Avhandling om undervisningens innehåll utsedd till Lärarpanelens favorit
 
Balli Lelinge. Foto: Emil Malmborg
Balli Lelinges avhandling om hur innehållsinkluderande undervisning kan utformas har valts till favorit av Lärarpanelen.

Hans avhandling beskriver ett forskningsprojekt där lärare, fritidslärare och specialpedagoger tillsammans med forskare undersöker hur undervisningen kan utformas för att sätta innehållet i förgrunden i syfte att öka inkluderingen och måluppfyllelsen bland alla elever. I arbetet som pågick under två år användes undervisningsmodellerna Lesson och Learning Studies, där lärare arbetade systematiskt med planering, genomförande, utvärdering och revidering, i ett cykliskt förlopp.

Resultaten belyser tre faktorer som är särskilt betydelsefulla för att uppnå en mer innehållsinkluderande undervisning. Den första är utveckling av praktikgemenskaper – att lärarna tillsammans fokuserar på ”rätt saker”.

Den andra faktorn innebär att utmana synen på inkluderande undervisning. Balli Lelinge beskriver en gemensam professionell utvecklingsprocess där innehållet och lärandesituationen sätts i förgrunden i stället för enskilda elevers behov av särskilt stöd eller extra anpassningar.
 
Den tredje faktorn omfattar analys av både den planerade och den genomförda undervisningen.
 
– Det här är kanske det viktigaste momentet för att förstå vad som fungerar inkluderande i undervisningssituationen och vad som kan vara exkluderande, säger Balli Lelinge i en intervju med Skolportens magasin.

För att få till en verklig och varaktig förändring krävs en organisation som möjliggör utveckling av nya arbetssätt, påminner Balli Lelinge och pekar framför allt på att lärare i högre utsträckning behöver få arbeta i lärarlag och regelbundet besöka varandras klassrum.

Hans förhoppning är att forskningsresultaten kan bidra till ökad medvetenhet om vikten av att arbeta mer vetenskapligt i skolan.

”I sociala medier hörs ofta kritiska röster om det orimliga i att kunna möta alla elevers behov av särskilt stöd och anpassningar. Lärarpanelen ser denna klassrumsforskning som ett utmärkt exempel på en väg ut ur detta dilemma; en praktikgemenskap där vi i stället talar konkret om det som är vårt professionella objekt – elevernas lärande”, skriver Lärarpanelen i sin motivering.

Skolportens intervju med Balli Lelinge hittar du här. Den är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6/2022.

Avhandlingen som lades fram vid Malmö universitet hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Lärarpanelen hittar du här.

Lärarpanelen består av tolv verksamma inom skolan och förskolan som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om Lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:

Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29, susanne.sawander@skolporten.se

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-506 46 49, moa.engman@skolporten.se
 
Om Skolporten
 
 
Presskontakt
 
John Miller

Redaktör
john.miller@skolporten.se
076-321 08 61