Vinterns nyhetsbrev innehåller som vanligt blandade rättsfall, lite blandad information om cirkulär m.m. såväl som kommande utbildningar för er med intresse för överförmyndarfrågor.
 
Efter en intensiv höst är det snart dags att fira jul med nära och kära. Vi avslutar året med ett nyhetsbrev med några blandade rättsfall, lite blandad information om cirkulär, information från Försäkringskassan, kommande kurser/seminarium och annat som vi hoppas är till nytta för Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Rubrikerna i vinterns nyhetsbrev:
 • Större ansvar för god man att ansöka bostad åt huvudman enligt HFD
 • Fullt förvaltarskap när huvudmannen endast givit samtycke till ett begränsat godmanskap
 • Förvaltarskap omfattade även inkomster från arbete
 • God man inte skyldig att återbetala felaktigt utbetalad assistansersättning
 • Barnpension fick betalas ut igen då överförmyndarens beslut inte efterföljts
 • JO riktar kritik mot socialnämnd som inte involverade förvaltaren i flytt av en huvudman
 • Uppdaterad vägledning om kundkännedom för banker. En god man för bortavarande kan öppna ett bankkonto
 • Uppdaterat cirkulär om ersättningar till familjehem m.fl.
 • Uppdaterat cirkulär om arvoden till förordnade ställföreträdare
 • Nyheter från Försäkringskassan
 • Årets sista webbsändning, "aktuellt för överförmyndare" 16 december
 • Kommande kurser och webbsändningar
 • Utbildningssatsning för nya och nyvalda inom överförmyndarområdet.
Nyhetsbrev för överförmyndare vintern 2022, PDF
 
Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se