Välfärdens kompetensförsörjning går att lösa
 
Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. Men när arbetskraften inte räcker till måste nyrekrytering kompletteras med flera olika åtgärder, visar en ny rapport från SKR.
− Välfärdens kompetensutmaning är möjlig att lösa. Det kräver en helhetssyn där arbetsgivare, staten och fackliga organisationer samarbetar kring en kombination av långsiktiga åtgärder som verkligen möter kompetensutmaningen, säger Caroline Olsson, SKR. 
Personalprognos 2021-2031
 
Hur möter kommuner och regioner lågkonjunkturen?
 
Onsdag den 14 december publicerar SKR en ny upplaga av Ekonomirapporten. I fokus står den tuffa ekonomiska situation som många kommuner och regioner väntas stå inför nästa år, en följd av hög inflation och stigande räntor. SKR håller två presentationer av rapporten som kan följas live via skr.se samt i efterhand. Klockan 13.00 presenterar SKR:s ordförande Peter Danielsson och chefsekonom Annika Wallenskog rapporten i korthet  och kl 14.00 anordnar SKR ett seminarium som går djupare in på innehållet i den nya rapporten. 
Se presentation av Ekonomirapporten
 
Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023
 
SKR och Sobona är överens med Kommunal, Vårdförbundet, Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen om att skärpa reglerna rörande dygnsvila. Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2023.
Reglerna syftar till att värna medarbetarnas arbetsmiljö
 
Mer från SKR
 
 
Socialtjänstens medarbetare måste fredas
Hoten mot medarbetare och chefer i socialtjänsten och de falska bilder som sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets stöd. Det skriver företrädare för SKR i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Hoten riskerar att drabba barn som behöver stöd
 
Statens ansvar med en e-legitimation för alla
Staten måste ta ansvar för en e-legitimation för alla. Kommuner och regioner kan inte ta fram lösningar för e-identifiering. Det skriver Patrik Sundström, SKR:s digitaliseringschef, i en replik i Dagens Samhälle.
Skapa en statlig e-legitimation som fungerar för alla
 
Utbyggnad av yrkesutbildningen är ett gemensamt ansvar
Det finns stora behov av gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera branscher. Men det finns idag hinder för utbyggnad av yrkesutbildningen. Det visar en ny rapport från SKR.
Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux
 
Carola Gunnarsson återvald som internationell talesperson för CEMR
Carola Gunnarsson, SKR:s 1:e vice ordförande, har återvalts till det europeiska kommunförbundet CEMR:s internationella talesperson och vice president i UCLG för ytterligare tre år.
SKR på europeiskt möte i Paris
 
Bloggar från SKR
 
 
Påverkansarbete styr inte beslut om nya läkemedel
I Sverige har vi en tydlig värdebaserad modell för att införa nya läkemedel i vården som vi ska värna. Besluten går inte att påverka genom opinionsbildning eller annat påverkansarbete. Det skriver Fredrik Lennartsson, SKR.
Vårdbloggen
 
Skolan i en digital tid – nu och framåt
Debatten om skolan är ofta alltför svart eller vit. Det gäller inte minst frågan om skola och digitalisering, vilket varit tydligt de senaste veckorna. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Anställda under 30 år i kommuner och regioner har ökat med 50 % de senaste tio åren.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling för barn och unga
Samhället bör genomföra en särskild kraftsamling för att öka sina insatser i att förebygga att barn och unga dras in i gängkriminalitet. Det föreslår Trygghetsberedningen i sitt delbetänkande Vägar till ett tryggare samhälle, Kraft­samling för barn och unga. Betänkandet bygger på en genomgång av före­byggande arbete för barn och unga som sker inom socialtjänsten, skolan, elevhälsan, hälso- och sjukvården samt i viss mån förskolan och polisen. 
Delbetänkande från Trygghetsberedningen
 
Smittspridning av covid-19 ökar
Folkhälsomyndigheten rapporterar att smittspridningen av covid-19 ökar tillsammans med spridningen av RS-virus och influensa. Myndigheten pekar på att vaccination mot covid-19 samt influensa ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. 
Ökad smittspridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 20 december.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00