Ett steg framåt med delbetänkandet om frikommunsförsök
 
Behovet av statligt kunskapsstöd vid försöksverksamhet i kommuner och regioner ska analyseras. Det är en av slutsatserna i delbetänkandet om frikommunsförsök och som SKR ser positivt på.
– Det finns många kommuner och regioner som är redo att få testa nya arbetssätt. Stöd kring försöksverksamhet kan underlätta och än viktigare är att statliga hinder rivs, säger Peter Danielsson, SKR:s ordförande.
Försöksverksamhet är efterfrågat
 
Mer från SKR
 
 
Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan
Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Energieffektiviseringen sparar 350 miljoner kronor per år och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu närmare 94 procent. Årets Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna lyfter också fram regionernas arbete med livsmedel.
Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2022
 
Det kan vården utveckla utifrån Graviditetsenkätens fritextsvar
I den nya rapporten Graviditetsenkätens fritextsvar lyfter SKR fram utvecklingsområden utifrån kvinnornas perspektiv. Tusentals fritextsvar från kvinnor som har svarat på enkäten ger regionerna stöd att utveckla förlossningsvården. Fokus i rapporten är särskilt de områden där kvinnor är mindre nöjda och som vården kan utveckla. SKR har analyserat enkätens fritextsvar från 1 december 2020 till 31 maj 2022 på nationell nivå.
Graviditetsenkätens fritextsvar
 
Bloggar från SKR
 
 
Riktade statsbidrag gör budgeten oöverskådlig
Att det som kallas för satsningar egentligen kan innebära neddragningar är inget ovanligt i statens budgetar och är en konsekvens av att statsbidragen vuxit sig så många och oöverskådliga. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Äldreomsorgslyftet fyller på och breddar kompetensen
Äldreomsorgslyftet levererar. Under 2021 påbörjade över 6 000 personer studier till vårdbiträde eller undersköterska. Över 2 000 personer avslutade studierna med godkänt betyg och kan börja jobba i äldreomsorgen. Den statliga satsningen pågår tyvärr bara fram till 2023. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Budget som väcker frågor
Det är nu en vecka sedan utredningen om skolans styrning överlämnades till regeringen. Jag ser både fram emot att läsa det gedigna materialet och att diskutera vägval framöver. Utredningen hamnade dock lite i skuggan av budgetpropositionen som presenterades dagen därpå. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Kommuner och regioner omsätter årligen 1 200 miljarder kronor vilket motsvarar 25 procent av Sveriges BNP.
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 22 november.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00