Fler kvinnor i välfärden blir chefer
 
Fler kvinnor blir chefer, antalet medarbetare per chef varierar med uppdraget och andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat. Det visar SKR:s rapport Chefer i välfärden.
− Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att andelen kvinnliga chefer nu ökat till drygt 50 procent bland de högsta cheferna är en naturlig utveckling och ett kvitto på att jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner fungerar, säger Bodil Umegård, SKR.
Chefer i välfärden
 
Mer från SKR
 
 
Ekonomirapporten presenteras 14 december
Den 14 december publicerar SKR nästa upplaga av Ekonomirapporten. Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar. SKR:s  ordförande Peter Danielsson och chefsekonom Annika Wallenskog presenterar rapporten i korthet kl 13.00 och kl 14.00 anordnar SKR ett fördjupningsseminarium om den nya rapporten. Båda presentationerna kan följas via skr.se och kommer också gå att titta på i efterhand.
Presentation av Ekonomirapporten 14 december
 
Fler patienter bör få en fast vårdkontakt
Målet att 55 procent av invånarna i Sverige ska ha en fast läkarkontakt vid årets slut är ambitiöst och kommer att ta längre tid att nå. Det skriver Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, i en debattreplik i Svenska Dagbladet.
Det krävs samverkan, inte organisationsförändringar
 
Så kan HR stötta den digitala omställningen
Digitalisering handlar om mer än teknologin. Det handlar om styrning, förändringsledning, beteenden och kultur. Att medarbetarna både är delaktiga, motiverade och engagerade i att jobba på nya sätt, är avgörande för att lyckas. Därför är digitalisering och omställning i en digital tid i allra högsta grad en fråga för HR. Det handlar det senaste avsnittet av SKR:s podcast Sveriges Viktigaste Jobb om. 
SKR:s podcast Sveriges Viktigaste Jobb #10
 
Bloggar från SKR
 
 
Ekonomirapport, elprisstöd och ett svar från civilministern
Det är fortsatt turbulent och det fortsätter att komma många frågor om hur ekonomin på olika sätt påverkar kommuner och regioner. Nästa vecka presenterar vi årets andra Ekonomirapport där vi djupdyker i dessa frågor. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Möt kompetensutmaningen med friskfaktorer
Ökad arbetsbelastning, framför allt för den behöriga personalen och risk för fler misstag, missförstånd och konflikter. Detta var de vanligaste svaren när vi nyligen frågade en grupp arbetsmiljöstrateger om vilka risker de såg till följd av bristen på medarbetare. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Anställda under 30 år i kommuner och regioner har ökat med 50 % de senaste tio åren.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Så påverkade pandemin följsamheten till nationella riktlinjer
Socialstyrelsen har presenterat en utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer under pandemin. Den visar att pandemin har haft allra störst påverkan på möjligheten att erbjudas regelbundna uppföljningar utifrån rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. 
Följsamhet till nationella riktlinjer under covid-19-pandemin
 
Ny rapport om personlig integritet i digitala miljöer
I en ny rapport lämnar Integritetsskyddsmyndigheten flera rekommendationer till regeringen gällande digital integritet. Myndigheten konstaterar bland annat i rapporten att kännedomen om dataskyddsförordningen är begränsad inom vissa grupper av befolkningen och att regeringen bör ta initiativ till ett digitalt kunskapslyft hos äldre samt att digital integritet bör ingå i skolans läroplan. 
Digital integritet 2022
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 13 december.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00