Öppettider på ÅVC under julhelgen m.m.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 
Nya skyltar ska göra det lätt att göra rätt i Mellanskåne
MERAB satsar på utökad insamling och återvinning av plast
Inloggning på Mina sidor
Tips i vinter - Snö/is/halka
Sophämtning samt öppetider på ÅVC under jul-& nyårshelgerna
Använd gärna självservice på vår hemsida!
Mottagning av brandsläckare på ÅVC
Mottagning av avfall från ideella organisationer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nya skyltar ska göra det lätt att göra rätt i Mellanskåne
 
MERAB införde i november Avfall Sveriges nya gemensamma skyltsystem på våra återvinningscentraler. De nya skyltarna ska göra det ännu enklare för alla att sortera rätt, med målet att öka återvinningen. Att öka förtroendet och medvetenheten kring renhållning och avfallets väg är viktigt för oss på MERAB.

Vissa fraktioner bytte helt namn, som exempelvis att Brännbart övergick till Energiåtervinning. Att använda Energiåtervinning istället gör det tydligare för besökaren vad som händer med det som läggs där, att vi tar tillvara på energin ur materialet.
 
 
MERAB satsar på utökad insamling och återvinning av plast
 
Containers för hårdplast finns nu på återvinningscentralerna i Eslöv, Höör och Hörby. Den plast som ska sorteras i dessa containers är avfall som inte är förpackningar, och därför inte omfattas av producentansvar. Vårt mål är att den plast som går att återvinna ska sorteras ut och bli nytt material istället för att återvinnas som energi.
 
Inloggning på Mina sidor
 
Vill du logga in på Mina sidor men glömt kundnummer? Ingen fara, du kan använda vår nya tjänst och hämta kundnumret med hjälp av BankID!
 
Tips i vinter - Snö/is/halka

Avfallsinsamling är ett tungt och slitsamt arbete och på vintern ställer snö, is och halka till det ännu mer.

Du som fastighetsägare har skyldighet att skotta och sanda eller salta så att hämtningspersonalen kan komma fram till ditt kärl utan problem.

Detta gäller gångvägen mellan hämtningsbilen och ditt kärl och transportväg samt vändplats om du har egen väg.

Se också till att hela gångvägen är väl upplyst så att hämtningspersonalen slipper famla i mörkret efter ditt kärl. Vallar som läggs upp av snöplogar ska avlägsnas före hämtning av avfall. Kärlet ska vara avsopat.

Om grenar och buskar sticker ut över vägen är det viktigt att du klipper ner dem innan vintern är här. Ibland kan vägen till kärlet vara så smal att det blir problem ändå. Flytta upp kärlet till en väg som är farbar om du vet med dig att det blir för trångt för hämtningsbilen. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 
Sophämtning under jul-& nyårshelgerna
 
Under jul och nyår gäller ordinarie hämtningsdagar för alla fraktioner förutom
för wellpapp.


Wellpapp kommer att köras in vecka 52
och vecka 1.

Det innebär att det blir ingen hämtning av wellpapp på måndag 26/1 2022 (annandag jul)
och på fredag 6/1 2023 (trettondagen).
Öppettider på ÅVC jul-& nyårshelgerna
 
Återvinningscentralerna Eslöv, Höör och Hörby har stängt på julafton 24/12 (lördag), annandag jul 26/12 (måndag), nyårsafton 31/1 (lördag) samt trettondedag jul 6/1 2023 (fredag).

Återvinningscentralen i Löberöd har stängt på julafton 24/12 (lördag), annandag jul 26/12 (måndag), nyårsafton 31/1 (lördag).
 
Återvinningscentralerna i Marieholm och Rönneholm har stängt på julafton 24/12 (lördag), samt nyårsafton 31/1 (lördag).

 
 

Använd gärna självservice på vår hemsida
 
Vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder en hög servicenivå via internet. På vår hemsida kan du t.ex. beställa matavfallspåsar samt anmäla utebliven tömning med mera.

Vi har samlat alla våra genvägar till de tjänster och den service som du i dagsläget kan nå via webbplatsen merab.se
 
 
Mottagning av brandsläckare på ÅVC
Från och med den 1 december 2022 tas brandsläckare från hushåll emot på återvinningscentralerna i Eslöv, Hörby, Höör samt Rönneholm. Brandsläckare sorteras som farligt avfall.
 
Mottagning av avfall från ideella organisationer
 
MERAB vill uppmana ideella organisationer som bedriver återbruks- och loppisverksamhet att lämna sådant som inte har kunnat säljas i er verksamhet på avfallsanläggningen i Rönneholm. Kapaciteten att ta emot större mängder avfall vid samma tillfälle är begränsad på alla våra återvinningscentraler, framför allt på de små återvinningscentralerna, där det snabbt blir fullt i containrarna.