Ny avtalspension för räddningstjänsten
 
SKR och Sobona har kommit överens med Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen om ändringar och tillägg i särskild avtalspension för medarbetare inom räddningstjänsten (SAP-R).
Ny överenskommelse om pension för medarbetare i räddningstjänsten
 
Lärdomar från Covid-19 pandemin
 
Att satsa på arbetsmiljön för medarbetare och chefer har kanske aldrig varit så viktigt som under pandemin. Under åren 2020–2021 samlade SKR lärdomar, råd och goda exempel från forskare och erfarna chefer samt HR- och arbetsmiljöexperter från hela landet. Erfarenheter, tips och råd finns nu samlade i rapporten "Från teori till praktik i kristider" - intressant för både nutid och framtid.
Från teori till praktik i kristider
 
Ökad kapacitet krävs för att minska vårdköerna
 
Fler patienter får vänta länge på vård. Vårdköerna fortsätter växa, men en förhållandevis liten kapacitetsökning skulle räcka för att börja vända utvecklingen, visar SKR:s rapport med fakta om väntetider i den specialiserade vården.
Tillgång till personal med rätt kompetens är den största utmaningen
 
Mer från SKR
 
 
Ny statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan
Ungefär 22 000 barn mellan tre och fem är inte inskrivna i förskola. Dessa barn har en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund än de som går i förskolan. Det visar en ny rapport från SKR.
Öppna jämförelser - Förskola 2022
 
Demokrati i vår tid - främja, förankra och försvara
På fredag den 2 december genomför SKR slutkonferensen Demokrati i vår tid som riktar sig till förtroendevalda i kommuner och regioner. SKR och regeringen har under 2020-2022 en gemensam överenskommelse med målet att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. På slutkonferensen för överenskommelsen medverkar SKR:s politiska ledning, forskare, företrädare för kommuner och regioner, kulturminister Parisa Liljestrand med flera. 
Delta på demokratikonferens 2 december
 
Kompetensbrist största hindret för fritidshem för alla
Tanken bakom att fler barn ska få tillgång till fritidshem är bra. Men för att bygga ut fritids måste fler åtgärder till för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen.
Statens ansvar att utbilda tillräckligt många lärare
 
Bloggar från SKR
 
 
I väntan på lågkonjunkturen
Vi på SKR har varnat för sämre ekonomin 2023 och de närmaste åren därefter. Det innebär att man kanske skulle kunna förvänta sig stora skattehöjningar eller besparingsprogram i kommuner och regioner. Men så ser det inte riktigt ut. Hur kommer det sig? Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. 
Ekonomibloggen
 
Sluta hota socialtjänsten – vi måste skydda samhällets utsatta
Nu ökar spridningen av desinformationskampanjen som riktar hot mot socialtjänsten. Vi måste stärka stödet till socialarbetare, vars arbete handlar om att skydda samhällets mest utsatta. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Socionomprogrammet behöver ses över
Det är välkommet att socionomutbildningens innehåll diskuteras och debatteras. Utbildningen behöver ge studenter rätt verktyg inför sitt viktiga uppdrag. Det skriver Mari Forslund, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Tyck till om SKR:s rapporter
 
 
Hur läser du helst SKR:s rapporter? SKR publicerar rapporter i flera olika format: PDF-dokument, som webbsidor och i tryckt format. Genom att svara på några frågor hjälper du oss att prioritera vårt arbete med att publicera rapporter.
 
Veckans välfärdssiffra - Om kvinnofrid
 
 
77 procent av våldsutsatta vuxna anser att socialtjänstens insatser haft stor eller helt avgörande betydelse, 10 procent tycker ingen eller liten betydelse, 13 procent varken stor eller liten betydelse. Det visar resultat från SKR:s undersökning om stödet till våldsutsatta.
Läs mer om SKR:s projekt SU-kvinnofrid och se fler resultat
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ny prognos från Migrationsverket om skyddssökande från Ukraina
I sin senaste prognos bedömer Migrationsverket att omkring 52 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år. Myndigheten rapporterar att utvecklingen av antalet sökande har legat strax under Migrationsverket huvudscenario, som tidigare varit 55 000 skyddssökande under 2022.
Färre bedöms söka skydd i Sverige i år än tidigare väntat
 
Nya regler ska underlätta för fordonsflyttar
Regeringen har beslutat om förordningsändringar med syfte göra det lättare att flytta felparkerade fordon som står registrerade på så kallade fordonsmålvakter. Förordningsändringarna innebär att Trafikverket från den 1 januari 2023 får möjlighet att flytta fordon i fler fall än tidigare.
Fordon ska kunna flyttas omedelbart med de nya reglerna
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 6 december.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00