Nyhetsbrev - november 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Skånebild 2.0 är en förutsättning för gehör i Stockholm och Köpenhamn
 
 
2015 tog Region Skåne och sju skånska kommuner beslut om Skånebilden – Skånes prioriteringar i förhandlingen om höghastighetsjärnväg i Sverige. Skånebilden prioriterar HH-förbindelsen som nästa fasta Öresundsförbindelse, dock utan att beskriva vad HH-förbindelsen ska bidra med och vilka problem den ska lösa.

Skånebilden ligger till grund för samarbetet i Greater Copenhagen och den gemensamma trafikcharter. Därmed har Skånebilden stor betydelse för processen om en ny Öresundsförbindelse och den har satt käppar i hjulet för dialogen med beslutsfattare i både Stockholm och Köpenhamn genom att peka ut en lösning innan alla alternativ har utretts. 

Sju år efter Skånebilden beslutades är det tydligt att det behövs en översyn av överenskommelsen. Spelplanen har ändrat sig efter Trafikverkets utredning av HH-förbindelsen 2018-2021 och eftersom det idag finns en riksdagsmajoritet emot höghastighetsjärnvägen.

Skåne är ett viktigt logistiknav i Sverige och en tredjedel av landets import och export passerar genom Skåne. Godsperspektivet måste därför ha en central plats i Skånebilden för att säkra svensk import, export och konkurrenskraft. Hur Sverige ska ta till vara på Fehmarn Bält-förbindelsens möjligheter och skapa en effektiv godsstruktur för långa och tunga godståg är tillika centrala perspektiv. 

Region Skåne behöver nu ta initiativ till en Skånebild 2.0 som tar avstamp i den verklighet vi befinner oss i och som är öppen för alla förslag på ny Öresundsförbindelse. Detta är en förutsättning för att Skåne kan få gehör i Stockholm och Köpenhamn. 

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Europaspåret skickar inspel om kommande utredning till infrastrukturministern 

I ett brev till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) samt statssekreterare Johan Davidson skriver Europaspåret att en ny Öresundsförbindelse är en nationell angelägenhet som är viktig för näringslivets konkurrenskraft, export, import och klimatomställningen. Det är därför viktigt att näringslivets behov av godstågstransporter och Europaspåret ingår i Trafikverkets kommande utredning av kapacitet och redundans över Öresund.
 
Riksdagsmotion om ökad godskapacitet över Öresund

Riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) lyfter Europaspåret i en motion om ökad godstågskapacitet över Öresund och beskriver hur Europaspåret skulle öka järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent, skapa en alternativ passage för godståg och minska koldioxidutsläppen med 28 miljoner ton genom att öka kapaciteten för godståg. 

Läs motionen
 
Debattartikel om järnvägsprioriteringar i Skåne nämner Europaspåret

I en debattartikel i Skånska Dagbladet skriver Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande Svalövs kommun, Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande Hässleholms kommun och Niclas Nilsson (SD), regionråd Region Skåne om vilka skånska järnvägsinvesteringar den nya regering bör prioritera. En utredning av Europaspåret är bland de projekt som bör prioriteras enligt debattartikeln. Läs mer
 
Foto: Wiki Commons, European Commission
Har du koll på myterna om Europaspåret?

Innebär Europaspåret att man ska gräva upp centrala Köpenhamn? Är Europaspåret dyrare än andra alternativ och har danskarna avvisat förslaget? Eller är Europaspåret helt enkelt bara för komplicerat?

Vi slår hål på de vanligaste myter och felaktiga påstående om Europaspåret. Läs mer.