Stigande börser i oktober trots fortsatta orosmoln
 

Flera länder har haft stigande börser under oktober samtidigt som tillväxtmarknader har fallit. Räntorna ska fortfarande upp mer, men förhoppningsvis har vi snart nått räntetoppen.

Breda Stockholmsindex steg under månaden med 5,6 procent och är i och med det minus 28 procent i år. Vi har ännu inte sett någon riktig lättnad i inflationen och räntorna kommer fortsätta att öka. Det som bidragit till uppgången är mest troligt att marknaden börjar se lite mer klarhet i hur räntorna kommer att utvecklas och när de kan tänkas plana ut.

Det amerikanska indexet S&P 500 steg med 8,1 procent (i USD) trots att centralbanken Federal Reserve trippel höjde räntan med 0,75 procentenheter och var tydliga i sin kommunikation med att penningpolitiken fortsatt kommer vara stram tills inflationen kommer ner på rimliga nivåer. Med det sagt så förväntar sig marknaden ytterligare en trippelhöjning med 0,75 procentenheter i november samt ytterligare en höjning med 0,5 procentenheter i december. Att marknaden inte reagerade negativt på detta måste betyda att man börjar tro att inflationen är på väg att avta och i och med det även att räntehöjningarna förhoppningsvis stannar av under 2023.

ECB och Riksbanken har som vanligt inte kommit lika långt som den Amerikanska centralbanken. ECB har mest troligt en bra bit kvar innan man närmar sig räntetoppen och Riksbanken, som ofta går försiktigt framåt, har även de en bit kvar, om än inte lika långt. Förhoppningen är att inflationen snart börjar avta och att man då taktar av lite.

Storbritannien har fått en ny premiärminister i form av Rishi Sunak efter att Liz Truss avgått efter ynka 45 dagar på posten. Under månaden har man också dragit tillbaka ett antal skattesänkningar. Både statsobligationerna och pundet reagerade positivt och steg med ungefär tre procent vardera.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: +2,08 %
Defensiv mixindex: +2,08 %

Aktiv Balanserad: +2,89 %
Balanserad mixindex: +3,41 %

Aktiv Offensiv: +3,64 %
MSCI World: +6,73 %

Aktiv Tillväxt: -0,60 %
MSCI EM: -3,52 %


(Siffror per 31/10, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Månadens fonder
Månadens bästa aktiefond
HSBC GIF Turkey Equity AC +19,61%
 
Månadens bästa hedgefond
Aktie-Ansvar Total +3,53%
 
Månadens bästa räntefond
JPM Sterling bond A(dist) GBP +8,69%
 

Avkastning per 2022-11-01, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.