Beslutad utveckling av systemet för kunskapsstyrning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Beslutad utveckling av systemet för kunskapsstyrning
 
Regionerna har antagit utvecklingsplanen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård för 2023–2027. Fokus ligger på lokalt införande, analys och uppföljning, strukturerad vårdinformation, patientmedverkan och samspel med bland annat kommuner.
Utvecklingsplan 2023–2027
 
Patientmedverkan nödvändig i arbete med kunskapsstöd
 
I en nationell arbetsgrupp är patientföreträdare en viktig del av gruppens kompetens. I arbetet med nationellt vårdprogram hypertyreos ledde patientperspektivet till ett fokus på omvårdnad och rehabilitering.
Patientmedverkan i nationell arbetsgrupp hypertyreos
 
Evenemang
 
 
27 januari: Migrän
Seminarium om vårdriktlinje för migrän.
Till kalendariet

Se i efterhand
 
Kunskapsstöd
 
 
Senast publicerade kunskapsstöd på webben
Nu kan du på kunskapsstyrningvard.se se vilka kunskapsstöd som har publicerats under den senaste månaden inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
Sammanställning av publicerade kunskapsstöd

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (OSDB)
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för OSDB är publicerat.
Vårdförlopp OSDB

Palliativ vård: vårdförlopp och vårdprogram kompletterar varandra
Ett vårdförlopp för palliativ vård har tagits fram av nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård. Samtidigt tas ett nationellt vårdprogram för palliativ vård fram för cancervården, som Regionala cancercentrum ansvarar för.
Kunskapsstöd för palliativ vård hänger ihop

Levnadsvanor: vårdprogram nu komplett
Vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling har uppdaterats med ytterligare fyra kortversioner.
Totalt åtta kortversioner av vårdprogram levnadsvanor

Generisk modell för rehabilitering ska användas inom cancerrehabilitering
Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har tagit fram en generisk modell för rehabilitering. Den ska nu användas för cancerrehabilitering i Region Skåne.
Läs hela nyheten på Regionala cancercentrum i samverkan
 
Gemensam kunskapsstyrning i partnerskap
 
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samarbetar med myndigheter i ett så kallat partnerskap. Lyssna till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och Mats Bojestig, ordförande i styrgrupp kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, när de samtalar om samverkan i partnerskapet och varför det är viktigt med en gemensam kunskapsstyrning.
Samtal om partnerskapet i kunskapsstyrningen
 
Stöd till analysverktyg för patientsäkerhet
 
Analysverktyget för patientsäkerhet innehåller en nulägesanalys och ett stöd att identifiera och prioritera möjliga insatser. Nu finns fyra korta filmer som guidar dig genom analysverktyget.
Instruktionsfilmer till analysverktyget
 
Kvalitetsregister
 
 
Samkörning och utvidgning av kvalitetsregister, ny vägledning
Nu finns en vägledning för hur regionala och nationella kvalitetsregister kan samköra personuppgifter för ändamålen kvalitetssäkring och statistik. Den omfattar också ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregister, till exempel sammanslagning av kvalitetsregister. Dessutom finns här en orientering för samkörning av kvalitetsregister med andra slag av register.
Vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister
 
Medicinteknik och läkemedel
 
 
Upp till bevis! Nytt poddavsnitt om evidens
Hur fattar vi rättvisa beslut på osäkra data? I det senaste avsnittet av podden Rådet från NT-rådet (Rådet för nya terapier) diskuteras läkemedel och medicinteknik, hälsoappar, tyngdtäcken, genterapier och svåra prioriteringar i framtiden.
Lyssna på podden Rådet
 
God jul och gott nytt år!
 
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård