Färsk statistik visar fördel för fastighetsnära
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Här är EU:s förpackningsförslag
 
Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens förslag till ny reglering.
 
Förpackningsförordningen är tänkt att ersätta det tidigare förpackningsdirektivet. Om Kommissionens förslag godkänns innebär det att regleringen går från att sätta ramarna för nationell lagstiftning till att gälla direkt i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning.
Kommissionen föreslår en rad nya och förtydligade krav och förbud.
 
Färsk statistik visar fördel för fastighetsnära
 
Generellt sorteras mindre avfall fel, och bäst sorterar hushåll med tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar. Det framgång av Avfall Sveriges sammanställning, som också presenterar Svensk avfallsranking över de kommuner som är bäst på avfallshantering.

Läs mer
Karin blev Årets förebyggare
 
Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris "Årets förebyggare” gick till Karin Fritz på Livsmedelsverket.
EU vägleder kring bioplast
 
I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och klargör när och hur de ska användas. Dokumentet ska öka förståelsen för dessa plaster och ge vägledning för framtida styrmedel.

Läs mer
Branschvalidering utvecklar kompetensen
 
Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex validerade yrkesprofiler inom avfallsbranschen som bevisar yrkespersoners kunskap och kompetens. 

Läs mer
Färre plaster gör skurken till hjälte
 
Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebära helt nya förutsättningar att materialåtervinna plastavfall.

Läs mer
Avfallsinformation till nyvalda politiker
 
Avfall Sverige har tagit fram en broschyr som kan användas i kommunikationen med nyvalda politiker. I broschyren finns bland annat information om svensk avfallshantering, varför det är en viktig samhällsfråga, vem som gör vad och om cirkulär ekonomi.

Läs mer och ladda ner
Så upphandlar du förpackningsinsamling
 
På denna Medlemsrådgivning Live går Avfall Sveriges rådgivare Jenny Westin och inbjudna gäster igenom auktorisation och köp av ÅVS-behållare samt mallar för insamling på ÅVS respektive auktorisation FNI flerbostadshus. 
När: 16 december kl 9–11

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Dags att söka stipendium
 
Avfall Sveriges stipendium delas ut till avfalls- eller återvinningsrelaterade uppsatser eller examensarbeten på kandidat- eller magister/masternivå som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår.

Läs mer
Avfall Sverige söker digital kommunikatör
 
Vi söker dig som vill driva på utvecklingen till framtidens hållbara samhälle och som har en stark kommunikativ förmåga samt ett stort digitalt intresse. Löpande ansökning, men vi siktar på att tillsätta tjänsten så snart det är möjligt.

Läs mer
Häng på vårens matkampanj
 
Nu är anmälan till vårens ”Gör det inte svårare”-kampanj öppen. Materialet visar hur enkelt det är att lämna sitt matavfall till återvnning. Kampanjen drivs av Göteborgsregionen med stöd från Avfall Sverige.

Läs mer om kampanjen
Anmäl din medverkan
Avfallsbovarna kartlagda
 
Vi är inte så miljömedvetna som vi tror. Det framgår av det ”avfallsbovsindex” som Avfall Sverige tagit fram, där olika grupper själva fått bedöma hur miljömedvetna de är, och sedan jämfört det med deras faktiska beteende.

Läs mer
Dyrare reparationer dålig idé
 
Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer. I promemorian konstaterar regeringen själv att en skattehöjning på reparationer kommer att resultera i försämrad resurshushållning, ökad miljöbelastning och högre arbetslöshet.

Läs mer
Samarbete som ger textil en andra chans
 
Två unika svenska anläggningar, en i söder och en i norr, visar hur textilåtervinning kan gå till i praktiken.
Martin Stenfors, Renewcell, och Lars Persson, Siptex, beskriver ett ömsesidigt beroende för att kunna öka textilåtervinningen.
 
Kapacitet för energiåtervinning planar ut
 
Efter att stadigt ha ökat sedan deponiförbuden infördes för omkring 20 år sedan ser vi nu ett trendbrott.
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Certifiering av biogödsel
 
När: 6–7 december

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl dig
 
Så upphandlar du förpackningsinsamling
 
När: 16 december kl 9–11

Fokus på denna Medlemsrådgivning Live är frågor kopplat till upphandling och auktorisation. Vi går igenom auktorisation och köp av ÅVS-behållare samt förslag på mallar för insamling på ÅVS respektive auktorisation FNI flerbostadshus.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Branschen rekryterar
 

Avfall Sverige söker digital kommunikatör
 
Löpande ansökning Läs mer
 
SRV återvinning söker sektionschef avfallshantering
 
Ansök senast 10 december Läs mer
 
SRV återvinning söker administratör
 
Ansök senast 10 december Läs mer
 
Region 10 (samverkanskommuner inom Norr- och Västerbottens län) söker samordnare
 
Ansök senast 12 december  Läs mer
 
BM System AB söker verksamhetskonsult inom renhållning
 
Ansök senast 17 december Läs mer
 
Försvarsmakten söker miljösamordnare med arbetsort Boden eller Arboga
 
Ansök senast 9 januari Läs mer