Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Digital delaktighet viktigt för alla
 
En bättre digital delaktighet för alla är viktigt för både de äldre och för personal i äldreomsorgen. Det finns mycket som kommuner kan göra för att minska det digitala utanförskapet, skriver Eva Sahlén, samordnare för SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik, på Socialtjänstbloggen.
Socialtjänstbloggen - Digital delaktighet viktigt för alla
 
Aktivitet och rörelse med digital teknik
 
Digital teknik stimulerar till aktivitet, både för den enskilda individen och i gemenskap med andra. Många kommuner använder digital teknik för att stimulera äldre och personer med funktionsnedsättningar till ökad aktivitet, rörelse och träning.
Exempel på digitala lösningar som skapar aktivitet och rörelse
 
Vägledning för digital infrastruktur inom ordinärt och särskilt boende
 
Digital infrastruktur gör det möjligt att använda teknik i ordinärt och särskilt boende. För ett lyckat införande av välfärdsteknik behöver kommuner ha kunskap om den digitala infrastrukturen. Då tillgång till internet har blivit en grundläggande förutsättning i samhället behöver även brukare som flyttat in i särskilt boende ha tillgång till internet.
Digital infrastruktur välfärdsteknik
 
Kungsbacka kommun presenterar mall för nyttokalkyl – Effekthemtagningsmallen
 
Kungsbacka kommun har tagit fram en mall för en nyttokalkyl som kallas Effekthemtagningsmallen. Den används för att beräkna och tydliggöra effekten och nyttan vid införandet av välfärdsteknik. I en inspelad film presenterar Damir Mahmutovic, från Kungsbacka kommun, mallen. Filmen är cirka trettio minuter.
Kungsbacka kommun presenterar Effekthemtagningsmallen
 
Poddavsnitt med Palle Lundberg, vd på SKR, om att arbeta långsiktigt och agilt för att lyckas med välfärdsteknik
 
Hur ser den digitala utvecklingen ut i kommunerna? Vad kan SKR göra för att stödja kommunernas utvecklingsprocess av välfärdsteknik inom äldreomsorgen? SKR:s vd Palle Lundberg medverkar i det här avsnittet, som handlar om kommunernas arbete med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Vi pratar om personalbristen som är den stora utmaningen just nu inom äldreomsorgen. Det krävs resurser för ett förändrat arbetssätt med välfärdsteknik. Vi pratar också om att kommunerna inte får låta tekniken driva verksamhetsutvecklingen. Det måste istället ske genom personer med bred kunskap som är nära verksamheten, ser behoven och förstår vilka lösningar som krävs.
 
Sista dagen för ansökan om medel – 1 december
 
Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Det är fortfarande 40 kommuner som ännu inte ansökt om årets stimulansmedel. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till. Sista dagen att rekvirera 2022 års medel är den 1 december.
 
Redovisning av medel – Kammarkollegiet
 
De kommuner som ansökt om medel för digitala arbetssätt och välfärdsteknik för 2022 ska redovisa till Kammarkollegiet senast 31 mars 2023. Stimulansmedlen för 2021 skulle ha redovisats den 31 mars 2022.
 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
BoSmart - nytt koncept för att uppleva välfärdsteknik
Grästorps kommun har tagit fram ett innovativt koncept, BoSmart, som är en mobil visningsyta för utställning av välfärdsteknik. Syftet är att öka tillgängligheten för allmänheten och få fler att upptäcka välfärdsteknik. Se en 3D-modell av BoSmart och upplev konceptets potential.
 
Ny e-tjänst på 1177 för kontakt med kommunens sjuksköterskor
Uddevalla är en av landets första kommuner som testar en ny e-tjänst på 1177 Vårdguiden. Via e-tjänsten kan du skicka meddelande direkt till kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter dygnet runt. Tjänsten kan användas av äldre som har hemsjukvård, bor på vård- och omsorgsboende, serviceboende eller liknande.
Kontakta kommunens sjuksköterskor - Uddevalla kommun
 
Skellefteå kommun lanserar introduktionsutbildning i digitala arbetsverktyg
I Skellefteå finns ett Lärcentra där medarbetarna har möjlighet att lära sig och öva på olika arbetssätt tillsammans. Nu kompletteras Lärcentrat med en ny utbildning för att trygga medarbetarna med den teknik och digitala arbetsverktyg som de använder i sitt arbete.
Introduktionsutbildning i digitala arbetsverktyg på Lärcentra
 
Evenemang
 
 
29 nov kl. 8.30 – 09.15
Frukostseminarium om läkemedelsautomater
Representanter från två modellkommuner och projektledare för Kompetenscenter, berättar om sina erfarenheter av att införa läkemedelsautomater.
 
1 dec kl. 9.00 – 15.00
Välfärdsteknikdagen 2022 – utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg
En digital konferens där Kompetenscenter delar med sig av erfarenheter, råd och bjuder på inspirerande föreläsare.
 
6 dec kl. 8.30 – 9.15
Hur kommunicerar kommuner införandet av välfärdsteknik till personal och medborgare?
Med vilka strategier och metoder kan en kommun kommunicera införandet av nya metoder och digitala lösningar till personalen och medborgaren?
 
8 dec kl. 13.30 – 14.30
Digitalt studiebesök: Östersunds kommun visar lägenhet med välfärdsteknik och digital kostregistrering
Östersunds kommun visar dig runt i en visningslägenhet som är byggd med smarta välfärdstekniklösningar. Du får till exempel se hur personalen använder digital kostregistrering på ett särskilt boende.
 
9 dec kl. 8.30 – 9.30
Vad innebär rollen som verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik?
Under frukostseminariet ger Kompetenscenter tips på hur du som verksamhetsutvecklare kan inspireras i ditt arbete. Du får också tips på information för utveckling av verksamheten med välfärdsteknik.
 
16 dec kl. 10.00 – 11.30
Upphandling av välfärdsteknik: Lärande exempel från modellkommuner
Tre modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering berättar om en gemensam upphandling av läkemedelsautomater som genomförts med förhandlat förfarande.
 
25 -26 jan
Mötesplats för e-hälsa och välfärdsteknik 2023
Träffa SKR på Mötesplatsen e-hälsa, välfärdsteknologi och lösningar för offentlig sektor. SKR och Inera arrangerar seminarier om välfärdsteknik, nära vård, Yrkesresan och utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem. Du kan även se seminarier med modellkommuner inom SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik.
Ange VIP-kod skr50 och få 50 procent rabatt på biljetten
 
20 jan kl. 12.00 – 13.00
Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen
Forskning visar att samverkan kring styrning och organisering av digitalisering sker i allt för låg grad. Seminariet fokuserar på aktuella samverkansinitiativ från Linköping och Sundsvall, lyfter utmaningar samt hur dessa kan stävjas.
 
3 feb kl. 12.00 – 13.00
Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering
Hur bidrar egentligen digitalisering till nytta för organisationen? Seminariet lyfter mönster bland de tre senaste årens digitala initiativ i en större kommun. Med utgångspunkt i detta presenteras en forskningsbaserad metod för att beräkna den alternativkostnad för samhället som digitaliseringen medför i Sverige.
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
 
Redaktör 
 
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00