Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om SKR:s sammanfattning av de förslag som berör kommunerna och regionerna i Budgetpropositionen för 2023 samt kunskapsseminarium om längre lastbilar på Sveriges vägnät.
 
Rätt bärighetsinformation på det kommunala vägnätet – 21 november
Seminariet innehåller teoretisk och praktisk information om hur kommunerna kan arbeta med frågan om rätt bärighetsinformation på det kommunala vägnätet. Seminariet riktar sig till kommunala väghållare och tjänstepersoner som arbetar med utformning av trafikföreskrifter.
Rätt bärighetsinformation på det kommunala vägnätet | SKR
SKR söker deltagare till medlemsnätverk inom drönarområdet
En påminnelse om att SKR söker deltagare till medlemsnätverk - drönare.

Frågorna kring drönare börjar bli allt större i samhället och påverkar både kommuner och regioner på olika sätt. SKR bjuder därför nu in representanter från kommuner och regioner till ett nätverk som ska ta upp frågor som rör drönare. Det kan handla om tjänstepersoner som använder drönare i sin verksamhet, den som är så kallad drönaroperatör i kommunen eller regionen samt ledande tjänstepersoner som stöter på frågor kring drönare utifrån ett planeringsperspektiv bland annat inom den fysiska planeringen.

En av SKR:s huvuduppgifter är att vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen. SKR påverkar exempelvis myndigheter och regering genom att ge synpunkter och förslag. En avgörande framgångsfaktor i intressebevakningen är nära kontakter med våra medlemmar kring olika myndighetsuppdrag, utredningar och förslag och detta sker bland annat genom våra medlemsnätverk.

Syftet med nätverket är att stärka SKR:s intressebevakningsarbete genom att våra medlemmar bidrar med erfarenheter, kunskaper och perspektiv i aktuella frågor kring drönare. Nätverket ska också ge inspel om frågor som är relevanta för SKR att intressebevaka kring. Det kan handla om regelverk kring drönare, utveckling av tjänster och användande i verksamheter men även kopplingen till den fysiska planeringen och hur vi planerar för drönare i framtiden med mera.

Vi söker personer både från kommuner och regioner som är:
  • Formellt utsedd drönaroperatör
  • Ledande tjänsteperson för drönarverksamhet – dvs använder drönare i sin verksamhet.
  • Tjänstepersoner som börjat arbeta med frågor kring drönare i den fysiska planeringen.
Nätverket kommer att träffas digitalt vid behov och då lyfta frågor som är aktuella. Passar du in på beskrivningen, och vill du bidra till att kommuners och regioners intressen bevakas när lagar, regler och stöd utformas? SKR begränsar inte deltagande vilket innebär att flera personer inom varje kommun kan delta.

Kontakta Ulrika Nordenfjäll (SKR) på ulrika.nordenfjall@skr.se för mer information.
Trafikverkets organisation anpassas till Sveriges nya civilområden
Trafikverket har haft i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndighetens regionala indelning behöver anpassas till de civilområden på regional nivå som ska finnas för det civila försvaret. Myndigheten har nu lämnat över sitt uppdrag. Den nya organisationen innebär även fortsättningsvis sex regioner för Trafikverket, men med en anpassning till civilområdena, för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Den nya indelningen ska gälla från 1 januari 2024.
Ta del av informationen här
Budgetpropositionen för 2023
Den 8 november presenterade regeringen budgetpropositionen för 2023. SKR sammanfattar de förslag som berör kommunerna och regionerna. Inom trafik och infrastruktur föreslår regeringen bland annat en ökning av vägunderhållet och en varaktig ram för att bibehålla systemet med beredskapsflygplatser.
Ta del av sammanfattningen
Stadsmiljöavtal - Utlysning fram till den 3 februari
Nu får fler ökade möjligheter cykla och resa kollektivt!
Nu pågår den tionde utlysningen inom stadsmiljöavtalen där kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Den pågående ansökningsomgången stänger den 3 februari 2023.

Av tre digitala informationsmöten om den nya utlysningen för stadsmiljöavtal återstår ett: Torsdag 24 november klockan 10.00-11.30.

Syftet är att informera om vad stadsmiljöavtalen är och gå igenom delar av ansökningsmallen. Målgruppen är främst kommunala och regionala tjänstepersoner, politiker och konsulter som vill veta mer om stadsmiljöavtalen och som är intresserade av att ansöka om medel.
Läs mer på Trafikverkets hemsida
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Save-the-date: Kunskapsseminarium om längre lastbilar på Sveriges vägnät den14 december
Regeringen har beslutat att möjliggöra för lastbilar upp till 34,5 meter på vissa delar av Sveriges vägnät. Kommunerna och Trafikverket, båda som väghållare, ges därvid bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka allmänna vägar som de längre fordonstågen får trafikera. SKR bjuder in till kunskapsseminarium som genomförs digitalt den 14 december. Inbjudan skickas ut under vecka 46.
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Digital frågestund kring drönare och flygtillstånd i specifik kategori
Kalmar kommun bjuder in till en digital frågestund kring sitt flygtillstånd i specifik kategori. Uppmärksamheten har varit stor och Kalmar får nu med detta flygtillstånd flyga med tyngre drönare över bebyggelse som enligt regelverket annars inte är möjligt.

Tid: 28 november mellan klockan 13:00-15:00
På frågestunden kommer projektledare Andreas Wendel, mätingenjör och drönarpilot Mikael Bäcklund samt mätchef Henrik Nilsson finnas med. De kommer inleda med en redogörelse för hur de gått till väga, utmaningar och lärdomar hittills. Tid är sen avsatt för frågor från åhörarna.

Eftersom drönaraktiviteten är den del i ett större EU-finansierat projekt, Streamsam, kommer vi kort även berätta om det och hur vi på längre sikt faktiskt tänkt använda drönaren.

Anmälan till den digital frågestunden görs via formuläret nedan och vi kommer sedan skicka ut en länk via den angivna e-postadressen.
Formulär - Streamsam (kalmar.se)
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se