Utökade hållbarhetskrav på biogasen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Nu skrotas skatten på förbränning
 
Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla redan från den 1 januari 2023.

– Äntligen säger vi. Flera utredningar har visat att förbränningsskatten inte styr om avfallsflödet från energiåtervinning till materialåtervinning, så som det var tänkt – sådan styrning måste sättas in i ett tidigare skede. Den mest märkbara effekten av skatten har istället blivit kostsam administration för anläggningsägarna, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.
 
Utökade hållbarhetskrav på biogasen
 
Från och med 2022 måste biogas som används i gasmotorer uppfylla särskilda hållbarhetskriterier, oavsett storlek. Krav på hållbarhetsbesked gäller endast biogas som används för energiändamål, så ren fackling eller liknande omfattas inte. Avfall Sveriges verktyg för kontroll och beräkning uppdateras nu som stöd för verksamheter som berörs.

Läs mer
EU föreslår CCS-intyg
 
Inför ett intyg som visar att tekniker för att avskilja och lagra koldioxid verkligen bidrar till nettonollutsläpp. Det förslaget kommer från EU-kommissionen som ett del av den gröna given. Det kan hjälpa EU att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050.

Läs mer
Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen
 
En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anläggningen gör att biogasen enklare kan lagras och transporteras och bidrar till att fasa ut fossil naturgas.

Läs mer
Mölndal prisad hållbarhetshjälte
 
Mölndal stad har tillsammans med Parlametric och Brighteco vunnit priset Ignite Sustainanble Heroes på Ignite Awards. Det är det fruktbara samarbetet mellan offentlig sektor och två start ups som nu uppmärksammats genom Ignites pris. 

Läs mer
Nollvision ska skapa hållbar konsumtion
 
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, ger politikerna underkänt – de hukar för hållbarhetsfrågorna och den stora transformation som kommer att krävas. Däremot hoppas han mycket på ett nytt vapen – en nollvision för avfall.

Läs mer i digitala utgåvan av Avfall och Miljlö
Välkommet förslag om ersättning
 
Naturvårdsverkets förslag till ersättning till kommunerna för förpackningsinsamling är på det hela taget bra, menar Avfall Sverige. "Det garanterar att kommuner med särskilt höga omkostnader ersätts för dem", säger Jenny Westin, seniorrådgivare på Avfall Sverige.

Läs mer
Vi länkar direkt till förpackningsinformation
 
Nu går det lite snabbare att hitta nyheter och vägledning kring förpackningsinsamlingen. En direktlänk hittar du allra först på avfallsverige.se, bland andra länkar som du som medlem kan ha nytta av varje dag. Självklart flaggar vi också här i nyhetsbrevet om något nytt läggs upp.

Kolla in hemsidan
God helg!
 
Vi ser fram emot en hållbar jul och ett 2023 då vi tar nya steg mot cirkularitet
och mot visionen: Det finns inget avfall.

Kansliet håller stängt den 23 december till och med den 8 januari.

Väl mött på det nya året!
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Avfall Web för nybörjare
 
När: 7 mars kl 9–11.30

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning.
Bara för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 15–16 mars

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Taxekonstruktion
 
När: 21–22 mars

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Gundkurs avfallslagstiftning
 
När: 18–19 april

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Avfall Web – fördjupning
 
När 19 april kl 9–11.30

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter. 
Bara för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 10–11 maj

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 

Avfall Sverige söker digital kommunikatör
 
Löpande ansökning Läs mer
 
BM System AB söker verksamhetskonsult inom renhållning
 
Ansök senast 17 december Läs mer
 
Miva söker kundservicechef
 
Ansök senast 1 januari Läs mer
 
Försvarsmakten söker miljösamordnare med arbetsort Boden eller Arboga
 
Ansök senast 9 januari Läs mer
 
SRV återvinning söker projektledare inom kvalitet & miljö
 
Ansök senast 15 januari Läs mer