Nyhetsbrev nr.13 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog
 
Snökanon!
Från varma höstdagar till full vinter på ett par dagar, nu märks det att vintern är på väg, Det kan vara ett bra tillfälle att lyssna på några avsnitt av vår podcast Demokratiresan, mer info nedan.

Nu är vi inne på upploppet av 2022 och har fortfarande flera spännade aktiveterer på gång. Denna vecka startar vi ett nytt utvecklande nätverk där vi har med 15 kommuner som arbetar medborgarbudget. Några har redsan gjort medborgarbudget medan några är helt nya, det blir spännade att starta detta arbete. 

Den 2 december har vi slutkonferens för Demokratin 100 år 

Vill också tipsa er om Demokratidagen den 19 april 2023 på plats i Stockholm.
 
Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#85 Internationellt ledarprogram för kvinnor
SKR medverkar i ett internationellt ledarprogram för kvinnor, i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. I dagens avsnitt samtalar vi med politiska ledare som delar med sig av sina erfarenheter, starka möten och lärdomar.
Medverkande: Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande Mora kommun, Marie Oudin kommunstyrelsens ordförande Kristinehamns kommun och Lena Lindgren, projektledare SKR
Samtalsledare: Nils Munthe SKR
Länk till avnsitt 85


Tema avsnitt under MR -dagarna
Vi har publicerat fyra tema-avsnitt i samband med MR-dagarna klicka på länken och läs mer om varje avsnitt.
#86 Kvinnofrid 
#87 Barns rätt till ett liv i trygghet och säkerhet
#88 En god och rättssäker förvaltning
#89 Mänskliga rättigheter, EU
 
Skellefteå: Vi behöver dina tankar och idéer om Skellefteås framtid!
Skellefteå kommun växer kraftigt och vi som jobbar i kommunen och regionen vill veta mer om hur du tycker att vi skulle kunna utvecklas till en ännu bättre plats i framtiden. Var med och bidra med dina tankar och idéer!
Vi vänder oss till dig som är nyinflyttad efter juli 2019 och skriven i Skellefteå kommun. Vi använder oss av den senaste AI-teknologin för att få en djupare och bredare förståelse av svaren vi får in. 
 
Läs mer på Skellefteås hemsida
 
Grums: Grumsinitiativ
Grumsinitiativ är vårt alternativ till medborgarförslag. Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun om något som bör göras i kommunen. 

Efter att initiativet lämnats in utreder tjänstepersoner i kommunen om initiativet är genomförbart, vilka konsekvenser det kan få för kommunen samt vad initiativet skulle kosta att genomföra. Politikerna tar sedan ställning till detta underlag och fattar beslut om de initiativ som har utretts ska genomföras eller inte.
 
 
Hylte: Medborgarbudget för att främja ortsutveckling
Om ditt område tilldelades en summa pengar, hur skulle du vilja att pengarna användes för att utveckla platsen där du bor?

Hylte kommun har beslutat om att tillsätta en medborgarbudget om 1,5 miljoner kronor för ortsutveckling som ska fördelas ut på olika orter i kommunen.

I den första omgången kommer Kinnareds och Femsjös invånare att involveras i en process där invånarna kan lämna idéer om hur pengarna bör nyttjas på bästa sätt.
 
Läs mer på Hyltes hemsida
 
Karlskoga: Lämna ett Karlskogaförslag
Alla som är folkbokförda i kommunen kan komma med egna förslag, rösta på andras eller bara följa debatten. Förslagen publiceras synligt för alla på kommunens hemsida.
Karlskogaförslag gör att våra förtroendevalda kan se vilka frågor som engagerar kommunmedborgarna. Det är också ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre.
 
Järfälla: Integra­tions­arbetet i Järfälla

I Järfälla kommun arbetar vi aktivt med integration och mot­tagande av nyanlända och asylsökande. Arbetet sker både inom kommunen och i tillsammans med andra organisationer och företag.
 
MUCF: Kunskapskonferens, 16 december 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Ideell Arena in till årets kunskapskonferens om det civila samhället. Konferensen följer den pågående utvecklingen på civilsamhällets politikområden och vänder sig till tjänstepersoner, beslutsfattare och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället. 
Kunskapskonferensen arrangeras nu för nionde gången och hålls i år fysiskt i Posthuset i StockholmKonferensen är kostnadsfri
Läs mer och anmäl dig på MUCF:s hemsida
 
SKR: Riskguiden - Risk- och konfliktanalys
Riskguiden är en digital tjänst för risk- och konfliktanalys i ett förebyggande skede. Verktyget ger ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg. En tidig riskbedömning, när processen planeras ger större möjligheter att vidta åtgärder och anpassa processen.

Länk till Riksguiden
 
SKR: Gratis E-utbildning medborgardialog
E-utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
Utbildningen har ett uppdaterat innehåll från och med 2021 och består av fem moduler som visar nyttan med medborgardialog samt hur du skapar goda förutsättningar för ett lyckat resultat.
  • Varje modul tar cirka 10 min att genomföra och kan göras oberoende av varandra.
  • En stor del av utbildningen bygger på egen reflektion – ta dig gärna tid att fundera över frågorna i slutet på varje modul.
  • Du kan göra utbildningen individuellt eller i grupp.
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se