inte bara den regionala men också den internationella järnvägstrafiken. Syftet med Europaspåret är att lösa – och finansiera – flera järnvägsproblem genom ett projekt. Vi har tagit fram en lista med hela åtta problem och utmaningar som Europaspåret kan bidra till att lösa.

Läs mer
 
Kapacitet, kapacitet, kapacitet! 

Sydsvenskan har i flera artiklar satt fokus på utmaningar i den skånska tågtrafiken. Det är fullt av tåg på järnvägen, resenärer kommer inte fram i tid och det finns ingen plan för hur man ska hantera den ökade trafiken som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029. 

Läs Sydsvenskans artikel här
 
Följ Europaspåret på Linkedin

Nu kan du få senaste nytt om Europaspåret och frågor som relaterar sig till projektet genom att följa Europaspåret på Linkedin. 
 
Möte med Dansk Banegods

Störstadelen av godstågen på danska järnvägen är transitgods som ska till eller från Sverige. Organisationen Dansk Banegods arbetar för att lyfta upp godstågstransporter på agendan i Danmark och sätta fokus på järnvägens potential för transportsystemet och klimatet. Medlemmarna i Dansk Banegods är hamnar, terminaler och operatörer och i december fick vi möjlighet att presentera Europaspåret på ett styrelsemöte.