Två starka börsmånader efter varandra, kan det bli tre i rad?
 

Börsen fortsatte att stiga i november och vi har nu två mycket starka börsmånader efter varandra. Tydligare utsikter för ränteutvecklingen har lett till sjunkande marknadsräntor samt att centralbankerna börjar sänka tonläget gör att investerarkollektivet börjar vända och nu se mer positivt på framtiden.

Breda Stockholmsindex steg under månaden med 6,2 procent och är i och med det minus 23,1 procent i år. Botten nåddes den 29 september då indexet var minus ca 34 procent och är sedan dess upp med 16 procent. Bidragande till uppgången är en ganska god rapportperiod, sjunkande marknadsräntor samt uppfattningen att centralbankerna mjuknat lite i sin retorik.

Det amerikanska indexet S&P 500 steg med 5,6 procent (i USD) under månaden och är i och med det minus 13,1 procent i år. Den 14 december ska Federal Reserve lämna nästa räntebesked, i nuläget lutar det åt en höjning på 0,50 procentenheter. Kanske ännu viktigare än vilken ränta som sätts denna gång är hur man signalerar inför framtiden. Marknaden förväntar sig att höjningstakten, och storleken i höjningarna ska minska. Det ska bli spännande att se om Federal Reserve kommer vara lika återhållsamma som marknaden förväntar sig eller om de kommer gå lite för hårt fram och skrämma upp investerarkollektivet.

Trots fina siffror på börserna så är det inte så att det saknas risker. Inflationen är fortfarande extremt hög även om marknadstron är att den ska falla tillbaka ganska raskt. Centralbankerna kommer mest troligt föra en ganska stram penningpolitik framåt för att inte riskera att inflationen åter igen får grepp.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: +1,64 %
Defensiv mixindex: +1,05 %

Aktiv Balanserad: +1,87 %
Balanserad mixindex: +1,68 %

Aktiv Offensiv: +1,95 %
MSCI World: +3,21 %

Aktiv Tillväxt: +4,25 %
MSCI EM: +10,8 %


(Siffror per 30/11, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
FSSA China Focus I USD Acc +25,44%
 
Månadens bästa hedgefond
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A +5,35%
 
Månadens bästa räntefond
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR +14,50
 

Avkastning per 2022-12-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.