God revisionssed i kommunal verksamhet uppdaterad
 
SKR lanserar nu en ny version av God revisionssed i kommunal verksamhet. I denna upplaga har större vikt bland annat lagts på att samordna granskningen i aktiebolagen med revisionen av nämnder och styrelsen samt på revisorernas arbetssätt och kommunikation. Vidare har revisionsprocessen anpassats för att harmoniera med den standard för kommunal räkenskapsrevision som SKR tillsammans med Skyrev och FAR lanserade tidigare i år.

Nytt är också att God revisionssed nu finns i digital version. Den går även att ladda ned samt att beställa som fysisk skrift. 

Till God revisionssed
 
Utbildningar för förtroendevalda revisorer
 
Utöver kommunallagen är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas grundplattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. Därför är det väsentligt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess utveckling.

Under vintern och våren 2023 arrangerar SKR en rad utbildningskonferenser om god revisionssed runt om i landet. 
För dig som inte har möjlighet att medverka under en fysisk konferens så erbjuds även digitala utbildningar, med mindre fokus på samtal men med samma kursinnehåll som den fysiska konferensen.

Program
Från 09.00 Samling med kaffe och smörgås

10.00–11.00 Den kommunala revisionen – uppdrag och förutsättningar -Del 1 Revision i kommuner och regioner

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.15 Del 2 Revisionsprocessen. Medverkan från Skyrev, Sveriges kommunala yrkesrevisorer

14.30 Kaffe med kaka

15.00 Del 3 Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer

16.00 Avslut

 
Platser och datum
Stockholm - 21 februari 2023
Malmö - 7 mars 2023
Karlstad -  21 mars 2023
Göteborg - 30 mars 2023
Alvesta - 27 april 2023
Luleå - 10 maj 2023
Skövde - 23 maj 2023
Sundsvall - 8 juni 2023
 
 
 
 
Tips
 
 
Film om ansvar, roller och trygghet i de förtroendevaldas uppdrag
SKR arbetar för att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet i uppdraget ska tydliggöras. I filmen pratar de medverkande om kommunernas ansvar och roll när det gäller tryggheten för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag. 

Se filmen
 
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se