Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Höstmötet: Lovande game changers
 
Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl kommunala som privata aktörer har redan börjat omsätta dess tankar i praktiken.
FNI-nytt på höstmötet
 
Under Avfall Sveriges höstkonferens presenterade Naturvårdsverket och Avfall Sverige senaste nytt om kommunernas kommande ansvar för insamling av förpackningar. Goda råd och stöd erbjuds från båda parter.

Bland annat presenterades resultatet av Advokatfirman Lindahls utredning om vilka lösningar som är möjliga ur ett upphandlingsperspektiv för att göra övergången till kommunalt ansvar för redan etablerad fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus så smidig som möjligt.
 
Linn blir ny rådgivare
 
Linn Andersson har anställts som rådgivare för biologisk återvinning. Hon har under 2022 arbetat som assisterande rådgivare på Avfall Sverige, bland annat med biologisk återvinning. Nu tar hon klivet upp som rådgivare för dessa frågor. I bagaget har hon en mastersutbildning i miljövetenskap med inriktning mot klimatförändringar.

Läs mer
Gratis reklam för företagsmedlemmar
 
På nya Avfallsverige.se finns en digital mötesplats där våra associerade medlemmar kan presentera sig. Ladda upp er information så ser vi till att ni syns och är lätt sökbara för alla.

Lägg upp er information här
Kväv inte det cirkulära arbetet med höjd skatt
 
Det är obegripligt att vår nya regering väljer att försämra villkoren för de som så uppenbart bidrar till ökad hållbarhet, skriver Avfall Sverige tillsammans med Circular Sweden och Cradlenet i Dagens Industri.

Läs debattartikeln i DI
Forskare presenterar unikt plastförslag
 
Det går att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal. Det framgår av ett projekt vid Linköpings universitet som finansierats av Avfall Sverige, Naturvårdsverket och Vinnova. Resultatet presenteras vid ett öppet webbinarium den 23 november kl 9–10.

Läs mer
Neste storsatsar på kemisk återvinning
 
Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling, och finska Neste är en föregångare. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåtervinning som tema.

Läs mer i digitala utgåvan av Avfall och Miljö
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till
• Nordiska Tillgångar AB: återbrukar handbrandsläckare Läs mer

• Emmaus Stockholm: second hand-buktiker, utvecklingsprojekt och informationsarbete Läs mer
Rötrest läcker gas
 
EgMet, det frivilliga åtagandet att mäta och minska utsläpp från biogasproduktion, presenterar här resultat från sin verksamhet. Den största utsläppskällan visar sig vara rötresthanteringen.
2022:21 Sammanställning av data från metanmätningar enligt egenkontroll metanemissioner åren 2016 – 2018 – Samt jämförelse med tidigare år
 
Färre plaster gör skurken till hjälte
 
Plast är inte dåligt, däremot det sätt som vi använder den på. Drömmen vore ett fåtal plaster som faktiskt kan återvinnas till nya plastprodukter. Ett stort projekt, där Avfall Sverige varit delaktiga, visar nu att det är fullt möjligt.
2022:23 Unity – Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 22–23 november
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer
Hållbara textilier
 
När: 25 november kl 8.30–9.30

Under Europa minskar avfallet-veckan arrangerar Avfall Sverige och Naturvårdsverket ett frukostwebbinarium om textil. Vi presenterar EU-kommissionens strategi för hållbara och cirkulära textilier och goda exempel på hur man kan arbeta med textil.
GRATIS.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallsekonomi
 
När: 29 november

Här är on line-kursen för avfallsansvariga som vill lära mer om ekonomi, och för ekonomer som vill fördjupa sig i avfallsekonomi. Kursen tar upp redovisningsfrågor med särskild inriktning mot självkostnadsprincipen.

Läs mer och anmäl dig
En effektiv avfallstillsyn
 
När: 1–2 december
Var: Linköping

En kurs för tillsynsmyndigheterna på miljöområdet, som stärker tillsynens roll som styrmedel för cirkulär ekonomi och bidrar till ökad samverkan mellan renhållning och tillsyn. Här ges kunskap om avfallsförebyggande, avfallshantering, avfallsbrottslighet samt tillsynsmyndigheternas olika verktyg.

Läs mer och anmäl dig
Certifiering av biogödsel
 
När: 6–7 december

Sedan 1999 kan tillverkare av biogödsel kvalitetscertifiera sin produkt (SPCR 120). Enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet. Denna on line-kurs ger praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs.

Läs mer och anmäl dig
 
 
 
Branschen rekryterar
 

Avfall Sverige: assisterande rådgivare
 
Ansök senast 18 november Läs mer
 
Tyresö kommun söker förpackningssamordnare
 
Ansök senast 28 november Läs mer
 
VA SYD söker strategisk inköpare
 
Ansök senast den 4 december Läs mer
 
SRV återvinning söker sektionschef avfallshantering
 
Ansök senast 10 december Läs mer
 
SRV återvinning söker administratör
 
Ansök senast 10 december Läs mer