Stora ekonomiska och demografiska utmaningar att vänta
 
Kommuner och regioner går mot ekonomiskt kärva tider. Nästa år bedöms underskott i en majoritet av regionerna och i flera kommuner. Samtidigt blir bristen på arbetskraft alltmer kännbar.
− Kommuner och regioner har tagit svensk välfärd genom tuffa år tidigare och kommer att klara det även nu, men det krävs att vi hjälps åt. Vi ser att regeringen behöver öka sitt stöd med höjda generella och värdesäkrade statsbidrag, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson. 
Ekonomiska utmaningar väntar 2023 och 2024
Ta del av Ekonomirapporten, december 2022
 
Mer från SKR
 
 
EU-förslag om stadsgrönska passar inte svenska förhållanden
EU-kommissionen presenterade i början av sommaren ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. SKR anser att förslaget, som bland annat vill tvinga fram en stor utökning av grönområden i många kommuner, är så dåligt anpassat till svenska förhållanden att det inte går att genomföra i sin nuvarande form. Det skriver SKR i en debattartikel på Europaportalen. 
Gör om förslaget om statsgrönska
 
Kommuner och regioner behövs i Kreativa Sverige
Utredningen Kreativa Sverige föreslår en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar. SKR anser att regioner och kommuner ska få medverka i fortsatt arbete på nationell nivå.
Viktigt att kommuner och regioner representeras i det fortsatta arbetet
 
Ta del av klimatarbetet i kommuner och regioner
Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och genomför ett viktigt arbete inom flera områden. SKR har publicerat ett antal lärande exempel på klimatområdet. Exemplen visar på viktiga insatser och ska ses som ett stöd och inspiration till andra kommuner och regioner i sitt arbete.
Lärande exempel, klimat
 
Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022
SKR har publicerat Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022. I de öppna jämförelserna kartläggs personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet i kommunerna. Sammanställningen gör det möjligt att jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.
Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022
 
Bloggar från SKR
 
 
Viktigt besked om ny socialtjänstlag
Den nya regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag. Det är ett positivt besked som vi väntat på länge. Nu krävs ett avgörande förarbete i kommunerna. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
En rapport om kärva tider
Det ser väldigt tufft ut. Så kan man sammanfatta det ekonomiska läget för kommunerna, och framför allt för regionerna, inför de kommande två åren. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. 
Ekonomibloggen
 
En hälso- och sjukvård med kraft att utvecklas
Vi står inför en tuff period när det gäller både ekonomin och kompetensförsörjningen. Samtidigt finns en stark vilja och kraft bland chefer och medarbetare att fortsätta utveckla vården. Det skriver Fredrik Lennartsson, SKR.
Vårdbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Anställda under 30 år i kommuner och regioner har ökat med 50 % de senaste tio åren.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ny lag ska reglera kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete
Regeringen föreslår att kommunernas ansvar för brotts­före­byggande arbete ska regleras i en ny lag som ska träda i kraft den 1 juli 2023. Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brotts­ligheten i kommunen, ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet. 
Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
 
Folkhälsomyndigheten bedömer fortsatt ökad spridning av covid-19
Smittspridningen av covid-19 har ökat i landet under de senaste veckorna och enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan smittspridningen nå sin topp i början eller mitten av januari. Myndigheten pekar på att det inom hälso- och sjukvården bör finnas beredskap för att antalet patienter med covid-19 kan öka till liknande nivåer som för ett år sedan.
Nya scenarier tyder på en fortsatt ökning av covid-19
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 10 januari.
God jul & Gott nytt år!
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00