SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Regional utveckling diskuteras i riksdagen 
 
Riksrevisionen granskning av regeringens arbete med den regionala utvecklingspolitiken visar att regeringens hantering har gett svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande för att nå politikens mål. Ett av förslagen är att utreda och förtydliga den regionala utvecklingspolitiken. SKR instämmer i kritik och i flera förslag. Debatt i riksdagens kammare 8 februari kring förslag och motioner.
SKRs skrivelse
Snabbprotokoll från riksdagen 
 
 
 
 
 
Europeiskt erfarenhetsutbyte
 
Träffas och inspireras inför ansökan till Interreg Europe-programmet som stödjer samverka inom EU för regional utveckling. Målet är att lära sig av varandra och öka kapaciteten inom regional utveckling. På lanseringskonferens i Stockholm kan du träffa sekretariatets experter, Christina Imander från Tillväxtverket och fler andra kunniga om programmets möjligheter. Utlysning av programmet pågår från 15 mars till 9 juni.
Europe, let's cooperate
 
 
Samhällsomställning pågår
 
I norra Sverige pågår samhällsomvandling som kan öka landets förmåga att dra till oss internationella investeringar i framtiden. Många av de förslag som Peter Larsson, statens särskilda samordnare, skriver om i sin delrapport berör flertalet av samhällets aktörer. Bland annat skriver han om behovet av att utforma arbetsmetoder där komplexa processer både leds och organiseras öppet för att nå effektivitet.  
Samhällsomställning vid större företagsetableringar
 
 
Fördjupning 
 
 
Nya politiker se hit
SKR vill att alla nyvalda ska få en god grund för uppdraget som förtroendevald i kommuner och regioner. Här samlar vi olika former av stöd och utbildningar för dig som är förtroendevald och ny i ditt uppdrag. 
Nya förtroendevalda SKR

Insikt  företagsklimat
Insiktsundersökningen som mäter företagsklimantet i kommunerna har utvecklats med en ny metod för fördjupad analys. Olika serviceområdens (ex bygglov) betydelse för företagarnas helhetsbedömning finns uppdelat på myndighetsområde. 
Insiktsundersökningen

Smidigare väg till jobb 
De 1 juni påbörjas en reform för att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden, och förbättra kompetensförsörjningen. En del i reformen är att Skolverket ska ta fram regionala planeringsunderlag och regionerna ska bidra i det arbetet. Reformen innehåller några juridiska förändringar, läs mer här.
SKR: Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
Skolverkets information kring gymnasial utbildning
 
 
Tipset
 

 
Nästa generations internet: metaverse
Vinnovas innovationspodd bjuder på hemligheten bakom regional utveckling och mycket mer. Vad innebär egentligen cirkulär ekonomi? Hur hänger innovationer och samhällsutveckling ihop och vad är det som som skapar hållbar utveckling på riktigt? Vågar vi ändra på system och regler för att underlätta innovation? Och vad är metaverse?
Metaverse och innovationer
 
Mötesplatser
 
 
Reglab – cirkulera mera!
Välkommen till Sveriges största mötesplats för regionala utvecklare! Nu är det dags att ses på riktigt igen efter två år av digitala möten.  Årskonferensen blir en stor studiecirkel i återvinning och återbruk, smarta samarbeten och nygamla lösningar.
När 15-16 mars 2023
Var Lindholmens conference, Göteborg
Hur Reglabs årskonferens 2023
 
SKR Regional utveckling 2023
I en tid med förändring är regionernas nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala utvecklingsarbetet. Under dagen försöker vi fånga in statistik, fakta och relevanta analyser och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv.
När 11 maj kl 09.30-15.30 
Var  Välj digitalt eller fysiskt på plats i Stockholm
Hur  SKR Regional utveckling 2023
 
Högskola och samhälle i samverkan - HSS2023
Hantera samhällsutmaningar genom samverkan, ta del av utställningar och delta på både forskningsseminarier och föredrag. 
När  10-12 maj 2023
Var  Högskolan Väst, Trollhättan
Hur  HSS2023
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Sektionen för Lokal och regional utveckling
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Regional utveckling är ett nyhetsbrev från SKR för dig som vill veta vad som är på gång inom regional utveckling. Utkommer ca 10 gånger per år. Frågor och funderingar? Kontakta gärna mig
/Lisbet